Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av Nordisk Kulturfond. ”Det er vanskeligere å søke bidrag fra Nordisk Kulturfond enn å selge sin egen blodplasma.”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av Nordisk Kulturfond. ”Det er vanskeligere å søke bidrag fra Nordisk Kulturfond enn å selge sin egen blodplasma.”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av Nordisk Kulturfond

2 ”Det er vanskeligere å søke bidrag fra Nordisk Kulturfond enn å selge sin egen blodplasma.”

3 Nordisk offisielt samarbeid Nordisk Råd Parlamentene (1952) Nordisk Ministerråd Regjeringene (1971) Nordisk Kulturfond (1966) Styre Sekretariat Sakkyndige Institusjoner/ komitéer Bilaterale fond Private fond

4 Bilaterale og private fond Fondet for dansk-norsk samarbeid Kulturfondet for Finland og Norge Norsk-islandsk kultursamarbeid Svensk-norsk samarbeidsfond Clara Lachmanns fond Letterstedtska föreningen

5 Formål Kulturfondets oppgave er å fremme det kulturellesamarbeidet mellom de nordiske land - Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områdene Færøyene, Grønland og Åland. Fondet er virksomt innen et bredt kunst- og kulturområde, og virksomheten omfatter både profesjonelle og amatører.

6 Hva Kulturfondet gir bidrag til Hovedregelen er at Kultufondet gir bidrag til prosjekter der minst tre nordiske land og/eller selvstyrende områder er involvert (enten som deltagere, arrangører eller tema). Et prosjekt kan også omfatte land utenfor Norden. Når det anses særlig berettiget kan det gis bidrag til bilaterale prosjekter, som på den ene side omfatter Færøyene, Grønland eller Island og på den annen side Danmark, Norge, Finland, Åland eller Sverige.

7 Hva Kulturfondet gir bidrag til Det gis også bidrag til fellesnordiske kulturpresentasjoner utenfor Norden og til prosjekter som initieres/organiseres av søker fra land utenfor Norden. Bidrag gis eksempelvis til konferanser, konserter, turnéer, utstillinger, festivaler, voksenopplæring, utdanning og forskning. Bidragssøkere kan være både enkeltpersoner, foreninger/ nettverk, organisasjoner og offentlige institusjoner.

8 Hva Kulturfondet ikke gir bidrag til/ er restriktiv til -Aktiviteter som allerede er påbegynt før fondet har sluttbehandlet søknaden. - Teknisk utstyr, reparasjoner, bygningsarbeid e.l. - Institusjoners/organisasjoners ordinære driftskostnader. - Produksjon og utgivelse av fonogram/CD.

9 Hva Kulturfondet ikke gir bidrag til/ er restriktiv til -Produksjon av spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm, TV- fiksjon eller TV-serier (unntak kan likevel gjøres for mindre kort- og dokumentarfilmprosjekter som dreier seg om de nordiske lands kulturarv). - Enkeltpersoners studier eller videreutdanning. - Regulær elevutveksling og klassereiser. - Lønnskostnader som ikke har direkte tilknytning til det aktuelle prosjekt. - Nasjonal deltagelse i nordiske arrangementer.

10 Økonomiske betingelser Fondet skal i første rekke delfinansiere et prosjekt, og gir som regel bidrag på høyst 85% av prosjektets totale kostnader. Det gis ikke bidrag over 500.000 DKK til ett og samme prosjekt. I ”egeninnsatsen” kan det inngå bidrag fra andre finansieringskilder, inntekter fra salg/avgifter, eller egen økonomisk innsats. Videre kan det inngå nedlagt ideell arbeidstid tilsvarende en sum som Kulturfondet anser rimelig for gjennomføring av prosjektet.

11 Økonomiske betingelser Fondet kan gi bidrag til søkerens egne administrasjons- og lønnskostnader, forutsatt at de har direkte tilknytning til prosjektet og er nødvendige for at dette skal kunne gjennomføres. Kulturfondet støtter ikke prosjekter som tar sikte på økonomisk gevinst for bidragsmottaker.

12 Søknadsfrister A. Søknadsbeløp t.o.m. 100.000 DKK. Søknadsdato:Beslutningsdato _________________(siste hverdag i): 1. februarMars 1. marsApril 1. aprilMai 1. augustSeptember 1. septemberOktober 1. oktoberNovember

13 Søknadsfrister B. Søknadsbeløp over 100.000 DKK. Søknadsdato:Beslutningsdato:__ 1. februarMedio mai 1. septemberUltimo november

14 Statistikk Fordeling av bevilgninger 2003 - 2005: 38% Inntil 50 000 DKK 44% 51 000 - 100 000 DKK 8%101 000 - 150 000 DKK 5%151 000 - 200 000 DKK 3%201 000 - 250 000 DKK 2%251 000 – 500 000 DKK I 2003-2005 mottok Kulturfondet 2350 gyldige søknader, og det ble gitt i alt 834 bidrag.

15 Viktig Start i god tid med planleggingen av din prosjektsøknad!


Laste ned ppt "Presentasjon av Nordisk Kulturfond. ”Det er vanskeligere å søke bidrag fra Nordisk Kulturfond enn å selge sin egen blodplasma.”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google