Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsundersøkelsen i Sandnes 2010 Standardrapport svarfordeling 1/1 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: •Tidspunkt: Uke 47 – 49 •Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsundersøkelsen i Sandnes 2010 Standardrapport svarfordeling 1/1 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: •Tidspunkt: Uke 47 – 49 •Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsundersøkelsen i Sandnes 2010 Standardrapport svarfordeling 1/1 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: •Tidspunkt: Uke 47 – 49 •Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1 •Antall: 2360 (US) / 739 (VGS) •Svarprosent: 93 (US) / 84 (VGS)

2 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

3 Familieøkonomi: Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene?

4 Antall bøker i hjemmet: Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?

5 Foreldre – kontroll og tillit: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive ditt forhold til dine foreldre

6 Foreldre – innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden?

7 Jevnaldrende – faste vennskap: Når du er sammen med venner/kamerater, hvem er du som oftest sammen med?

8 Jevnaldrende – intimitet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?

9 Øker statusen: Øker statusen mye+øker statusen litt Minker statusen: Minker statusen mye+minker statusen litt. Jevnaldrende – status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?

10 Nære relasjoner: Tenk deg at du har et personlig problem og føler deg utafor og trist. Hvem ville du snakke med, søke hjelp hos?

11 Skole og framtid Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn på framtiden

12 Skole - tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletid)?

13 Skole - trivsel: Trives du på skolen?

14 Skole - tilfredshet med karakterer: Alt i alt, hvor fornøyd er du med de karakterene du fikk?

15 Skole – konflikter og problematferd: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

16 Minst ukentlig: Ja, flere ganger i uka+ja, omtrent en gang i uka. Aldri eller nesten aldri: Nesten aldri+aldri. Mobbing, plaging og utfrysing: Andelen som utsettes for eller deltar i plaging, trusler eller utfrysing på skolen eller i fritida

17 Forventninger til framtiden: Hvordan tror du din framtid vil bli?

18 Forventninger til framtiden - barn: Hvor mange barn tror du at du kommer til å få?

19 Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

20 Fritid – organisert: Er du, eller har du tidligere vært med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger – etter at du fylte 10 år?

21 Fritid – organisert: Hvor mange ganger siste måned har du vært med på aktiviteter, møter eller øvinger i følgende organisasjoner, klubber eller lag?

22 Fritid – hjemmeorientert: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …?

23 Fritid – venneorientert: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …?

24 Fritid – uteorientert: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …?

25 Fritid – diverse: Her er nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uke, de siste 7 dager. Hvor mange ganger har du …?

26 Mer enn 3 timer: 3-4 timer+mer enn 4 timer. 1-3 timer: 1-2 timer+2-3 timer. Under én time: Mindre enn en halvtime+½-1 time. Medier – tidsbruk: Tenk på en vanlig gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende?

27 Medier – boklesing: Hvor mange bøker har du lest den siste måneden (ikke skolebøker)?

28 Helse og trivsel Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og trivsel i nærmiljø

29 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?

30 Misfornøyd: Svært misfornøyd+litt misfornøyd. Fornøyd: Svært fornøyd+litt fornøyd. Subjektiv livskvalitet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider av livet ditt?

31 Trivsel i nærmiljøet: Prøv å forestille deg at du en gang får barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærmiljøet der du selv bor?

32 Fysisk aktivitet – andpusten og svett: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?

33 Sjelden eller aldri: Sjelden+aldri. Fysisk aktivitet – treningsvaner: Hvor ofte trener du, eller driver du med følgende aktiviteter?

34 Måltidsvaner: Hvor ofte spiser du følgende i løpet av en uke?

35 Måltider i familien: Opplever du måltidene i familien som koselige eller hyggelige?

36 Tobakk og rusmidler Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og forbruk i nettverk

37 Tobakk og rusmidler – sigaretter: Røyker du?

38 Tobakk og rusmidler – snus: Bruker du snus?

39 Tobakk og rusmidler – alkohol: Hender det du drikker noen form for alkohol?

40 Tobakk og rusmidler – beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?

41 Tobakk og rusmidler – regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?

42 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Tobakk og rusmidler – bruk av rusmidler siste år: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

43 Flere ganger i uka: Ja, daglig+flere ganger i uka. Tobakk og rusmidler – forbruk i nettverk: Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol?

