Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valgfag på Kastellet skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valgfag på Kastellet skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Valgfag på Kastellet skole
8.trinn

2 Generell info Kjære elever på neste års 8.trinn
Nå er det tid for å velge valgfag. På 8.trinn har vi lagt valgfagene i 4 timer på onsdagene på våren På høsten vil dere ha profilkurs på onsdagene og dere kan velge mellom NTF og SOS. Dere vil få tilbud om 6 ulike valgfag som dere må prioritere i rekkefølge. Vi velger så ut de 4 valgfagene som har flest valg. I brosjyren finner dere informasjon om de ulike valgfagene vi kan tilbyr for skoleåret :

3 Disse valgfagene kan du velge mellom:
Design og redesign: I dette faget skal dere ved gjenbruk av materialer utvikle ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen idé. Her inngår idéfase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Dere vil få materialkunnskap og lære håndverksteknikker og få kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Fysisk aktivitet og helse: Gjennom å prøve nye aktiviteter, tøye egne grenser og samhandle med andre når det er naturlig, skal elevene oppleve glede og mestring. Faget omfatter så vel friluftsaktiviteter og alternative treningsformer som tradisjonelle lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter. Sentralt er personlig planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.

4

5 Disse valgfagene kan du velge mellom:
Forskning i praksis Utgangspunktet er en problemstilling som man lurer på og vil finne svar på. Det omfatter videre å lage gode forskningsspørsmål, få innspill fra andre, reformulere i lys av innspillene, og planlegge undersøkelser. Elevene utvikler mulige hypoteser, henter inn andre relevante data og sammenlikner og diskuterer ideer med andre elever. Elevene prøver ut og bruker forskjellige metoder, gjør seg kjent med og tar i bruk ulike typer utstyr og samler inn og systematiserer data. I tillegg skal elevene prøve ut tolkninger og sammenlikne egne funn med andres samt formidle resultatet. Teknologi i praksis: Kunnskap om ny og gammel teknologi og se sammenhengen mellom dem. Lage og utprøve egne produkter og konstruksjoner. Få kjennskap til design og virkemåte til andre produkter. Diskusjon omkring ulike sider ved produktene er viktig i alle faser av produktutviklinga og kan også medvirke til å forbedre prosesser og produkt.

6 Disse valgfagene kan du velge mellom:
Medier og informasjon: Å samarbeide i en redaksjon, velge mediekanal og innhold og definere målgrupper. Innsikt i redaksjonell bruk av sosiale medier for å komme i dialog med publikum inngår i hovedområdet. Bruk av regler for opphavsrett, kildebruk og personvern på Internett og i sosiale medier inngår også. Bruk av digiverktøy for å produsere, redigere og publisere bilde, tekst, film og lyd er sentralt i hovedområdet. Innsikt i forholdet mellom utforming og budskap. Sal og Scene: Faget omfatter veien fra ulike ideer til produksjon. Dette kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke og redigering er også en del av den skapende prosessen. I tillegg omfatter produksjonen markedsføring og økonomi. Faget innbefatter også kommunikasjon og samspill, bevisste valg av spillested, presentasjonsform og publikum og like kunstneriske virkemidler.

7 Lykke til med valget!

8


Laste ned ppt "Valgfag på Kastellet skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google