Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trøndelag – verdensledende innen havbruk Muligheter og ønsker knyttet til areal Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trøndelag – verdensledende innen havbruk Muligheter og ønsker knyttet til areal Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trøndelag – verdensledende innen havbruk Muligheter og ønsker knyttet til areal Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag

2 Bakgrunn

3 Fra fiskarbonde til industrikonsern Binæring Kystnæring Industri

4 Stående biomasse og kostverdi* Kilde: Fiskeridirektoratet *Estmert kostverdi basert på anslått kostpris 15 kr/kg 1670

5 Utvikling i torskenæringen

6 Utvikling i blåskjellnæringen Kilde: Fiskeridirektoratet

7 Produksjonsutvikling Midt-Norge

8 Trøndelag er ledende på laks Kilde: Fiskeridirektoratet

9 Litt perspektiv

10 Det er nok plass Trøndelag…

11 Lokaliteten – vår viktigste ressurs Havbruk = samspill med naturen  Valg og innretting av lokalitet er bestemmende for tilførsel av friskt vann/oksygen fysisk miljø for fisk/skjell naturlig omsetning av avfallstoff påslag av skjell-larver ved blåskjelldyrking tilførsel av planteplankton og annen næring til skjell  Avstand, alternering av lokalitet og systematisk brakklegging brukes proaktivt for å forebygge uønsket kontaminasjon og sykdomsspredning. Lokalisering av havbruksvirksomhet er derfor en dynamisk prosess!!!

12 HASUT -prosjektet HASUT 2001-2004 Havbruk, Areal, Samordning og Utvikling i Trøndelag Hasut har dobbel betydning; ”ha oss ut” Hva har skjedd etter HASUT?

13

14 Lokaliteter i bruk Kilde: Havbruksdata 16 % reduksjon i antall aktive lokaliteter 71 % økning i produksjonen Snittproduksjon pr. aktiv lokalitet på 1772 tonn

15 Framtidige behov

16 Helhetlig kunnskapsbasert forvaltning Mange forvaltningsnivå  Kommuner, Fiskeridirektorat, Mattilsyn, Fylkesmannen, Kystverket (og kanskje snart Fylkeskommunen)  ”Trøndelagsmodellen vs. Forvaltningsreformen Hva betyr dette for næringen?  Saksbehandlingstid  Evne til å avklare vanskelige saker  Evne til kompetanseoppbygging og å implementere ny kunnskap Hvordan gå i tet på områder som i stor grad avgjøres nasjonalt?

17 Kunnskap om interesser, og hvordan de reelt påvirker hverandre Ikke bare antagelse om at de er i konflikt basert på geografisk overlapp og føre var prinsippet  Fokus må rettes fra passiv kartlegging av interesser og over mot kunnskap om interaksjoner  Mer presise verneformål  Finnes det eksempler der det ene skal prioriteres foran det andre basert på et områdes egnethet? Verktøy for planlegging og beslutninger på kommunalt og regionalt nivå  Må være oppdatert og tilgjengelig for alle nivå i forvaltningen

18 Vi må optimalisere lokalitetsbruken Havbrukspolitikk og forvaltning som øker den gjennomsnittelige bruken av hver lokalitet  Aksept for store lokaliteter (hva er stort?)  Fordeling av konsesjoner Verktøy for planlegging og beslutninger på lokalitetsnivå  Velge rett lokalitet for ulike aktiviteter  Forutse bæreevne og optimal bruk  Planlegge fortøyning og tekniske løsninger  Må være (kommersielt) tilgjengelig for bruk i næringa – mulighet for næringsutvikling

19 Intrafish 14. mai 2008

20 Oppsummering Riktig tilgang til areal er oppdrettsnæringens viktigste rammevilkår Ny kunnskap må gjøres tilgjengelig og implementeres i forvaltning  Plan- og forvaltningsmyndigheter  Verktøy som skal ha verdi for næringsaktørene må gjøres kommersielt tilgjengelig Mulighet for næringsutvikling (eks. Olex) Avhengig av avklart forhold til andre interesser  Bruk og vern – mer presise verneformål  Kunnskap om interaksjoner som alternativ til føre var God arealbruk og tilgang til kompetanse er viktigste faktorer for regionens videre utvikling

21 Takk for meg!! www.fhl.no www.laksefakta.no


Laste ned ppt "Trøndelag – verdensledende innen havbruk Muligheter og ønsker knyttet til areal Jørund Larsen Regionsjef, FHL Midtnorsk Havbrukslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google