Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsundersøkelsen i Setesdal 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 – 42 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 – VG3 Antall: 275 (US) / 336 (VGS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsundersøkelsen i Setesdal 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 – 42 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 – VG3 Antall: 275 (US) / 336 (VGS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsundersøkelsen i Setesdal 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 – 42 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 – VG3 Antall: 275 (US) / 336 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 71 (VGS) Standardrapport svarfordeling (videregående skole)

2 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

3 Familieøkonomi: Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene?

4 Antall bøker i hjemmet: Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?

5 Foreldre – kontroll og tillit: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive ditt forhold til dine foreldre

6 Foreldre – innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden?

7 Jevnaldrende – faste vennskap: Når du er sammen med venner/kamerater, hvem er du som oftest sammen med?

8 Jevnaldrende – intimitet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?

9 Øker statusen: Øker statusen mye+øker statusen litt Minker statusen: Minker statusen mye+minker statusen litt. Jevnaldrende – status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

10 Nære relasjoner: Tenk deg at du har et personlig problem og føler deg utafor og trist. Hvem ville du snakke med, søke hjelp hos?

11 Skole og framtid Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn på framtiden

12 Skole - tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletid)?

13 Skole - trivsel: Trives du på skolen?

14 Skole - tilfredshet med karakterer: Alt i alt, hvor fornøyd er du med de karakterene du fikk?

15 Skole – konflikter og problematferd: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

16 Minst ukentlig: Ja, flere ganger i uka+ja, omtrent en gang i uka. Aldri eller nesten aldri: Nesten aldri+aldri. Mobbing, plaging og utfrysing: Andelen som utsettes for eller deltar i plaging, trusler eller utfrysing på skolen eller i fritida

17 Forventninger til framtiden: Hvordan tror du din framtid vil bli?

18 Forventninger til framtiden - barn: Hvor mange barn tror du at du kommer til å få?

19 Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

20 Fritid – organisert: Er du, eller har du tidligere vært med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger – etter at du fylte 10 år?

21 Fritid – organisert: Hvor mange ganger siste måned har du vært med på aktiviteter, møter eller øvinger i følgende organisasjoner, klubber eller lag?

22 Fritid – hjemmeorientert: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …?

23 Fritid – venneorientert: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …?

24 Fritid – uteorientert: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …?

25 Fritid – diverse: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …?

26 Mer enn 3 timer: 3-4 timer+mer enn 4 timer. 1-3 timer: 1-2 timer+2-3 timer. Under én time: Mindre enn en halvtime+½-1 time. Medier – tidsbruk: Tenk på en vanlig gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende?

27 Medier – boklesing: Hvor mange bøker har du lest den siste måneden (ikke skolebøker)?

28 Helse og trivsel Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og trivsel i nærmiljø

29 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?

30 Misfornøyd: Svært misfornøyd+litt misfornøyd. Fornøyd: Svært fornøyd+litt fornøyd. Subjektiv livskvalitet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider av livet ditt?

31 Trivsel i nærmiljøet: Prøv å forestille deg at du en gang får barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærmiljøet der du selv bor?

32 Fysisk aktivitet – andpusten og svett: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?

33 Sjelden eller aldri: Sjelden+aldri. Fysisk aktivitet – treningsvaner: Hvor ofte trener du, eller driver du med følgende aktiviteter?

34 Måltidsvaner: Hvor ofte spiser du følgende i løpet av en uke?

35 Måltider i familien: Opplever du måltidene i familien som koselige eller hyggelige?

36 Tobakk og rusmidler Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og forbruk i nettverk

37 Tobakk og rusmidler – sigaretter: Røyker du?

38 Tobakk og rusmidler – snus: Bruker du snus?

39 Tobakk og rusmidler – alkohol: Hender det du drikker noen form for alkohol?

40 Tobakk og rusmidler – beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?

41 Tobakk og rusmidler – regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?

42 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Tobakk og rusmidler – bruk av rusmidler siste år: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

43 Flere ganger i uka: Ja, daglig+flere ganger i uka. Tobakk og rusmidler – forbruk i nettverk: Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol?

44 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana?

45 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?

46 Atferdsproblemer, vold og risiko Lovbrudd, kontakt med politiet og annen problematferd

47 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Problematferd – vinning: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

48 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Problematferd – hærverk: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

49 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Problematferd – slåssing og trusler: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

50 Problematferd – kontakt med politiet: Hvor mange ganger har du vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du hadde gjort i løpet av de siste 12 månedene?

51 Problematferd – trafikkforseelse: Har du noen gang blitt stoppet av politiet på grunn av en trafikkforseelse?

52 Problematferd - vold og trusler om vold: Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende?

53 Tilleggsmoduler

54 A.1 Økonomi: I hvor stor grad passer følgende utsagn eller påstander med din situasjon?

55 A.2 Forhold til foreldrene: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive foreldrene dine og ditt forhold til dem

56 E.3.1 Alkoholbruk: Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol?

57 E.3.1 Alkoholbruk: Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som én alkoholenhet, eller én drink?

58 E.3.2 Alkoholbruk: Hva er grunnen til at du aldri har drukket alkohol? (Andel ”enig”) Prosentandelen er beregnet blant de som i modul E.3.1 svarer at de aldri har drukket alkohol på spørsmål om debutalder.

59 E.3.3 Alkoholbruk: Hvor mange ”drinker” øl, vin eller brennevin drikker du vanligvis når du drikker? Prosentandelen er beregnet blant de som i modul E.3.1 svarer at de har drukket alkohol på spørsmål om debutalder.

60 E.3.3 Alkoholbruk: Hvor ofte drikker du noe av det følgende? Prosentandelen er beregnet blant de som i modul E.3.1 svarer at de har drukket alkohol på spørsmål om debutalder. Svaralternativet ”Aldri” vises ikke i figuren.

61 E.3.3 Alkoholbruk: Prosentandelen er beregnet blant de som i modul E.3.1 svarer at de har drukket alkohol på spørsmål om debutalder. Svaralternativet ”Aldri” vises ikke i figuren.

62 E.3.4 Alkoholrelaterte problemer: Hvor mange ganger har du gjort eller opplevd følgende i forbindelse med at du har drukket alkohol? Prosentandelen er beregnet blant de som i modul E.3.1 svarer at de har drukket alkohol på spørsmål om debutalder.

63 E.4 Hvordan unge skaffer seg alkohol: Dersom du bruker alkohol, hvordan får du tak i alkohol? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

64 E.5 Holdninger til egen og foreldres alkoholbruk: Andel som er enig i ulike påstander om rusmiddelbruk Svaralternativet ”Uenig” vises ikke i figuren.

65 E.6 Kjøring i ruset tilstand:

66 Andel som svarer ”ja” på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand Svaralternativet ”Nei” vises ikke i figuren.

67 E.7 Omgivelsenes bruk av alkohol: Hvor mange av vennene dine, på din egen alder, har drukket så mye at de har kjent seg beruset?

68 E.7 Omgivelsenes bruk av alkohol: Har du noen gang sett din far eller mor full eller tydelig beruset?

69 E.8 Narkotikabruk: Har du noen gang brukt noen av følgende stoffer? Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren.

70 E.8 Narkotikabruk: Andel som svarer ja på spørsmål om at de har brukt ulike medisiner uten å ha fått det fra lege Svaralternativet ”Nei” vises ikke i figuren.


Laste ned ppt "Ungdomsundersøkelsen i Setesdal 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 – 42 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 – VG3 Antall: 275 (US) / 336 (VGS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google