Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prinsipp- og handlingsprogrammet Debatt frem mot landsmøtet 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prinsipp- og handlingsprogrammet Debatt frem mot landsmøtet 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prinsipp- og handlingsprogrammet Debatt frem mot landsmøtet 2014

2 Prinsipp- og handlingsprogrammet er det viktigste styringsdokumentet for NTL. Det skal vedtas på NTLs landsmøte i november 2014, og gjelde til neste landsmøte i november 2018 Før landsmøtedelegatene skal vedta det endelige programmet, vil hele organisasjon kunne være med å påvirke det i flere runder.

3 Vår visjon for samfunnet NTL bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens prinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn. Prinsipp- og handlingsprogrammet 2011-2014 NTL bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens prinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn. Prinsipp- og handlingsprogrammet 2011-2014

4 Våre krav overfor myndighetene - NTL vil påvirke samfunnsutviklingen. Politiske beslutninger har mye å si for våre medlemmers livsvilkår. John Leirvaag, leder NTL - NTL vil påvirke samfunnsutviklingen. Politiske beslutninger har mye å si for våre medlemmers livsvilkår. John Leirvaag, leder NTL

5 VELFERD En sterk offentlig sektor Hvordan skal vi sikre at offentlig sektor har nok ressurser til å utføre samfunnsoppdraget på en god måte? En sterk offentlig sektor Hvordan skal vi sikre at offentlig sektor har nok ressurser til å utføre samfunnsoppdraget på en god måte? Organisering og utvikling av offentlig sektor Hvordan skal offentlig sektor organiseres? Hvordan skal offentlig sektor utvikles og fornyes på en positiv måte?

6 ARBEIDSLIVET Arbeidstid Arbeidsgiverorganisasjoner snakker om et arbeidsliv hvor man skal kunne jobbe til alle døgnets tider. Hva skal NTL gjøre med dette? Arbeidstid Arbeidsgiverorganisasjoner snakker om et arbeidsliv hvor man skal kunne jobbe til alle døgnets tider. Hva skal NTL gjøre med dette? Markedsstyring Styrings- og måleprinsipper fra privat næringsliv har blitt innført i offentlig sektor i stor skala de seneste årene. Hva mener du om målstyring som verktøy? Markedsstyring Styrings- og måleprinsipper fra privat næringsliv har blitt innført i offentlig sektor i stor skala de seneste årene. Hva mener du om målstyring som verktøy?

7 Internasjonal solidaritet og samarbeid Hvordan kan NTL bidra til økt rettferdighet internasjonalt? Internasjonal solidaritet og samarbeid Hvordan kan NTL bidra til økt rettferdighet internasjonalt? Utdanning og forskning NTL er opptatt av at overordnet styring og finansiering av utdannings- og forskningssektoren skal være et offentlig ansvar. Hvordan mener du vi kan styrke høyere utdanning og forskningen i Norge? Likestilling Lønns- og arbeidsmessig likebehandling mellom kjønnene er dessverre fortsatt ingen realitet. Hvordan mener du NTL skal jobbe for økt likestilling? Likestilling Lønns- og arbeidsmessig likebehandling mellom kjønnene er dessverre fortsatt ingen realitet. Hvordan mener du NTL skal jobbe for økt likestilling? Miljø og klima Hensynet til miljøet og kravet til rettferdig fordeling må sette rammen for økonomisk utvikling og forbruk. Hvordan kan NTL være en drivkraft for dette? Miljø og klima Hensynet til miljøet og kravet til rettferdig fordeling må sette rammen for økonomisk utvikling og forbruk. Hvordan kan NTL være en drivkraft for dette?

8 Våre krav overfor arbeidsgiver Vi krever et arbeidsliv som legger vekt på et godt arbeidsmiljø for å utnytte alles ressurser til beste for den enkelte og hele samfunnet. Prinsipp- og handlingsprogrammet 2011-2014 Vi krever et arbeidsliv som legger vekt på et godt arbeidsmiljø for å utnytte alles ressurser til beste for den enkelte og hele samfunnet. Prinsipp- og handlingsprogrammet 2011-2014

9 LØNN OG PENSJON Pensjon Trygghet for alderdommen er viktig. Hvilke prinsipper mener du NTL skal følge for fremtidens pensjonsordninger? Pensjon Trygghet for alderdommen er viktig. Hvilke prinsipper mener du NTL skal følge for fremtidens pensjonsordninger? Lønn NTLs medlemmer kommer fra alle sjikt i forvaltningen. Hvilken lønnspolitikk mener du vi bør føre? Hvordan kan vi sikre lik behandling av medlemmene uavhengig av utdanningslengde eller stilling? Lønn NTLs medlemmer kommer fra alle sjikt i forvaltningen. Hvilken lønnspolitikk mener du vi bør føre? Hvordan kan vi sikre lik behandling av medlemmene uavhengig av utdanningslengde eller stilling?

10 ARBEIDSVILKÅR Midlertidige stillinger På mange statlige arbeidsplasser er det storstilt bruk av midlertidige ansettelser. Hva kan NTL gjøre for å hindre dette? Midlertidige stillinger På mange statlige arbeidsplasser er det storstilt bruk av midlertidige ansettelser. Hva kan NTL gjøre for å hindre dette? Medbestemmelse Tillitsvalgte opplever økt press på den reelle medbestemmelsen på arbeidsplassen. Hva bør gjøres for å sikre fortsatt medbestemmelse i offentlig sektor? Medbestemmelse Tillitsvalgte opplever økt press på den reelle medbestemmelsen på arbeidsplassen. Hva bør gjøres for å sikre fortsatt medbestemmelse i offentlig sektor?

11 Si din mening på NTLs facebooksider, på post@ntl.no, eller skriv ned og gi til din tillitsvalgte. Alle som gir innspill innen 15. november er også med på trekningen om en iPad! Forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram sendes ut i februar 2014, og alle organisasjonsledd kan komme med konkrete forslag til endringer. Les mer på ntl.no/php


Laste ned ppt "Prinsipp- og handlingsprogrammet Debatt frem mot landsmøtet 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google