Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibliotek som støtte for forskning og utdanning. Fra en høgskolerektors ståsted Lise Iversen Kulbrandstad, 17.3.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibliotek som støtte for forskning og utdanning. Fra en høgskolerektors ståsted Lise Iversen Kulbrandstad, 17.3.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibliotek som støtte for forskning og utdanning. Fra en høgskolerektors ståsted Lise Iversen Kulbrandstad, 17.3.2010

2 Lise Iversen Kulbrandstad

3 NOKUTs kriterier for akkreditering av institusjoner § 3-1 f) Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek  Institusjonen skal ha hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser, moderne teknologi og kompetent personale  Institusjonen skal ha lett tilgjengelig relevant digitale og analoge samlinger/og eller tjenester for studenter og vitenskapelig personale Fra: NOKUT: Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (25.1.2006) Lise Iversen Kulbrandstad

4 NOKUTs standard og kriterier for akkreditering av studier § 2-2 (4) Infrastrukturen skal være tilpasset organisering og undervisningsform og relateres til studiets mål.  Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelige og i samsvar med studiets faglige innhold og nivå. Lise Iversen Kulbrandstad

5 Biblioteket som læringsarena og læringsressurs Lise Iversen Kulbrandstad

6 Læringsmiljøperspektiv  Fysiske aspekt  Læringsressurser og det å forholde seg til aktivt og kritisk til læringsressurser  Undervisning og veiledning Forsker- og formidlerperspektiv  Kunnskapstilgang (bøker, tidsskrift, digital)  Veiledning: informasjonssøking, referansehåndtering, dokumentasjon av forskning og formidling, veiledning om publiseringskanaler  Publisering: åpne institusjonsarkiv Institusjonsperspektiv  Kvalitetssikret forsknings- og formidlingsdokumentasjon – Lise Iversen Kulbrandstad

7 BIBLIOTEKET I SAMARBEID OM KVALITET I FORSKNING OG UTDANNING Lise Iversen Kulbrandstad

8 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Bachelorkandidaten kan (utdrag)  Oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet  Finne og vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling Masterkandidaten kan (utdrag)  Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnement Lise Iversen Kulbrandstad

9 ” The library that contained everything has become the library that contains anything” (Manguel 2006:322)


Laste ned ppt "Bibliotek som støtte for forskning og utdanning. Fra en høgskolerektors ståsted Lise Iversen Kulbrandstad, 17.3.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google