Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdata-undersøkelsen i Vennesla 2013 Svarfordeling (videregående skole – hele utvalget) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 – 48 Klassetrinn: 8.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdata-undersøkelsen i Vennesla 2013 Svarfordeling (videregående skole – hele utvalget) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 – 48 Klassetrinn: 8."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdata-undersøkelsen i Vennesla 2013 Svarfordeling (videregående skole – hele utvalget) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 – 48 Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 Antall: 522 (US) / 162 (VGS) Svarprosent: 89 (US) / 81 (VGS)

2 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

3 Familieøkonomi: Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene?

4 Antall bøker i hjemmet: Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?

5 Foreldre – kontroll og tillit: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive ditt forhold til dine foreldre

6 Foreldre – innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden?

7 Jevnaldrende – faste vennskap: Når du er sammen med venner/kamerater, hvem er du som oftest sammen med?

8 Jevnaldrende – intimitet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?

9 Øker statusen: Øker statusen mye+øker statusen litt Minker statusen: Minker statusen mye+minker statusen litt. Jevnaldrende – status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

10 Nære relasjoner: Tenk deg at du har et personlig problem og føler deg utafor og trist. Hvem ville du snakke med, søke hjelp hos?

11 Skole og framtid Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn på framtiden

12 Skole - tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletid)?

13 Skole - trivsel: Trives du på skolen?

14 Skole - tilfredshet med karakterer: Alt i alt, hvor fornøyd er du med de karakterene du fikk?

15 Skole – konflikter og problematferd: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene? Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren

16 Minst ukentlig: Ja, flere ganger i uka+ja, omtrent en gang i uka. Svaralternativene ”Aldri” og ”Nesten aldri” vises ikke i figuren. Mobbing, plaging og utfrysing: Andelen som utsettes for eller deltar i plaging, trusler eller utfrysing på skolen eller i fritida

17 Forventninger til framtiden: Hvordan tror du din framtid vil bli?

18 Forventninger til framtiden - barn: Hvor mange barn tror du at du kommer til å få?

19 Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

20 Fritid – organisert: Er du, eller har du tidligere vært med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger – etter at du fylte 10 år?

21 Fritid – organisert: Hvor mange ganger siste måned har du vært med på aktiviteter, møter eller øvinger i følgende organisasjoner, klubber eller lag? Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren

22 Fritid – hjemmeorientert: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …? Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren

23 Fritid – venneorientert: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …? Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren

24 Fritid – uteorientert: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …? Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren

25 Fritid – diverse: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …? Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren

26 Mer enn 3 timer: 3-4 timer+mer enn 4 timer. 1-3 timer: 1-2 timer+2-3 timer. Under én time: Mindre enn en halvtime+½-1 time. Medier – tidsbruk: Tenk på en vanlig gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende?

27 Medier – boklesing: Hvor mange bøker har du lest den siste måneden (ikke skolebøker)?

28 Helse og trivsel Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og trivsel i nærmiljø

29 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?

30 Misfornøyd: Svært misfornøyd+litt misfornøyd. Fornøyd: Svært fornøyd+litt fornøyd. Subjektiv livskvalitet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider av livet ditt?

31 Trivsel i nærmiljøet: Prøv å forestille deg at du en gang får barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærmiljøet der du selv bor?

32 Fysisk aktivitet – andpusten og svett: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?

33 Sjelden eller aldri: Sjelden+aldri. Fysisk aktivitet – treningsvaner: Hvor ofte trener du, eller driver du med følgende aktiviteter?

34 Måltidsvaner: Hvor ofte spiser du følgende i løpet av en uke?

35 Måltider i familien: Opplever du måltidene i familien som koselige eller hyggelige?

36 Tobakk og rusmidler Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og forbruk i nettverk

37 Tobakk og rusmidler – sigaretter: Røyker du?

38 Tobakk og rusmidler – snus: Bruker du snus?

39 Tobakk og rusmidler – alkohol: Hender det du drikker noen form for alkohol?

40 Tobakk og rusmidler – beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?

41 Tobakk og rusmidler – regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?

42 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren. Tobakk og rusmidler – bruk av rusmidler siste år: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

43 Flere ganger i uka: Ja, daglig+flere ganger i uka. Tobakk og rusmidler – forbruk i nettverk: Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol?