44 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana?

45 Tobakk og rusmidler – tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?

46 Atferdsproblemer, vold og risiko Lovbrudd, kontakt med politiet og annen problematferd

47 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Problematferd – vinning: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

48 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Problematferd – hærverk: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

49 6 ganger eller mer: 6-10 ganger+11 ganger eller mer. Problematferd – slåssing og trusler: Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året – de siste 12 månedene?

50 Problematferd – kontakt med politiet: Hvor mange ganger har du vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du hadde gjort i løpet av de siste 12 månedene?

51 Problematferd – trafikkforseelse: Har du noen gang blitt stoppet av politiet på grunn av en trafikkforseelse?

52 Problematferd - vold og trusler om vold: Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende?

53 Tilleggsmoduler

54 M5 Trivsel i nærmiljø: Hvor godt trives du i nærområdet der du bor?

55 M5 Trivsel i nærmiljø: Tenk på det nærområdet der du bor nå. Er du alt i alt fornøyd med å bo der, eller ville du ønske å flytte hvis du fikk anledning til det?

56 M6 Trygghet i nærmiljø:

57 M9.4 Omgivelsenes bruk av alkohol: Hvor mange av vennene dine, på din egen alder, har drukket så mye at de har kjent seg beruset?

58 M9.4 Omgivelsenes bruk av alkohol: Har du noen gang sett din far eller mor full eller tydelig beruset?

59 M13 Mobbing via mobil og internett: Hvor mange ganger har du opplevd eller gjort noe av følgende i løpet av den siste måneden – siste 30 dager? Svaralternativet ”Ingen ganger” vises ikke i figuren.

60 M16 Fravær og skulking: Hvor mange hele dager har du vært borte fra skolen i løpet av siste måned, siste 30 dager?

61 M16 Fravær og skulking: Når du skulker skolen, hvor pleier du å være?

62 M16 Fravær og skulking: Hvor mange hele dager har du vært borte fra skolen i løpet av siste måned, siste 30 dager på grunn av…? Svaralternativet ”Ingen” vises ikke i figuren.

63 M16 Fravær og skulking: Når du skulker skolen, hvem pleier du å være sammen med?

64 M19 Vennskap: Tenk deg at du ble lagt inn på sykehus for en lengre periode. Ville de beste vennene dine besøkt deg jevnlig?

65 M19 Vennskap: Hvor mange venner har du som du kan stole på, og fortelle hemmeligheter til?

66 M19 Vennskap: Har du kjæreste?

67 M31 Politisk deltakelse: Har du gjort, eller vært med på noen av de aktivitetene som er nevnt under? (Andel ”ja”)

68 M32 Framtidstanker: I det følgende er det noen spørsmål om hvordan du tenker deg at din framtid vil bli.

69 M33 Bruk av kulturtilbud: Hvor ofte har du gjort følgende ting i løpet av den siste måneden, siste 30 dager? Svaralternativet ”Aldri” vises ikke i figuren.

70 M33 Bruk av kulturtilbud: Hvor ofte har du gjort følgende ting i løpet av det siste året, de siste 12 månedene? Svaralternativet ”Aldri” vises ikke i figuren.

71 M39 Fysisk selvbilde: Hvor fornøyd er du med vekta di?

72 M39 Fysisk selvbilde: Vil du si om deg selv at du er:

73 M44 Dataspill: Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill?

74 M44 Dataspill: Andel som svarer ja på ulike påstander om dataspill Svaralternativet ”Nei” vises ikke i figuren.

75 M47 Friluftsliv: Hvor ofte pleier du å gjøre følgende ting? Tenk på den tida på året da det er sesong for de ulike aktivitetene.


Laste ned ppt "Ungdomsundersøkelsen i Sandnes 2010 Standardrapport svarfordeling 1/1 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: •Tidspunkt: Uke 47 – 49 •Klassetrinn: 8. – 10. klasse + VG1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google