Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan Utenriksdepartementet støtte norsk næringsliv ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan Utenriksdepartementet støtte norsk næringsliv ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan Utenriksdepartementet støtte norsk næringsliv ?
Orientering ved ambassadør Øyvind Nordsletten

2 01: Mål/ visjon

3 Hvorfor ønsker UD møte med næringslivscluster?
UD går nye veier Næringslivscluster er viktig nasjonalt og internasjonalt Internasjonale utfordringer for næringslivet er viktig for UD Ønsker samhandling mellom UD og næringslivet – døråpnerfunksjon Samfunnsansvar og økt verdiskaping i fokus

4 03: Kart med stasjonene

5

6 02-07

7 En hovedoppgave for Utenrikstjenesten er å Fremme norske nærings-
interesser i utlandet.

8 UD skal: Legge til rette for økt internasjonalisering av norsk næringsliv - sammen med våre samarbeidspartnere Profilere norsk næringsliv i utlandet Fremme Norges omdømme som moderne kunnskapsnasjon

9 Næringsseksjonen Næringsfremme Verdiskaping Forskning
Samfunnsansvar - CSR

10 Blant hovedoppgavene:
Legge til rette for at utenrikstjenestens medarbeidere kan fremme norske nasjonale og regionale næringsinteresser på best mulig måte - herunder også Oslo! Kontaktpunkt i UD for norsk næringsliv Ansvarlig for samarbeidet med Innovasjon Norge og det næringsrettede virkemiddelapparatet Ansvarlig for næringsrettede aktiviteter ved offisielle besøk (Kongehus og politikere)

11 Forankret i politisk ledelse
Eksempler: Utenriksministerens tale om bedrifters samfunnsansvar under den UDs internasjonale CSR-konferansen i mars 2007 Utenriksministerens tale til 500 ledere i Statoil og Hydro i juni 2007 med særlig vekt på norsk næringslivs samfunnsansvar ute – ”business licence and social licence”

12 Den svensk norske næringslivsdelegasjon til Melkøya/Tromsø i juni 2007
ledet av utenriksministrene Støre og Bildt

13 Næringsfremme : Et lite land må utnytte sine samlede ressurser best mulig - koordinering og samarbeid Forutsetter tett operativt samarbeid med Innovasjon Norge og det øvrige virkemiddelapparatet Dialogforum for strategiske samtaler med IN på toppledernivå Ny samarbeidsavtale mellom UD og IN trådte i kraft 1. mai erstatter tidligere avtale fra

14 Forskning Inkluderer også næringsrettet forskning, teknologi- og kunnskapsutvikling UD har bred kontakt mot Norges Forsknings-råd og sentrale forskningsinstitusjoner UD er både finansiør av forskning og bruker av forskningsresultater UD er også forskningsformidler og tilrettelegger for samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet

15 Samfunnsansvar - CSR UD har et koordineringsansvar for CSR
Driver regjeringens konsultasjonsforum på området (KOMpakt) Koordinerer internasjonalt samfunnsansvarsarbeid for regjeringen Norges kontaktpunkt for UN Global Compact Nasjonalt kontaktpunkt for oppfølgingen av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

16 Stortingsmelding CSR Stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar – internasjonalt arbeid og initiativ. Lagt frem januar 2009 Omhandler forventninger til næringslivets opptreden i utlandet og myndighetenes rolle i forhold til bedrifters samfunnsansvar Innspill fra sivilt samfunn, næringsliv og kunnskapsmiljøer

17 13: siste


Laste ned ppt "Hvordan kan Utenriksdepartementet støtte norsk næringsliv ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google