Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan jobber Norsk Industri for å påvirke utviklingen av EUs klima- og energipolitikk Canes 20.november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan jobber Norsk Industri for å påvirke utviklingen av EUs klima- og energipolitikk Canes 20.november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan jobber Norsk Industri for å påvirke utviklingen av EUs klima- og energipolitikk Canes 20.november 2007

2 2 Norsk Industri i Brussel • NHOs Brusselkontor (LOs Brusselkontor) • Kontakt med norsk delegasjon • Kontakt mot EFTA og ESA • Bilaterale kontakter • Medlemskap i flere europeiske organisasjoner: •Orgalime •Eurometaux •Cepi •Cefic •BusinessEurope m.fl. • Deltagelse i organisasjonenes arbeid gjennom styrer, komiteer og arbeidsgrupper rettet mot Kommisjonen og Europaparlamentet

3 3 Norsk Industri i Brussel • Deltagelse på to-tre møter i uken i Brussel, hvorav ett møte er knyttet til energi/klima • Norsk Industri deltar i utforming av organisasjonenes brev, posisjonspapir og utredninger • Norsk Industri deltar i begrenset grad i møter med Kommisjonen og EU-parlamentarikere. Medlemsbedriftene deltar i stor grad på slike møter • Møter med norske myndigheter i Brussel • Omfattende informasjonsveksling innen vårt nettverk, sekretariatene i de ulike euro-organisasjoner fanger opp mer informasjon enn norske myndigheter om aktuelle spørsmål

4 4 EU-arbeid fra Oslo • Deltagelse på relevante møter hos myndigheter og EU-representasjonen osv. • Abonnement på ulike publikasjoner – på papir eller online – som dekker energi og miljøspørsmål • Internet, bla. sidene til EU-kommisjonen, ESA, euro- organisasjonene og bedriftene • Kontakt med nettverket

5 5 Omfattende samarbeid med bedriftene • Bedrifter har egne Brusselkontor og/eller kontakter mot advokatfirma, lobbyfirma i Brussel • Omfattende koordinering av aktiviteten i Oslo/Brussel • Representanter for bedriftene deltar i organisasjonenes arbeid som ansatte eller ressurspersoner i nært samarbeid med Norsk Industri

6 6 En rekke av industriens utfordringer løses i Brussel • REACH • Energiavgiftsdirektiv • Statsstøtteregelverk • Klimapolitikk • Kvotehandel • I økende grad fornybar kraftproduksjon • Tariffer, overføringsforbindelser og kraftnett

7 7 Utvalgte industribedrifter med Brusselkontor eller representasjon • Egne kontor med lobbyister •Alcoa •Alcan/Rio Tinto •Hydro •StatoilHydro •Orkla (Borregaard, Elkem) •St.Gobain •GE •Eramet •Heidelberg • Representasjon •Omya •Norske Skog •Fesil •Celsa •Ruukki •SSAB

8 8 Case: Kvotehandel for aluminium • I 2008 vil EFTA-landene Island og Norge stå for 40% av primæraluminiumsproduksjonen i Europa • EU skal i løpet av vinteren/våren vurdere om eller hvordan aluminiumsindustrien skal innpasses i kvotehandelsregime fra 2013 • Regjering/Storting er samtidig opptatt av hvordan norsk regelverk skal utformes i perioden frem til 2013 • Norske interesser må ivaretaes gjennom EFTA, bedriftene, bedriftenes organisasjoner (og nordisk samarbeid) • EFTA har ikke den politiske tyngden som trengs for å drive de norske synspunktene • Arbeidet gjennom Norsk Industris nettverk fungerer tilfredsstillende, men vi kunne tenkt oss økt agering fra norske politikere for å sikre våre interesser

9 9 Oppsummering Brusselarbeid • Stor ulempe at vi står utenfor EU, ikke minst i arbeidet vis- a-vis Europaparlamentet, men også Kommisjonen • Norske bedrifter og Bellona gjør en god del solid arbeid for norske interesser, jfr. CCS • For å redusere ulempen bør norske myndigheter øker tilstedeværelsen på europeisk nivå, Sverige har europaminister… • Norsk Industri bredt representert, en fordel å være medlem i flere bransjeorganisasjoner • Tett kontakt med bedriftene gjør at vi i fellesskap kan levere resultater • Energiavgiftsdirektivet er et eksempel på at industrien har større gjennomslag i Brussel enn i enkelte av medlemslandene


Laste ned ppt "Hvordan jobber Norsk Industri for å påvirke utviklingen av EUs klima- og energipolitikk Canes 20.november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google