Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalsjef- og tillitsvalgtsamling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalsjef- og tillitsvalgtsamling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalsjef- og tillitsvalgtsamling
Oslo kommune Byrådsavdelingene Personalsjef- og tillitsvalgtsamling 7. – 8. februar 2013

2 OU – fondet som verktøy Avtalen Handlingsprogrammet Arbeidsformer

3 Avtale om opplærings- og utviklingsfondet i Oslo Kommune
Felleserklæring Av største betydning at det er et godt og tillitsfullt forhold og samarbeid mellom kommunen, virksomhetene og ledelsen på den ene side, og de ansatte, arbeidstakerorganisasjonene og de tillitsvalgte på den annen Opplærings- og utviklingstiltak mv. skal medvirke til å legge forholdene til rette ved at arbeidstakerorganisasjonenes representanter og tillitsvalgte gis anledning og oppfordres til å delta i virksomheten

4 Formål med fondet er å holde vedlike og videreutvikle
kommunens aktiviteter ved å gjennomføre eller støtte tiltak innenfor feltene opplæring og utvikling Støtten går ut på å: finansiere sentrale og tverretatlige kurs for ansatte og tillitsvalgte støtte prosjekter og tiltak for utvikling av virksomhetene herunder stipendordninger dekke utgifter ved fondsstyrets virksomhet

5 Formål kurs- og opplæring i virksomhetene som er et nødvendig ledd i utførelsen av den daglige virksomhet, faller utenfor avtalens regler om støtte fondsstyret skal fastsette midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte på bakgrunn av de enkeltes forbunds medlemstall

6 Styrets medlemmer ORGANISASJONENE: OSLO KOMMUNE : Astrid Tjellaug
Vidar Evje Mona Martinsen Tore Kristiansen Eva Baumann Tori Sundsbø Lederhilger Linda Methi Elisabeth Rasmussen OSLO KOMMUNE : Bjørg Månum Andersson Per Steinar Aasebø Even Rudberg Eivind Tandberg Ole Christian Melhus Sekretariatet: Grete M. Olsen, Martin Johansen

7 Styrets arbeid Styrets arbeids reguleres av: Avtale om OU - fondet
retningslinjer for fondets virksomhet regler for fordeling av fondsmidlene regler for søknad og tildeling av tiltak regler for stipend

8 Satsingsområder i 2013 Støtte tiltak rettet mot likestilling, mangfold og likeverd for ansatte. Handler om å rekruttere, utvikle og beholde riktig kompetanse, legge til rette og skape attraktive arbeidsplasser for ulike grupper med ulike behov. Stimulere til aktiviteter innenfor mangfoldsområdet som retter seg mot seniorer, kvalifisering av personer med minoritetsbakgrunn til høyere stillinger, yrkesprøvingsprosjekter og arbeidsnorsk.

9 Satsingsområder i 2013 Støtte tiltak som skaper gode læringsarenaer/ læringsverktøy som styrker ansattes kompetanse i omstillingsprosesser, herunder utvikling av nye metoder og arbeidsprosesser. Det er viktig å presisere at slike tiltak skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, arbeidsgivers ordinære ansvar i omstillingsprosesser.

10 Satsingsområder i 2013 OU-fondet vil i samarbeid med de sentrale parter bidra økonomisk til å igangsette sentralt initierte tiltak som ivaretar ansatte og virksomhetenes kompetansebehov.

11 Satsingsområder i 2013 Sykefraværet i Oslo kommune fører til betydelige ressurstap og tapper kommunen for kompetanse. OU-fondet vil i 2013 fortsatt fokusere og stimulere tiltak som bidrar til et godt nærværsarbeid og en god arbeidsmiljøutvikling som fremmer god fysisk og psykisk helse.

12 OU - fondets midler Avgiften betales av ansatte og kommunen
Størrelsen fastsettes ved tariffoppgjør I dag kr. 360,- pr. år Innbetales ved hver månedslønn

13 Fordeling av midlene Som hovedregel fordeles midlene mellom følgende områder: 3/5 til opplærings- og utviklingstiltak og særlige tiltak 1/5 til arbeidstakerorganisasjonenes tillitsvalgtopplæring 1/5 til stipend

14 Kriterier for tiltak Opplæringsplan
Tverretatlige og/eller tverrfaglige Utviklingsaspekt utover faglig ajourføring Pilot- /forsøksprosjekt

15 Avgrensninger Fondet støtter ikke tiltak som inngår som en naturlig del av arbeidsgivers ansvarsområde: Utarbeidelse av strategiske planer mv. Kvalitetssikring / internkontroll Omorganiseringer / opprettelse av nye enheter Faglig ajourføring Utgifter til vikarer og ekstrahjelp dekkes ikke

16 Stipend Alle ansatte i Oslo kommune omfattes av ordningen
Kan innvilges med inntil kr ,- Behandles av stipendutvalget Egne hovedområder vedtas av styret

17 Frister Tiltakssøknader Frist 1. halvår: 1. september
Vedtak: 16. oktober Frist 2. halvår: 8. mars Vedtak: mars Stipendsøknader Kunngjøres: 15. februar Søknadsfrist: 1. april Utsendelse av vedtak: 15. juni

18 Opplæringsprisen Opprettet i 1992
Økt engasjement omkring opplæring og utvikling i virksomhetene Prisen er et serigrafi av kunstneren Per Kleiva

19 OU – fondet som verktøy Se muligheter Finne gode samarbeidsformer
om felles utviklingstiltak om stipendsøknader LYKKE TIL! 


Laste ned ppt "Personalsjef- og tillitsvalgtsamling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google