Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Modernisation Fornyelse av velferdssamfunnet Morten Andreas Meyer Moderniseringsminister YS-konferansen 26.-27. oktober, 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Modernisation Fornyelse av velferdssamfunnet Morten Andreas Meyer Moderniseringsminister YS-konferansen 26.-27. oktober, 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Modernisation Fornyelse av velferdssamfunnet Morten Andreas Meyer Moderniseringsminister YS-konferansen 26.-27. oktober, 2004

2 2 Mine mål Trygghet for fremtidens velferd En enklere og gladere hverdag –Døgnåpen forvaltning –Raskere saksbehandling –Svartidsgarantier –Enklere språk –Mer JA og mindre NEI

3 3 Utfordringer i kø Petroleumsinntektene flater ut og synker Pensjonsforpliktelsene vokser Flere eldre - som lever lenger Kravstore innbyggere

4 4 Modernisering - Sikrer velferden for fremtiden Endringsvegring og stillstand truer velferden Omstilling i offentlig sektor er i tidlig fase Endring mobiliserer motkrefter – som må overvinnes

5 5 Fra standardiserte til individuelt tilpassede løsninger Økt individualisering, press på standardløsninger Større variasjon i samlivs- og familieløsninger Større bredde i produkt, service- og kommunikasjonsløsninger

6 6 Fra standardiserte til individuelt tilpassede løsninger Beslutninger som angår publikum bør i størst mulig grad flyttes nærmest mulig der hvor brukerne er. Eierskap til omstillingsprosessene gjennom delegering og ansvarliggjøring Desentralisert myndighet og kompetanseheving – forutsetninger for vellykket omstilling

7 7 Utfordringer for offentlige virksomheter Større og flere oppgaver Svakere vekst i ressurstilførselen Krav til effektivitetsforbedringer, som i privat sektor Etablering av markedsbaserte løsninger – konkurranse og fristillinger Nye rammer for naturlige monopoler Mindre fokus på input, økt fokus på resultatmåling og kvalitet

8 8 Hvordan møter forvaltningen disse utfordringene: Implementering av IKT/PKI/elektronisk signatur Nyskapende offentlig sektor Resultatbasert finansiering, virksomhetstilpassede styringsvirkemidler Fristilling til nye organisasjonsformer Skille forvaltning og drift

9 9 Hvordan møter forvaltningen disse utfordringene (forts.) Samordning på tvers Kvalitetsstandarder og brukerundersøkelser Personalpolitikk og inkluderende arbeidsliv Lederutvikling for å mestre nye utfordringer Kontinuerlig regelverksforenkling

10 10 Statens virkelighet Over 3 000 resultatenheter 130 000 medarbeidere - 45 % kvinner ”Storforbruker” av høyt utdannet arbeidskraft Konkurrerer med næringslivet Gjennomfører omfattende omstillinger Det statlige tariffområdet er blitt mindre

11 11 En inkluderende og stimulerende personalpolitikk Større mobilitet mellom offentlig og privat sektor. Mindre forskjeller i arbeidsvilkår Hensynet til konkurranseevnen må være retningsgivende for inntektsoppgjørene Modernisering av lønns- og forhandlingssystem

12 12 Konklusjoner Stort behov for modernisering og forenkling av offentlig sektor Forskjellene i arbeidsvilkår mellom offentlig og privat sektor må reduseres Offentlig forvaltning må tilpasses dagens og fremtidens brukere Behov for å utdype innsikten og forståelsen av alternative styringsvirkemidler. Vi beveger oss fra standardiserte til individuelt tilpassede løsninger


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Modernisation Fornyelse av velferdssamfunnet Morten Andreas Meyer Moderniseringsminister YS-konferansen 26.-27. oktober, 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google