Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anette Kure Bibliotekar 02.09.09..  Hvorfor? ◦ K06 ◦ Høgskolens planverk  Hva? ◦ K06 ◦ Ulike kilder  Hvordan? ◦ Ulike kilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anette Kure Bibliotekar 02.09.09..  Hvorfor? ◦ K06 ◦ Høgskolens planverk  Hva? ◦ K06 ◦ Ulike kilder  Hvordan? ◦ Ulike kilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anette Kure Bibliotekar 02.09.09.

2  Hvorfor? ◦ K06 ◦ Høgskolens planverk  Hva? ◦ K06 ◦ Ulike kilder  Hvordan? ◦ Ulike kilder

3  Å kunne lese i KRL innebærer å oppleve og forstå tekster. Lesing brukes for å innhente informasjon, reflektere over, tolke, søke mening i og forholde seg kritisk og analytisk til fortellinger og fagstoff i så vel tradisjonell som multimedial formidlingsform.  Å kunne bruke digitale verktøy i KRL er en hjelp til å utforske religioner og livssyn for å finne ulike presentasjoner og perspektiver. En viktig ferdighet er å kunne benytte digitalt tilgjengelig materiale, som bilder, tekster, musikk og film på måter som forener kreativitet med kildekritisk bevissthet. Digitale medier gir nye muligheter for kommunikasjon og dialog om religioner og livssyn. Disse mediene gir også muligheter for bred tilgang til materiale om aktuelle etiske problemstillinger

4  Etter 7. trinn ◦ beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og reflektere over deres betydning og bruk, og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner ◦ beskrive tempelet og synagogen og reflektere over deres betydning og bruk og nytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner osv.

5  samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn

6  innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne  innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder  Og så videre for de andre verdensreligionene…..

7  Kompetansemål etter 2. årstrinn ◦ Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing  Kompetansemål etter 4. årstrinn ◦ foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy ◦ finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett

8  Kompetansemål etter 7. årstrinn ◦ bruke oppslagsverk og ordbøker ◦ bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster ◦ bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte ◦ forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett

9  Kompetansemål etter 10. årstrinn ◦ bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder ◦ gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster

10  Digital er ikke det samme som tilgjengelig  Kjennskap til: ◦ Informasjonsøkonomi  Betalingsbaser  Fritt tilgjengelig informasjon ◦ Ulike typer ressurser ◦ Kildekritikk ◦ Den usynlige webben

11  Detektor Detektor  Länkskafferiet Länkskafferiet  Utdanning.no – lenkesamling Utdanning.no – lenkesamling  Skolenettet.no – lenkesamling Skolenettet.no – lenkesamling  www.turbuscout.com (metasøkemotor) www.turbuscout.com  Del&bruk http://delogbruk.ning.com/http://delogbruk.ning.com/


Laste ned ppt "Anette Kure Bibliotekar 02.09.09..  Hvorfor? ◦ K06 ◦ Høgskolens planverk  Hva? ◦ K06 ◦ Ulike kilder  Hvordan? ◦ Ulike kilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google