Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støtteordninger. Frivillighetsmidler Nordre Aker •Hovedsakelig støtte til gjennomføring av enkelttiltak og arrangementer •Organsiasjoner, lag og foreninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støtteordninger. Frivillighetsmidler Nordre Aker •Hovedsakelig støtte til gjennomføring av enkelttiltak og arrangementer •Organsiasjoner, lag og foreninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Støtteordninger

2 Frivillighetsmidler Nordre Aker •Hovedsakelig støtte til gjennomføring av enkelttiltak og arrangementer •Organsiasjoner, lag og foreninger •Søknadsfrist: Medio mars •Søknadsskjema og retningslinjer lastes ned fra bydelens nettsider: http://www.bydel-nordre- aker.oslo.kommune.no/kultur_og_fritid /frivillighetsmidler/

3 Konsertstøtte fra Oslo kommune •Konserter som arrangeres i Oslo •Frivillige lag og foreninger i Oslo •Søknadsfrist: vårsemenseret 15. januar, høstsemesteret 15. august •Enkel søknad på Oslo musikkråds nettsider: http://www.musikk.no/oslo/tilskudd/osl o-kommu/

4 Voksenopplæringsmidler •For medlemmer i Musikkens studieforbund •Tilskudd til øvelser, seminarer og kurs med og uten lærer (100/40kr pr time). • Minimum 3 deltakere og 8 timer •Alle kurs må følge en studieplan og ha en repertoarliste

5 •Søknadsfrister: 1. januar og 1. juli eller før kurset finner sted for korte kurs •Søknad via nettet: http://www.musikkensstudieforbund.no / http://www.musikkensstudieforbund.no / •OBS! Medlemmer i NMF og Korforbundet søker via Folkeuniversitetet

6 Frifond •Støtteordning for barn og ungdom. 1/3 av deltakerne må være under 26 år •Du kan søke Frifond Musikk, Frifond Teater, FriFond Barn og unge eller frifond gjennom medlemsorgansiasjon •Ingen søknadsfrist •Søknad på nett: www.frifond.no

7 Sparebankstiftelsen •Prioritert område høst 2010: ”Kulturelle aktiviteter og uttrykk” •Kan søke om gaver til elementer i prosjekter som kan gjenbrukes for eksempel utstyr •Søknadsfrist 15. feb. og 15. sept. •Søknad på nett: http://www.sparebankstiftelsen.no/inde x.gan?id=9&subid=0

8 Løpende kunst- og kulturtiltak, Oslo kommune •Skal bidra til å sikre kvalitet og mangfold i Oslos kunst- og kulturliv •Byomfattende og åpne publikumsrettete tiltak •Enkeltpersoner og andre private rettsubjekter •Søknadsfrist: 6 uker før gjennomføring

9 Musikkutstyrsordningen •Tilskudd til utstyr og akustiske tiltak for spillesteder, konsertarrangører og øvingsfellesskap innen rytmisk musikk •Støtte til: Framføringsutstyr, øvingsutstyr, akustiske tiltak og musikkbinger •Søknadsfrist: 1. januar og 1. september. 15 mars for musikkbinger

10 Kulturrådet •Gir støtte til prosjekter der profesjonelle kunstnere er innvolvert •Støtteordninger for arrangører av klassiskmusikk, rytmisk musikk og samtidsmusikk •Støtteordninger for støtte til fri scenekunst, teater og dans, gjestespill og andre scenekunsttiltak

11 •Også støtte til prosjekter og workshops for barn og unge


Laste ned ppt "Støtteordninger. Frivillighetsmidler Nordre Aker •Hovedsakelig støtte til gjennomføring av enkelttiltak og arrangementer •Organsiasjoner, lag og foreninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google