44 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana?

45 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?

46 Atferdsproblemer, vold og risiko Lovbrudd, kontakt med politiet og annen problematferd

47 Problematferd – vinning: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene? 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren.

48 Problematferd – hærverk: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene? 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren.

49 Problematferd – slåssing og trusler: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene? 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren.

50 Problematferd – kontakt med politiet: Hvor mange ganger har du vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du hadde gjort i løpet av de siste 12 månedene?

51 Problematferd – trafikkforseelse: Har du noen gang blitt stoppet av politiet på grunn av en trafikkforseelse? Ungdommene kunne krysse av for flere alternativer. De som har gjort dette, er plassert i den mest alvorlige kategorien de har krysset av for.

52 Problematferd - vold og trusler om vold: Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren.

53 Tilleggsmoduler

54 A.1 Røyking: Er det noen av disse som røyker?

55 A.1 Røyking: Dersom du røyker, hvor gammel var du første gang du begynte å røyke?

56 A.1 Røyking: Dersom du røyker, hvor får du tak i tobakk?

57 A.1 Røyking: Får du lov til å røyke av foreldrene dine?

58 A.3.1 Alkoholbruk: Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol?

59 A.3.1 Alkoholbruk: Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som én alkoholenhet, eller én drink?

60 A.3.3 Alkoholbruk: Hvor ofte drikker du noe av det følgende? Prosentandelen er beregnet blant de som i modul A.3.1 svarer at de har drukket alkohol på spørsmål om debutalder.

61 A.3.3 Alkoholbruk: Prosentandelen er beregnet blant de som i modul A.3.1 svarer at de har drukket alkohol på spørsmål om debutalder.

62 A.5 Holdninger til egen og foreldres alkoholbruk: Andel som er enig i ulike påstander om rusmiddelbruk Svaralternativet ”Uenig” vises ikke i figuren.

63 A.6 Kjøring i ruset tilstand:

64 Andel som svarer ”ja” på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand Svaralternativet ”Nei” vises ikke i figuren.

65 B.1 Voldsutøvere: Dersom du noen gang har blitt skadet på grunn av vold, hvem var det som gjorde det? Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

66 Svaralternativet ”Nei” vises ikke i figuren. C.2 Selvskading: Andel som svarer ”ja” på spørsmål om selvskading/selvmord

67 D.8 Mobbing via mobil og internett: Hvor mange ganger har du opplevd eller gjort noe av følgende i løpet av den siste måneden – siste 30 dager? Svaralternativet ”Aldri” vises ikke i figuren.

68 E.1 Økonomi: I hvor stor grad passer følgende utsagn eller påstander med din situasjon?

69 E.2 Forhold til foreldrene: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive foreldrene dine og ditt forhold til dem

70 F.2.1 Læringsmiljø og akademisk selvbilde: Her kommer noen påstander om skolen og hvordan det er å gå på skolen. Hvordan stemmer disse utsagnene med hva du selv mener?

71 F.2.2 Læringsmiljø og akademisk selvbilde: Her kommer noen påstander om skolen og hvordan det er å gå på skolen. Hvordan stemmer disse utsagnene med hva du selv mener?

72 F.2.2 Læringsmiljø og akademisk selvbilde: Hvor flink mener du at du er på skolen sammenliknet med de andre elevene?

73 F.3 Foreldrenes involvering i skole og utdanning: Hvor godt stemmer disse utsagnene?

74 F.3 Foreldres involvering i skole og utdanning: Pleier foreldrene dine å gå på foreldremøter og andre møter som har med skolen å gjøre?


Laste ned ppt "Ungdata-undersøkelsen i Vennesla 2013 Svarfordeling (videregående skole – hele utvalget) FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 – 48 Klassetrinn: 8."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google