Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Lierne II - fremtidens Lierne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Lierne II - fremtidens Lierne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Lierne II - fremtidens Lierne

2 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Hovedutfordringer Drastiske endringer innenfor sauenæringa Begrensninger i bruk av naturressurser Store geografiske avstander Gjensidig avhengighet mellom landbruk og øvrige næringer Lav terskel for utflytting

3 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Utviklingspotensiale Kriseoppfatning Samarbeid innenfor landbruket Vekst hos de største bedriftene Sterkt økende næringsengasjement Bolyst

4 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Veien fram mot Lierne II 23.09.99 K-styret søker KRD om å bli omstillingskommune fra år 2000 19.01.00 NTFK støtter LK’s søknad 13.07.00 NTFK søker KRD om tilskudd til gjennomføring av såkalt ”fase 1”

5 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Veien fram mot Lierne II, fortsettelse 12.10.00 KRD avslår søknaden 30.11.00 Forstudie utarbeides som grunnlag for videre forhandlinger 04.12.00 LK, FMNT, NTFK møter KRD, LD og MD i Oslo KONKLUSJON: Utfordringene må løses på regionalt / lokalt nivå.

6 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Veien fram mot Lierne II, fortsettelse 08.02.01 NTFK oversender forslag til en faseinndelt prosess ”Utvikling i Lierne” 20.03.01 LK støtter forslaget til prosess 04.04.01 LK søker NTFK og FMNT om tilskudd på kr 320.000 til dekning av kostnader til kartlegging av nærings- og samfunnsmessige forhold i Lierne (fase 1) 06.04.01 Søknaden innvilget

7 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Organisering av Lierne II Prosjektledelse: Lierne Næringsselskap AS Prosjekteier: Lierne kommune Bidragsytere (faglig og økonomisk): Nord- Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Egen referansegruppe Arena Utvikling AS engasjeres i fase 1

8 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Lierne II – en faseinndelt prosess Fase 1: Avklaringsfase (starter nå) Fase 2: Strategi- og forankringsfase (ferdig oktober 2001) Fase 3: Gjennomføringsfase (november 2001 – desember 2004)

9 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Hvilke personer? Lierne Næringsselskap AS: Alf Robert Arvasli, Einar Kvemo, Siw-Ellinor Aagård Referansegruppen: Randi Ness, John Helge Inderdal, Karl Audun Fagerli, Jorunn Braseth, Even Ystgård Øvrige: Ordfører, styremedlemmer i LNS / LN Arena Utvikling AS: Rolf Hjulstad, Einar Frønes, Trygve Kvernland

10 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Lierne II – innhold fase 1 Kartlegging av nærings- og befolkningsmessige forhold Intervjuundersøkelse blant innbyggerne; hvordan oppleves utviklingssituasjonen? Gjennomgang av utviklingsprosjekt i Lierne; vurdering Organisering av framtidig utviklingsarbeid; anbefaling

11 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Lierne II bør bli en mulighet til å oppdage prosjekt med næringsmessig potensiale å sette inn ekstra ressurser (faglig og økonomisk) til å realisere næringsprosjekt å sette søkelys på samtlige sider ved det å bo i Lierne å påvirke slik at Lierne blir en enda bedre kommune å bo i

12 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Hva Lierne II ikke skal være En uuttømmelig tilskuddspott Ekstra høye støttesatser En satsing på eierløse prosjekter Et prosjekt som angår bare noen få Et prosjekt som bare omhandler næringsutvikling – jfr. bolyst

13 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Lierne II – hva gjør du? Sørger for at prosjektledelsen vet om alle pågående prosjekt Signaliserer interesse for prosjektet – gjerne nå i kveld! Hjelper til å kunngjøre at ”noe er på gang” Følger med i Li-Nytt om hvilke anledninger som byr seg for å involvere seg

14 Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Lierne II – kontakt oss Telefon: kommunens sentralbord 74343400 (inntil videre) Telefax: 74343410 (inntil videre) Hjemmeside: www.lierne2.nowww.lierne2.no E-post: post@lierne2.nopost@lierne2.no Personlig henvendelse


Laste ned ppt "Lierne II - en ekstraordinær satsing på næringsutvikling og bolyst Lierne II - fremtidens Lierne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google