Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 3b – våren 2013 Oppmøte:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 3b – våren 2013 Oppmøte:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 3b – våren 2013 Oppmøte:
Tilstede: Foresatte til Safyan, Synne, Nicolai, Alae, Rebekka, Era, Emilie, Hazar, Casper, Sandra Meldt forfall: Foresatte til Christer, Marcus, Benjamin Ikke møtt: Foresatte til Martine, Dea, Lillian, Sundus, Emma, Roksana, Prince, Arian Saker: Sykle til skolen: I utgangspunktet fraråder FAU/skolen elevene å sykle på dette trinnet. Hvis foreldrene likevel ønsker å la barna sykle, må de ta ansvar for trafikkopplæring/sikkerhet selv. Noen elever sykler med eldre søsken eller voksne. Kartleggingsprøver: Hefte med informasjon er sendt hjem i postpermen. Kartleggingsprøve i engelsk er avsluttet. Resultatet er drøftet på foreldresamtaler.Vi gjennomfører kartleggingsprøver i leseferdigheter og tallforståelse i disse dager. Resultatet vil bli sendt hjem når det er klart. Sjakk: Turnering på Klyve skole lørdag kl (Oppmøte 10.30) Klassen har 9 påmeldte deltakere. Søknad om elevpermisjon: Søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside under fanen «skolen». Kan også fåes ved å kontakte Bente eller kontoret. Søknad må sendes 3 uker før og det må foreligge en plan for opplæring under fraværsperioden. Natteravn: FAU v/Vjosa (mor til Era) informerte om natteravnordningen. Foreldrene i klassen var villige til å være med å bidra til et tryggere lokalmiljø for sine barn! Klassemiljøtiltak: Klassekontaktene v/Line (mor til Emilie) spurte foreldrene om tips/ønsker. Vi ble enige om to arrangementer dette halvåret. Først SSS (=Sjakk, spill og skoleboller) og sommeravslutning i nærmiljøet m/rebusløp og felles matbuffet. Valg FAU: Kurt (far til Rebekka) fortsetter i FAU, mens Knut Georg (far til Casper) ble valgt til ny vararepresentant. Klassekontaktene Line (mor til Emilie) og Kamilla (mor til Sandra) sitter ett år til. Leksegrupper: På grunn av nedbemanning av personalet på SFO ble det ny organisering av leksetilbudet fra påske. De som ikke har SFO har fortsatt leksegruppe mandag/tirsdag etter skoletid, mens de som går på SFO kan gjøre lekser fra mandag til torsdag. Alle måtte melde seg på fra nytt av. Det var få som meldte seg på innen fristen. De som melder seg på i etterkant, må vente i 2 uker før de kan starte.

2 Gallery walking: Det hang 5 plakater med ulike problemstillinger (Etter forslag fra foreldrene) i gangen. Foreldrene ble delt i grupper og hadde uformelle samtaler om temaene. Dette er et sammendrag av foreldrenes felles holdninger: Hvorfor er det viktig med gode lekserutiner? (-og kan du gi noen gode tips til de andre?) Viktig at foreldrene følger med på utviklingen til ungene sine. Leksene bør gjøres tidlig. Må deles opp, litt hver dag. Kan lage egne «leksesjekker» hjemme ut fra måla på planen. Hvorfor er det viktig med felles rutiner/holdninger når det gjelder bursdagsinvitasjoner?(-og hva bør være makspris på gavene?) Man bør invitere alle jenter/gutter. Makspris 100/150? Ingen skal føle seg utenfor. Foreldre må ha gode holdninger og ha respekt for at barn er forskjellige. Hvis noen ikke kan spise enkelte matvarer, f.eks svin, må foreldrene si fra på forhånd til de som skal arrangere bursdag. Si også fra om du ikke kommer! Hvorfor er det viktig at foreldrene følger med på barnas spillvaner?(-og hva er gode spill?/hva med aldersgrense?) Aldersgrense SKAL følges. Spill blir tatt med i lek, barna gjenspeiler seg i spillet. Voksne må begrense barnas spilletid. Bruk pedagogiske spill (Red anm….bruk klassens hjemmeside på Klyve skole!) Hvorfor er det viktig at foreldrene legger til rette for at elevene besøker hverandre?(-og når går vi på besøk?) Viktig for å skape et godt sosialt nettverk. Kommunikasjon mellom foreldrene øker, lettere å si fra om det er noe. Men lekser først, så besøk! Hvordan kan foreldrene være med å styrke det sosiale miljøet i klassen? (-hvorfor er det viktig å snakke positivt om skolen, og hva sier man når man hører noe negativt om andre elever?) Foreldre og skolen må samarbeide. Må snakke positivt om skolen, læring og andre kulturer. Foreldrene må være med å på arrangere sosiale aktiviteter. Takk for et fint møte! Ref: Bente,


Laste ned ppt "Foreldremøte 3b – våren 2013 Oppmøte:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google