Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kostnadene bak resultatene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kostnadene bak resultatene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostnadene bak resultatene
Erfaringer fra Universitetet i Bergen Seniorrådgiver Sven-Egil Bøe

2 Kostnadene bak resultatene
Universitetet i Bergen (UiB) UiBs vei mot regnskapsprinsippet Noen hovedforskjeller mellom prinsippene som kan påvirke beslutningene UiBs erfaringer

3 Universitetet i Bergen
studenter 3.200 ansatte 2,9 mrd i inntekter Ca 60 avdelinger Ca kvm areal Nettobudsjettert siden 2001 I periodiserings-prosjektet siden 2005

4 UIBs vei mot regnskapsprinsippet – en gradvis overgang
1993 deler av regnskapsprinsippet tatt i bruk i internregnskapet 1999 overgang til regnskapsprinsippet i internregnskapet (unntatt for anleggsmidler) 2001 overgang til regnskapsprinsippet i eksternregnskapet (unntatt for anleggsmidler) 2005 også overgang til regnskapsprinsippet for anleggsmidler -> aktivering/forpliktelsesmodellen

5 UIBs vei mot regnskapsprinsippet – forpliktelsesmodellen
I forpliktelsesmodellen føres kostnadene etter regnskapsprinsippet. Kontantregnskapet overstyrer likevel i resultatet ved at kontanteffekten justeres mot inntektene. En brukbar modell gitt at en skal sikre synliggjøring av kostnadene og samtidig unngå realeffekter (dvs mulige underskudd).

6 Noen hovedforskjeller som påvirker beslutningene
Kontant- og regnskapsprinsippet er forskjellig i forhold til Hva som regnskapsføres Når det regnskapsføres Kan ha betydning ved: om midler disponeres til lønn eller drift investeringsbeslutninger Prinsippene gir ulikt informasjonsgrunnlag En foreløpig oppsummering. Dette er ting det er lysark på på de neste sidene.

7 Om hva som blir regnskapsført:
Etter regnskapsprinsippet føres alle sosiale kostnader. Varierende praksis for kontantførte institusjoner

8 Om når det blir kostnadsført:
lønn feriepenger Etter regnskapsprinsippet føres sosiale kostnader samtidig med lønnskostnaden. For kontantførte institusjoner er det varierende praksis

9 Om når det blir kostnadsført: Kjøp av PC
Utbetaling: Kontant-prinsippet: tid 2009 2010 2011 kostnad: 5.000 kostnad: 5.000 kostnad: 5.000 Regnskaps-prinsippet: tid 2009 2010 2011

10 UiBs erfaringer med periodisert regnskap
Vesentlig og ny informasjon i Balanse Resultat Notene Bevisstgjøring Nye analysemuligheter og nøkkeltall -> Periodisert regnskap gir et bedre informasjonsgrunnlag for de beslutninger virksomheten er ansvarlig for å ta. .

11 I 2005 ble verdier for 5,5 mrd kroner synlig i balansen!
Regnskap – balanse I 2005 ble verdier for 5,5 mrd kroner synlig i balansen!

12 I 2005 ble verdifall på 233 mill kroner synlig i resultatet!
Regnskap – resultat I 2005 ble verdifall på 233 mill kroner synlig i resultatet!

13 Analyse: Investering og verdifall i 2007
Investering og verdifall 2007 (mill) Investering Verdifall Differanse Bygninger 30,2 (61,9) (31,7) Bygningsinstallasjoner 26,6 (100,5) (73,9) Delsum bygg 56,8 (162,4) (105,6) Teknisk-vitenskapelig utstyr 72,2 (31,0) 41,2 Datautstyr, lisenser og kontormaskiner 38,4 (34,5) 3,9 Inventar 12,2 (10,2) 2,0 Annet (0,1) (3,0) (3,2) Delsum andre eiendeler 122,7 (78,8) 44,0 Totalt 179,5 (241,2) (61,6)

14 Analyse: Investering og verdifall i 2005-2008
Investering og verdifall (mill) Investering Verdifall Differanse Bygninger 358,7 (250,2) 108,5 Bygningsinstallasjoner 178,4 (399,0) (220,6) Delsum bygg 537,1 (649,2) (112,1) Teknisk-vitenskapelig utstyr 216,9 (115,1) 101,8 Datautstyr, lisenser og kontormaskiner 167,9 (142,8) 25,1 Inventar 45,3 (42,5) 2,7 Annet 3,4 (13,7) (10,3) Delsum andre eiendeler 433,4 (314,1) 119,4 Totalt 970,5 (963,3) 7,2

15 Nye nøkkeltall Opprettholdelsesgrad Bygninger 1,4 Bygningsinstallasjoner 0,4 Bygg samlet 0,8 Teknisk-vitenskapelig utstyr 1,9 Datautstyr, lisenser og kontormaskiner 1,2 Inventar 1,1 Annet 0,2 Andre eiendeler samlet Totalt 1,0 Fra 2007 er opprettholdelsesgrad innført som nøkkeltall i intern rapportering ved UiB Verdi nær 1,0 betyr at en reinvesterer i takt med verdifallet. Gitt riktige avskrivningstider og tilstrekkelig tidsspenn for analysen gir dette en god indikasjon på om UiB investerer nok.

16 UiBs erfaringer med periodisert regnskap
Driftsbudsjettet: Bedre og mer tidsriktig informasjon om lønnskostnad. Driftskostnader er riktigere avgrenset til året aktiviteten skjer Investeringsbudsjettet: Bedre og mer tidsriktig informasjon om eiendeler og verdifall. -> Riktigere regnskap og bedre grunnlag for måling En foreløpig oppsummering. Dette er ting det er lysark på på de neste sidene.

17 Videre bruk av periodisert regnskap
Økt bruk av investeringsanalyse ved Eiendomsavdelingen De utstyrstunge fakultetene I større grad koble kostnadstall til ”produksjons”-tall Studentenes resultater Forskernes resultater Andre effektivitetsmål Fortsatt utfordringer knyttet til slik sammenstilling, men feilkildene er nå færre. En foreløpig oppsummering. Dette er ting det er lysark på på de neste sidene.

18 Oppsummering UiBs vei mot regnskapsprinsippet var gradvis - fordel
Forskjeller mellom prinsippene kan påvirke beslutningene UiBs erfaringer Bevisstgjøring Et bedre beslutningsgrunnlag Nye analysemuligheter


Laste ned ppt "Kostnadene bak resultatene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google