Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er et bærekraftig lokalsamfunn?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er et bærekraftig lokalsamfunn?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er et bærekraftig lokalsamfunn?
Sosial Økonomi Miljø § 1. Lovens formål. Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.

2 HVA ER AVGJØRENDE FOR GLOBAL BÆREKRAFTIG UTVIKLING?
Brundtlandrapporten: sikre langsiktig økologisk bærekraft, dekke det grunnleggende behovet for alle verdens innbyggere, jobbe for rettferdighet mellom de som lever i dag og bidra til rettferdighet for fremtidige generasjoner.

3 Hva er kjennetegnet på bærekraftig utvikling for barn og unge?
Unge mennesker bør sikres en framtid som omfatter et godt miljø, forbedret levestandard, utdanning og arbeid. Utdanningssøkende bør undervises i miljø og bærekraftig utvikling. Agenda 21 Schindler og Thomas

4 Hva gir livskvalitet for barn og unge?
Trygghet. (i familien, med venner, på skolen m. m) Familieøkonomi – fattig/ ikke fattig

5 Situasjonen på Lillehammer
Grunnskole: Resultater på eller litt over gjennomsnittet. Elevene trives VGS. Nasjonalt: 25% ikke fullført etter 5 år.

6 Ungdomsundersøkelsen 2012 KORUS ØST
98% ikke røykere Relativt få bruker rusmidler

7 Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?

8 Depressivt stemningsleie og ensomhet:
Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette?

9

10 Forventninger til framtiden:
Andel som svarer ja på ulike påstander om situasjoner eller handlinger i framtiden

11

12 NOEN UTFORDRINGER Utdanning Frafall videregående opplæring
Utdanning for framtiden= kunnskap -kreativitet-problemløsning -demokratiforståelse Psykisk helse Inkludering Tilrettelegge for organisert og uorganisert kultur og fritidsaktiviteter.

13 Gode lavterskeltilbud.
Tidlig innsats Gode lavterskeltilbud. På skolen For familien På fritiden


Laste ned ppt "Hva er et bærekraftig lokalsamfunn?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google