Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

No Public Management Velferd og trygghet Marked og management Fredag 28. Januar Forbundsleder John Leirvaag Norsk Tjenestemannslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "No Public Management Velferd og trygghet Marked og management Fredag 28. Januar Forbundsleder John Leirvaag Norsk Tjenestemannslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 No Public Management Velferd og trygghet Marked og management Fredag 28. Januar Forbundsleder John Leirvaag Norsk Tjenestemannslag

2 Det fackliga löftet Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!

3 Velferdsstaten •Arbeidskraft som salgsvare i bytte mot lønn: –Konkurranse arbeidskraften i mellom –Hva hvis du ikke kan arbeide ? •Resultat av at underprivilegerte grupper mobiliserte politiske ressurser for å bedre sine levekår •Sikre et gitt sosial standard og grunnleggende goder til innbyggerne •Fordeling av goder mellom innbyggerne og over livsløpet

4 Hva er spesielt med offentlig sektor? MANGE KRYSSENDE INTERESSER OG KRAV •Leverer ikke-materielle og ikke-målbare tjenester •Lov- og regelstyrt og utøver skjønn •Offentlig sektor skal tilfredsstille et mangfold av aktører, roller, mål og interesser •Oppfatningene av hva som er god forvaltning er ulike og variable - og endrer seg over tid •Ethvert hensyn offentlig sektor skal ivareta er en mulig kilde til legitimitet, så vel som kritikk

5 Den nye staten Rapport fra FAFO 2006 •Det har skjedd grunnleggende endringer av struktur, styringsprinsipper og virkemiddelbruk •Tidligere: Politiske vedtak om at tjenester skulle løses gjennom offentlige etater •Nå: Markedsmekanismer som anbud og stykkprisfinansiering, utskilling og fristilling •Forvaltningen er redusert og antallet foretak og selskap har økt

6 Et demokratisk problem ”Politikerne har overlatt forvaltningen av offentlig sektor til økonomiske måleparametere og et mylder av underselskaper som skal konkurrere mot hverandre.” Finn Lied Industriminister fra AP på 70-tallet

7 Konsekvenser av flere foretak •Økt bruk av styrer – uklarheter rundt styrerepresentasjon •Flere beslutninger tas i lukkede rom - blir bare presentert for en konklusjon •Innflytelse og medbestemmelse svekkes •Økende misnøye blant medlemmene – urealistiske krav - økt krysspress

8 Er det en ny hverdag for oss? ”I den grad det er interessekonflikter knyttet til arbeidstid, medvirkning og jobbtrygghet for ansatte på den ene side og kunder, brukere og eiere på den annen side, fører økt konkurranse og mer markedsbasert eierskap til at sistnevntes interesser får økt gjennomslag på bekostning av de ansattes interesser.” NOU 1999:34 s.16 Colbjørnsenutvalget

9 Lov- og avtaleverket under press •Arbeidsgiverbegrepet endrer seg •Arbeidstakerbegrepet endrer seg •Anbuds- og konkurranseøkonomien •Tariffhopping •Krav om mer lokal, individuell lønnsdannelse

10 Hva betyr dette for arbeidstakerne i Norge? En svekket fagbevegelse og svekkede lover og avtaler betyr:  mer makt til dem som ønsker en slik utvikling  mindre makt til og beskyttelse av arbeidstakere  mer utnytting, underbetaling, utstøting og sosial dumping

11 Hva betyr alt dette for samfunnet vårt? Når offentlig sektor, som legger til rette for og leverer velferdsordningene, er truet, er velferdsordningene også truet Velferdsordningene, sammen med skattesystemet, er bærebjelkene i velferdsstaten Følgelig er hele velferdsstaten vår truet

12 Ingenting er vunnet en gang for alle •Fagbevegelsen var avgjørende for oppbyggingen av velferdsstaten, offentlige tjenester og velferdsordningene •De fleste velferdsordninger startet som rettigheter for fagorganiserte: - sykelønn, pensjon, ferie og vern mot skade og sykdom (HMS) •Fagbevegelsen er også avgjørende for å bevare velferdsstaten og de offentlige tjenestene

13 Hva kan vi gjøre? •Konfrontere retorikken •Bidra til opplysning og skolering – egen og andres •Stille spørsmål ved ”selvfølgelighetene” •Bruke avtaleverket aktivt •Forsvare forvaltningen og velferdsstaten til beste for våre medlemmer og alle innbyggere i Norge

14 Hva kan vi gjøre? ”Jeg er mot NPM” (Jens Stoltenberg på kartellkonferanse på Gol i november 2009)

15 Hva kan vi gjøre? •Ta det politikerne sier på alvor – konfronter dem •Bli proaktive (igjen) –lansere reformer og alternativer - Presse på for at det skal etableres regler for ”god offentlig forvaltning og økonomistyring tilpasset offentlig sektor” •Nye begrep: ”Medarbeiderskapet” – ikke ”Lederskapet” ”Økt samordning” og ”Whole-of-Government” - sette oss inn i disse begrepene og teoriene

16 Ta det tillbaka ! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "No Public Management Velferd og trygghet Marked og management Fredag 28. Januar Forbundsleder John Leirvaag Norsk Tjenestemannslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google