Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjem-skole-samarbeid Rollemodeller Engasjement

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjem-skole-samarbeid Rollemodeller Engasjement"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjem-skole-samarbeid Rollemodeller Engasjement
Familielæring Hjem-skole-samarbeid Rollemodeller Engasjement

2 Oppmuntre foreldre til å starte egne grupper i kommunene.
Ideologi: Alle foreldre er likeverdige og en unik ressurs for sine barn. Vi ønsker å være gode rollemodeller både i skolen og i samfunnet. Vi vil aktivt støtte familier i sitt møte med den norske grunnskolen. Hjem-skole-samarbeid er noe alle foreldre er kvalifisert til og ikke kun de som kan best norsk eller har mest utdanning. Mål: Etablere nettverk av minoritetsspråklige foreldre som kan snakke direkte med andre foreldre på sitt morsmål på skolene Skape debatt innad i miljøene om viktigheten av å støtte barna i skolen Oppmuntre foreldre til å starte egne grupper i kommunene. Utvikle modeller for at foreldre kan støtte barna i læring etter sine evner og ferdigheter Utvikle modeller for hjem-skole-samarbied på foreldrenes premisser Å være en tydelig stemme i samfunnsdebatten

3 MiR-struktur www.mirnett.org
Styret - Kommer fra hele landet og jobber aktivt med strategi for utvikling av nettverket Kommunenivå - Aktive personer i kommunene som koordinerer lokale aktiviteter og holder innlegg på møter med foreldre, lærere og politikere, skolebyråkrater osv. Lokalt- Personer som arbeider i lokalmiljøet direkte med foreldre, skolen og egne barn Ca. 450 medlemmer

4 MiR lokallag finnes nå i:
Oslo Bergen Bodø Drammen Fredrikstad Nedre Romerika …og nye i år: Trondheim

5 Modell for foreldrerollen
Barneoppdragelse Læring Veiledning Den gode forelder

6 Definisjon Familielæring handler om at familier har det morsomt mens de lærer sammen. Ofte foregår det i 2 steg: Foreldrene blir bevisst hvordan de kan støtte barna i læring og hvordan de lærer selv Det de lærer gjennomføres i hjemmet

7 Hjem – skole – samarbeid som en kilde til sosial mobilitet?
Målet med den norske skolen er å gi elevene like muligheter Middelklassen gjør mer for sine barn i forhold til stimulering og læring, og gjør at forskjellene øker Foreldrene blir naturlige forbilder for barna fordi de leser eller tar med jobben. Nettverk er viktig for barnets fremtid (Lareau, 2000) når et barn er 7 år er foreldrene 6 (0,29/0,05) ganger så viktige som lærerne for skoleresultater. 11 år: 0,27/0,21, 16 år 0,14/0,51 (Sacker et al, 2002) Klasseforeldremiljøet, og det at foreldrene kjenner hverandre er viktig for resultater (Nordahl, 2005) Det foreldrene gjør med barna hjemme er viktigere for skoleresultatene enn at de kommer på skolen (Desforges, 2002) Pisaundersøkelsen måler middag sammen, bøker i hjemmet og foreldrenes utdanning som viktige for skoleresulteter

8 Målet med familielæring
Å oppmuntre foreldrene til å ta del i barnas skolegang og i opplæringen. Å få innsikt i læringsstiler og hvordan man kan tilrettelegge for barns læring Å gjøre deltakere i stand til å støtte andre foreldre i å myndiggjøre (empowerment) seg selv Å oppmuntre foreldrene til å komme tilbake til skolegang og utdanning og/eller få arbeid. Å få deltakerne til å se og være stolt av deres egne og andres ferdigheter At deltakerne blir mer bevisst egne læringsbehov Få deltakerne til å føle seg vel med andre generasjoner.

9 Metodikk Ta små steg med individuelle foreldre.
Tilby foreldrene helhetlig støtte, f.eks følge foreldre på møter og hjelper med å skrive søknader og brev. Oppsøke foreldre som ikke møter opp og oppsøker disse og tar dem med på ting, f.eks. lære å bruke internett, søke på jobb på internett osv. Kartlegge hvilke læringsstiler deltakerne har og gi dem kunnskap om hvordan man støtter de forskjellige. Hvis foreldre har overskudd, vil dette kan styrke deres foreldrerolle og gjøre dem til bedre veiledere for barna. Viktigst å se helheten!

10 Eksempel på et kurs Hvordan barn og voksne lærer
Hva barn lærer på skole Hvilke ferdigheter er viktig for læring Hvordan vekke nysgjerringhet og motivere barn til læring Hvordan lage spill og spille med barn og hvorfor det er viktig for læring Hvordan barn og voksne kan bruke hverdagsaktiveter til læring Deltakerne får lage spill og får informasjon om hvordan de kan gjøre det selv hjemme.

11 Eksempler på kurs

12

13 selve kurset og støttetiltak (aktiviteter for barna)
Rekruttering få kontakt med foreldre og få dem med på kurs Støttetiøtak selve kurset og støttetiltak (aktiviteter for barna) Familie læring knyttet til skolen og teoretisk læring Faser i familielæring

14

15 Typer av kurs vi har Instruktørkurs: kurs for de som skal gi andre opplæring. Både teori, teknikker og holdninger Familielæringskurs (på norsk og morsmål): Hvordan hjelpe ditt barn med lekser Data som verktøy for å letteregjøre hverdagen Familielæring og norsk Familielæring for introduksjonsprogrammet Hvordan stimulere små barn

16

17

18 Resultater Noen foreldre ble motivert til høyere utdanning
Foreldre søkte seg på ordinære norskkurs Foreldre begynte å lage rutiner for barna Foreldre følger opp barnas lekser Foreldre ble kjent med hverandre Foreldre blir bedre kjent med skolen og tør å ta kontakt med skolen Foreldre tilbringer mer tid med barna Foreldrene vet mer om skolen og blir flinkere i norsk


Laste ned ppt "Hjem-skole-samarbeid Rollemodeller Engasjement"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google