Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hinduismen - En oversikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hinduismen - En oversikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hinduismen - En oversikt

2 Hva er hinduismen? Hinduismen har ingen stad- eller tidfestet begynnelse. Ingen stifter, trosartikler eller fast organisert lederskap. Man er født til å være hindu ”Hindu” er persisk og betyr indisk Ca. 80 % av Indias befolkning er hinduistis Kastesystemet er sentralt Sjelevandring Flere guder Flere veier til frelse Store variasjoner innen religionen og religiøs praksis

3 4 hovedstrømmer bak hinduismen
Tradisjonene til Indias ur-inbyggere. år tilbake Ofring og sjelevandring Innflytelse fra Indus-sivilisasjonen (Nord-India) 1 500 f.Kr. Høykultur av Indo-ariere som kom fra vest. De snakket sanskrit, som i dag blir sett på som et hellig språk. Dravidisk kultur (Sør-India) Tamilsk kultur i dag Overtok sanskrit og utviklet eget skriftspråk Vedisk kultur Vediske tekster ”brahminsk”

4 De mest sentrale gudene
Brahman – Verdens sjel som gjennomstrømmer alt. Brahma – herre over skaperverket. Sarasvati (Brahmas kvinnelige ledsager) – gudinne for kunnskap og sannhet og for de hellige elvene Vishnu – holder livet oppe og kontrollerer skjebnen. Kommer gjennom ti avatarer (inkarnasjoner) Lakshmi (Vishnus kone) – gudinne for skjønnhet og lykke, symbol for guddommelig kjærlighet Shiva – Kilden til både godt og ondt. Ødelegger og skaper nytt liv. Kali/Durga (Shivas kvinne) – symbolet for død og dom. Årsaken til naturkatastrofer.

5 Avatarene Det skal komme ti avatarer av Vishnu
De mest kjente er Rama og Krishna. Rama var en heltemodig og rettskaffen prins/konge som jobbet for å gjenopprette dharma. Rama og konen Sita er det hinduistiske idealet for ekteskapelig trofasthet. Krishna oppstår i flere skikkelser; som barn, ung mann, voksen og tilslutt konge. Krishna er symbol på både elskeren og krigeren. Flere hinduer tilkjennegir Jesus som en slik avatar.

6 Kastesystemet Er offisielt avskaffet i India, men praktiseres fremdeles. 4 kaster: Prestene (brahmanene) Krigere og herskere (kshatriyaene) Håndverkere og kjøpmenn (vaishyaene) Tjenerne (shudraene) De kasteløse håndterer søppel, lær, likbrenning og alt annet som blir sett på som ”urent”. Hvis en hindu har blitt uren, må han rense seg gjennom rituelle bad.

7 Sjelevandring Kroppen blir sett på som et fengsel for sjelen.
Målet er at sjelen skal frigjøres fra kroppen. For å bli født inn i høyere kaste, og komme nærmere målet, må man skaffe seg god karma. Karma er gjerninger i følelse, vilje, tanke, ord og handling. Frigjøringen fra sjelen kalles Moksha.

8 Verdensbildet Verden er guddommens synlige form.
Verden er maya (bedrag) fordi det matrielle ikke er det egentlige. Det har eksistert mange verdener, men bare en verdenssjel.

9 Hellige dyr Apen Kua Elefanten
P.g.a. guden Hanuman, som i Ramanaya er med på å redde Ramas kone, Sita, fra fangenskap. Apene lever i templene og mates av prestene. Kua Et symbol på livet. Kua gir renhet til den som berører den. Elefanten P.g.a. guden Ganesha (med elefanthode) som er guden for kunnskap.

10 3 veier til frelse. Kunnskapens vei. (Jnanamarga)
Uvitenhet lenker sjelen til kroppen. Transcendental meditasjon med mantraet OM. Yoga er øvelse i selvkontroll for å forstå at sjelen er virkelig, mens kroppen er maya. Handlingens vei. (Karma-marga) Forpliktelsene er knyttet til hvilken kaste du tilhører. Man må vokte seg for at handlingene blir maya. Kjærlighetens vei. (Bhakti-marga) Frelsen er en gave fra guddommen og kan derfor oppnåes av alle kastene. Særlig tilbedelsen av Krishna.

11 De hellige skriftene Vedaene (de eldste tekstene)
Fire store samlinger av hymner. Rigvedaen er lovprisningsvedaen. Upanishadene stiller og besvarer spørsmål Filosofisk fundament for hinduismen Sutraene Til for å forklare vedaene og upanishadene Diktfortellingene Mytologiske diktverk som Ramayana og Mahabharata (med Bhagavadgita, populært kalt hinduismns nye testament).

12 Sentrale ord og uttrykk
Ahimsa – ikke-vold, mest kjent gjennom Mahatma Gandhi Atman – jeg’et, det evige, uforanderlige åndelige prinsipp i mennesket Bhakti – hengivenhet preget av kjærlighet, tillit og overgivelse Dharma – fast struktur, lov eller orden både i universet og samfunnet. Karman – rituell handling, god eller ond, som påvirker neste gjenfødsel Maya – illusjon som får menneskene til å tro at andre påvirkninger enn brahman er virkelig eksisterende Moksha – frigjøring fra gjenfødelsens rundgang Samsara - «Vandringen» fra et liv til et annet, reinkarnasjon og lidelse. Shakti – Shivas skapende kraft

13 Kilder Groth, Halvorsen, Kværne, Vogt – Levende religioner (s. 151 – 171) – Cappelen Akademisk Forlag, 2002 Elseth, Myhre, Akslen, Opsal, Barth Pettersen, Østnor – Veier og visjoner (s. 18 – 29) – Aschehoug Forlag, 1992


Laste ned ppt "Hinduismen - En oversikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google