Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anette Kure Bibliotekar 03.09.09..  Det dere gjør her ved Høgskolen er en forberedelse til og en øvelse i forskningsarbeid.  All forskning og alt akademisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anette Kure Bibliotekar 03.09.09..  Det dere gjør her ved Høgskolen er en forberedelse til og en øvelse i forskningsarbeid.  All forskning og alt akademisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anette Kure Bibliotekar 03.09.09.

2  Det dere gjør her ved Høgskolen er en forberedelse til og en øvelse i forskningsarbeid.  All forskning og alt akademisk arbeid skal være etterprøvbart!  Hvordan skal man så kunne etterprøve slikt arbeid?

3  Man kan gjøre evt. eksperimenter om igjen,  og man kan ved hjelp av litteraturlisten som følger arbeidet (altså artikkelen, boken, avhandlingen eller oppgaven), lese bakgrunnslitteraturen og vurdere konklusjoner og resultater ut fra dette.

4  Todelt ◦ Kildehenvisning i den løpende teksten ◦ Litteraturliste til slutt i oppgaven/avhandlingen/boken

5  Plagiering er at du utgir andres arbeid som ditt eget. Det er fusk og strengt forbudt.  Det er ikke tillatt å skrive av eller bruke klipp/lim uten at du oppgir hvor du har hentet informasjonen fra, dvs refererer til kilden.

6  Kilden (bøker, artikler, rapporter, intervjuer, web- sider) må oppgis for å yte opphavsmannen/kvinnen rettferdighet. All bruk av andres materiale skal dokumenteres.  Kilden må oppgis slik at det siterte materialet lett kan gjenfinnes av sensorer, lærere og forskere. Konklusjoner og funn skal være etterprøvbare.

7  Det skal være samsvar mellom henvisningene og litteraturlisten. Henvisningene skal gjenfinnes alfabetisk i litteraturlisten.  Henvisningene skal være på samme språk som manuskriptet forøvrig.  Gjentatt henvisning til samme verk kan erstattes med (ibid.).

8 Hovedregel: (Forfatters etternavn publikasjonens utgivelsesår) Eks.: (Christensen 2001)

9  Det skal lages en litteraturliste for de henvisningene som er brukt i manuskriptet. ◦ (I tillegg kan det lages en egen liste med litteratur som er lest, men ikke direkte henvist til.)  Det finnes mange ulike standarder for hvordan en litteraturliste skal se ut. Det finnes også ulike måter å referere til kilder i teksten.

10  Referansene ser ulike ut etter hva slags kilde man refererer til.  Det skal være (relativt) enkelt å se om det er en hel bok, kapittel i bok, tidsskriftartikkel eller et nettsted man refererer til.  Hele poenget er at dette skal kunne etterprøves og kontrolleres av andre - forskere, sensorer eller lærere.

11  Skriv opp opplysningene du trenger (eller ta kopi av tittelblad med bakside) for å oppgi referansene korrekt etter hvert som du leser. Da slipper du å gjøre litteratursøkinget om igjen senere!

12  Bibliotekets referanseteknikksider har en oversikt over de ulike typene referanser.referanseteknikksider

13  Hovedregel: Etternavn, fornavn & Fornavn Etternavn (år).Tittel. Utgiversted: Forlag


Laste ned ppt "Anette Kure Bibliotekar 03.09.09..  Det dere gjør her ved Høgskolen er en forberedelse til og en øvelse i forskningsarbeid.  All forskning og alt akademisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google