Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NOU 2011:3 om Kompetansearbeidsplasser Dialogseminar, Bodø 30. mars 2011 Karstein Bye Seniorrådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NOU 2011:3 om Kompetansearbeidsplasser Dialogseminar, Bodø 30. mars 2011 Karstein Bye Seniorrådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 NOU 2011:3 om Kompetansearbeidsplasser Dialogseminar, Bodø 30. mars 2011 Karstein Bye Seniorrådgiver

2 Kompetansearbeidsplasser: ”Spesialiserte arbeidsplasser med krav til høyere utdanning” Begreper som brukes:  Kompetansearbeidsplasser  Kompetent arbeidskraft  Utdannet arbeidskraft  Kunnskapsintensive bedrifter

3 Noen påstander:  ”.. med nedbygging av tradisjonell industri på mindre steder …. ”  ”En balansert regional vekst vil aldri kunne realiseres med mindre kompetansearbeidsplasser blir skapt, og rekruttert til, i hele landet.”  ”De høyere kompetansekravene knytter seg til produkter, nye produksjonsteknologier og nye produksjonsprosesser.”

4 Drivkraften = Marked Etterspørsel

5 Nederst på side 77 (av 121): MARKED ?!?!

6 ”Som vi har sett tidligere skjer den største delen av veksten i privat sektor, og de regionale forskjellene i veksten av kompetansearbeidsplasser skyldes først og fremst at privat tjenesteyting har en sterk økning i sysselsettingen i de største byene.” (s. 16)

7 Figur fra Abelia

8 Fra Forskningsbarometeret 2011 Sum tabell: 65.190 Antall ansatte i Staten 2009: Ca. 265 000 Totale utgifter i 2011: 960 mrd Egenprod ca. 27 % (2009) = 260 mrd (investeringer 4% = 38 mrd)

9 Hvilke kunnskapsnæringer vokser ? Hvem er kundene ? De største bedriftene har mest FoU-personell – Hvor ? Stor etterspørsel i statlig sektor ! Mange med høy utdanning i Staten. Hvor er ”staten” lokalisert ? Er det sammenhenger ? Hva kan gjøres for å påvirke etterspørselen ?

10 ”Vi observerer at” : Kunnskapsintensive bedrifter er relativt mer arbeidsintensive enn andre bedrifter. Kunnskapsintensive bedrifter har en tilbøyelighet til å bruke kostbar høyteknologi. Konklusjon: RDA anbefales ikke. Min påstand: RDA styrker alle yrkesgrupper – også de med høyere utdanning Ett eksempel på tiltak

11 www.lu.no


Laste ned ppt "NOU 2011:3 om Kompetansearbeidsplasser Dialogseminar, Bodø 30. mars 2011 Karstein Bye Seniorrådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google