Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studentenes medvirkning i kvalitetssikringsarbeidet. Stine Hjerpbakk (PS) og Emilie Bjerke Melbye (StL) NOKUT-konferansen Oslo 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studentenes medvirkning i kvalitetssikringsarbeidet. Stine Hjerpbakk (PS) og Emilie Bjerke Melbye (StL) NOKUT-konferansen Oslo 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studentenes medvirkning i kvalitetssikringsarbeidet. Stine Hjerpbakk (PS) og Emilie Bjerke Melbye (StL) NOKUT-konferansen Oslo 2010

2 Føringer for kvalitetssikringssystemene Forskrift anno 2005: § 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring. Forskrift anno 2009: (2) Kvalitetssikringssystemet skal sikre og bidra til å utvikle kvaliteten i hele utdanningen, inkludert praksisstudier. Systemet skal omfatte alle forhold som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet inklusive studiets relevans for arbeidslivet.

3 Kriterier for evaluering og godkjenning av kvalitetssikringssystemene. I følge forskriften fastsetter NOKUT, i samarbeid med sektoren, de kriterier som kvalitetssikringssystemet skal evalueres i forhold til. Dette forplikter institusjonen i sin helhet, det vil si ledelse, ansatte og studenter, til å arbeide kontinuerlig med kvalitetsutvikling ut over akkrediteringsstandardens krav.

4 Kriterier for evaluering og godkjenning av kvalitetssikringssystemene. […] Rutiner for studentevaluering av undervisningen, selvevaluering og institusjonens oppfølging av evalueringer, dokumentasjon av institusjonens arbeid med læringsmiljøet, samt rutiner for kvalitetssikring av nye studietilbud, skal inngå. (§ 2-1(2)) […] at kvalitetssikringssystemet fremmer bred deltakelse i kvalitetsarbeidet blant ansatte og studenter og deres demokratiske organer

5 NOKUT-evalueringen; Hva evalueres – og hvordan? Informasjonskilder: Fra kriterier: NOKUT legger vekt på at sikring og vurdering av kvaliteten i hvert enkelt igangsatt studium bygger på informasjon som innhentes systematisk og fra flere kilder. Tilbakemeldinger fra studentene: For lite fokus på selve læringsprosessen – for mye på rammene. Kvantitative nøkkeldata Studentevalueringer av undervisning og studiet

6 Studentevalueringer Det er i studentenes læringssituasjon at utdanningskvaliteten manifesterer seg. En må derfor anta at institusjonsrapportene i betydelig grad hviler på informasjon som er innhentet i studietilbudene. ”Studentmedvirkning i kvalitetsarbeidet gis særlig vekt” (NTNU 2006)

7 Studentevalueringer Former for studentmedvirkning i kvalitetssikringen: Fagevaluering Studieevaluering Praksisevaluering Kontinuerlig dialog Men: for mye kan føre til evalueringstretthet og lav oppslutning.

8 Hva bør evalueres? Undervisnings- og veiledningstilbud Organisering av studietilbudene Undervisnings-, lærings- og vurderingsprosesser Vurderinger rundt didaktiske tilnærminger og undervisningskvalitet Læringsmiljø Praksis Organisering Øvingslærere Oppfølging og kontakt mellom UH og praksisskolen

9 Rammene rundt evalueringen Organisering Informasjon Obligatorisk Ansvarliggjøring Utarbeide gode studentevalueringer Formulering av spørsmål; åpne vs. førende Tilgjengelighet Anonymisering?

10 Oppfølging av evalueringene Strategi for synliggjøring Følge opp evalueringene med tiltak

11 Oppsummering Det skal ikke være et reklamedokument -Må være tydelig at det blir tatt grep om det som ikke fungerer Stor grad fokus på de ytre rammene – lav oppslutning – fremmer ikke kvalitet i studiet. Må jobbes med informasjonsflyten og engasjement rundt kvalitetssikringen Det er på mange måter et dilemma at studentene er de som vet hvor skoen trykker, men samtidig er studentene en flyktig og ikke- permanent del av utdanningssystemet. ( NOKUTrapporten ”Kartlegging av erfaringer med bruk av kvalitetssikringssystem”, 2008)


Laste ned ppt "Studentenes medvirkning i kvalitetssikringsarbeidet. Stine Hjerpbakk (PS) og Emilie Bjerke Melbye (StL) NOKUT-konferansen Oslo 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google