Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Nye læreplaner – Noen utfordringer for lærerne Utdanningsforbundet 3. mai 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Nye læreplaner – Noen utfordringer for lærerne Utdanningsforbundet 3. mai 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Nye læreplaner – Noen utfordringer for lærerne Utdanningsforbundet 3. mai 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen

2 2 Kompetansemål Alt fagstoff er ikke med i læreplanen Det betyr ikke at det ikke skal undervises Læreplanene beskriver kompetansemål Den profesjonelle lærer skal selv identifisere nødvendig kunnskapsstoff Forutsetter høy faglig og fagdidaktisk kompetanse

3 3 Elevens sluttkompetanse Ikke krav til læreren, men eleven L97 i Norsk Elevane skal få øving i å skrive i ulike sjangrar, Høringsutkast for Norsk eleven skal kunne mestre ulike skriverroller etter situasjon og formål, Metodefrihet, men begrenset av krav til utvikling av grunnleggende ferdigheter! Eks: Vanskelig å lære å lese gjennom å skrive

4 4 Grunnleggende ferdigheter … skal prioriteres og gis spesiell oppmerksomhet i opplæringen i alle fag… på fagets premisser… Hva innebærer dette? Skrive, samtale, lese ”på faget premisser” = i fagets sjangre? Lærerne må ha god kunnskap om fagets sjangre? Se etter hvilke verb som er valgt brukt!

5 5 Kompetansemål – verb eks. Grunnleggende ferdigheter i faget Læreplangruppen i naturfag, Eks. Bærekraftig utvikling Greie ut om, anvende, planlegge, gjennomføre, identifisere, vurdere, beskrive, Høringsutkast Forklare, vurdere, beskrive Bredden i grunnleggende ferdigheter lite synlig i kompetansemålene? Lærer må fokusere på verbene for å kunne se hvilke kompetanse eleven skal kunne demonstrere

6 6 Utfordring: Evaluerbarhet Kultur for læring En forutsetning [for å fortsette med standardbasert vurdering] er at målene i læreplanene er slik formulert at det er mulig å gjennomføre standardbasert vurdering. (s39)  ”forklare hvordan nordlys oppstår” Eksamensoppgave eller læreplanmål? ” kritisk vurdere informasjon om genteknologi” Åpne og virkelighetsnære oppgaver Åpne og virkelighetsnære oppgaver i nasjonale prøver i matematikk? Læringsmål må presiseres av lærer for å bli evaluerbare?

7 7 Utfordring: Praktiske arbeidsmåter i naturfag … avgjørelser som gjelder organisering, metoder og arbeidsmåter skal overlates til lærestedene. Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fag, s.3Retningslinjer for arbeid med læreplaner I fag Ønskelig å vektlegge praktisk arbeid? Det praktiske må formuleres som kompetanser Eks vitenskapsfagets metoder Eks utstyr som skal kunne mestres Lærer må se hvilke mål som krever praktisk arbeid for å kunne bli nådd

8 8 Tydelig og mindre detaljert De nye læreplanene skal gjøres mindre detaljerte, og sentrale sider ved innholdet skal prioriteres og gis større oppmerksomhet. Kompetansemålene skal være slik utformet at de er egnet som grunnlag for dialog mellom alle aktører som er involvert i opplæringen Ref: Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fag, s.3Retningslinjer for arbeid med læreplaner i fag Høringsutkastet  forklare stråling fra sola og ozonlagets funksjon i atmosfæren 15. januar gjøre greie for stråling fra sola og hva som er grunnlaget for denne strålingen (fusjon), forklare hvilken funksjon ozonlaget har i atmosfæren, årsaken til svekket ozonlag og hvorfor soling både kan være helsebringende og skadelig

9 9 Konsekvenser av korte og åpne målformuleringer Hvem skal definere lærestoffet? Ønsker lokal frihet til lærere, og elever? Antar faglærer vet hvilke delemner hvert emne innebærer? Gir lærebokforfatterne definisjonsmakten? ”Utfordring” Forutsetter høy faglig kompetanse hos lærere i hele løpet – i alle fag!

10 10 Holdningsmål og presisjon Vg1 Naturfag høringsutkastet forklare føre-var prinsippet og begrepet bærekraftig utvikling i forhold til miljøutfordringer og i forhold til urfolk Fra læreplangruppen greie ut om føre-var prinsippet og begrepet bærekraftig utvikling og anvende dem i diskusjoner om lokale og globale miljøutfordringer og i forhold til urfolk

11 11 Holdningsmål – bærekraftig utvikling i naturfag Holdninger som kompetansemål? Kunnskapsbasert holdningsendring? Diskutere og vurdere etiske utfordringer? Holdningsmål bare indirekte ”mellom linjene”? Holdningsmål i Naturfag Naturvitenskap verdifullt og viktig? Friluftsliv og naturglede? Bærekraftig utvikling samt risikovurdering? ENØK? Lærer må selv tolke implisitte holdningsmål

12 12 Hvordan lese læreplanene – en oppsummering Kompetansemål Lærer må identifisere nødvendig kunnskapsstoff Basisferdigheter (kompetanser) Se etter hvilke verb som er brukt Holdningsmål Kompetansemål, men elevene må kunne drøfte, begrunne, vurdere ulike standpunkt Og dermed møte normer og utvikle seg / bli sosialisert inn i samfunnets normer

13 13 Høringsuttalelser Rammene vanskelige å endre Kompetansemål Kortfattede Få kulepunkter Evaluerbare Basisferdigheter Faglige detaljer lettere å endre Flytt tema ut og inn, opp og ned Et nytt punkt inn krever et gammelt ut


Laste ned ppt "1 Nye læreplaner – Noen utfordringer for lærerne Utdanningsforbundet 3. mai 2005 Stein Dankert Kolstø Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google