Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stjørdal fagskole Kvalitetssystemet Styremøte 18. mars 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stjørdal fagskole Kvalitetssystemet Styremøte 18. mars 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stjørdal fagskole Kvalitetssystemet Styremøte 18. mars 2014
Asgeir Finserås – faglig ansvarlig

2 Historikk – 2001  Dagens krav – fagskoletilsynsforskriften Vårt system – Dok

3 2001 Evaluering fra studentene etter endt studieår.
Sammendrag fra alle klasser Gjennomgås i avdelingsmøte Forslag til endringer

4 2001 Evaluering fra studentene etter endt studieår.
Sammendrag fra alle klasser Gjennomgås i avdelingsmøte Forslag til endringer Senere kom: Gradering av funn/utsagn Tiltak igangsettes umiddelbart - Rød Tiltak utredes - Gul Tiltak ikke nødvendig - Grønn

5 2003 – Lov om fagskoler Godkjenning fra NOKUT
Arbeid med nytt studietilbud - bergteknikk Tilbakemelding fra tidligere studenter i arbeid og deres resp. arbeidsgivere. (Aktører i yrkesfeltet) Eventuelt behov for ekstra opplæring?

6 2005 - 2007 Bergteknikk godkjent i 2005
Bygg & Anlegg og TIP godkjent i 2006 og 2007 Spørreundersøkelse for 1. og 2. års studenter på nett via It’s learning.

7 Spørreundersøkelse Gjennomføres i november Motivasjon Mobbing
Trivsel og miljø Medbestemmelse Arbeidsmåter Vurderingsmetoder Veiledning – Hjelp og støtte Veiledning – kommunikasjon Studentrådet Fysisk miljø. Spørreundersøkelse

8 2008 Årsrapport/kvalitetsrapport Indikatorer
Søkertall Karakterstatisitikk Gjennomstrømning Tilbakemelding fra sensorer Tilbakemelding fra pedagogisk personale

9 2009 Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift av om godkjenning etter fagskoleloven §§ 5.1, 5.2, 6.4 og 7.2.

10 2010/2011 Søknad om godkjenning av nytt fagskoletilbud - boreriggoperatør. Kvalitetssystemet ikke godkjent. Revisjon av: Tilbakemelding fra sensorer Tilbakemelding fra ped personale System for registrering og behandling av faseuavhengige avvik Systembeskrivelse - Dok

11 2013 Fagskoletilsynsforskriften
2013 Fagskoletilsynsforskriften. Kapittel 5 System for kvalitetssikring § 5-1 Krav til system for kvalitetssikring (1) Tilbyder skal ha en systembeskrivelse som består av de ulike elementene i kvalitetssikringssystemet og viser sammenhengen mellom disse. Beskrivelsen skal omfatte ansvarsforhold og rapporteringslinjer, og det skal fremgå hvordan informasjonen systemet fremskaffer blir brukt til å utvikle og forbedre utdanningene. (2) Tilbyder skal sette mål for kvaliteten i utdanningene. Kvantitativ informasjon skal indikere om målene er nådd.

12 2013 Fagskoletilsynsforskriften
2013 Fagskoletilsynsforskriften. Kapittel 5 System for kvalitetssikring § 5-1 Krav til system for kvalitetssikring (3) Tilbyder skal innhente tilbakemeldinger om kvaliteten i utdanningene fra: a) Studenter. b) Undervisningspersonalet. c) Sensorer. d) Aktører i yrkesfeltet. (4) For hver utdanning skal tilbyder årlig gjennomgå utdanningskvaliteten basert på den informasjonen som fremkommer gjennom kvalitetssikringssystemet. Tilbyder skal også vurdere om utdanningene fyller kravene for godkjenning av fagskoleutdanning i lov og forskrifter. (5) Ledelsen skal årlig utarbeide en rapport til styret med en overordnet vurdering av utdanningskvaliteten i utdanningene.

13 Systembeskrivelse - Årsrapport.
Stjørdal fagskole Dok nr : 08-001 Utf av FIA Rev 01 Dato 02 03 Rev tekst i 1.0 Ref FT forskriften


Laste ned ppt "Stjørdal fagskole Kvalitetssystemet Styremøte 18. mars 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google