Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskoledata - RFF årskonferanse, Bergen 6.-8. mai 2013 Maren Saxe, rådgiver DBH-F.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskoledata - RFF årskonferanse, Bergen 6.-8. mai 2013 Maren Saxe, rådgiver DBH-F."— Utskrift av presentasjonen:

1 Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskoledata - RFF årskonferanse, Bergen 6.-8. mai 2013 Maren Saxe, rådgiver DBH-F

2 Presentasjonen skal ta for seg:  Kort om NSD og DBH  Rapportering av fagskoledata  Bruk av fagskoledata

3 Hva er NSD Hva? 1971: Etablert og institusjonelt tilknyttet Norges forskningsråd 2003: Fristilt fra forskningsrådet og som aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet Et av verdens største arkiv for forskningsdata og datatjenester til forskningssektoren Kompetansesenter innen datainnsamling, dataanalyse, metode, personvern og forskningsetikk Finansiering hovedsakelig fra: Norges forskningsråd, Departementene, EU, Universitets- og høgskolesektoren Omtrent 75 ansatte Hvorfor? Forbedre muligheter og arbeidsvilkår for empirisk forskning som først og fremst er avhengig av tilgang til data Bygge ned økonomiske, tekniske, kunnskapsmessige, juridiske og administrative barrierer mellom brukere og dataressurser

4 Litt om DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) Datatjeneste for statistikk om universiteter, høyskoler og fagskoler Mottar data fra alle fagskolene, ca.60 universiteter og høyskoler, alle studentsamskipnader, NOKUT og SIU

5 Hva brukes informasjonen som lagres hos DBH til? Studentdata Forskerutdanningsdata Økonomidata Personaldata Arealdata Vitenskapelige publiseringer – publikasjonspoeng Kanalregisteret (godkjente forlag og tidsskrift) Selskapsdata Museumsvirksomhet Styringsdokumenter (Rapport og planer, Ledelseskommentarer) Fagskoledata (fra 2011)

6 DBH-Fagskolestatistikk Etablert på initiativ av Kunnskapsdepartementet Rapporteringskravene fremsettes av følgende aktører: Kunnskapsdepartementet NOKUT Lånekassen Statistisk Sentralbyrå Nasjonalt Fagskoleråd Helsedirektoratet Fagskolene selv - via Forum for fagskolestatistikk

7 Forum for fagskolestatistikk

8 I hvilke sammenhenger skal rapporteringsdata fra DBH-F brukes? Kunnskapsdepartementet: Lokale og overordnede analyser – Grunnlag for politikkutvikling. NOKUT Føre tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanningen. Statistisk sentralbyrå Skal få dekket sine behov til den offisielle statistikken. Lånekassen Oppfølging av sin primærvirksomhet. Helsedirektoratet Samordning av rapporteringskravene til tilbydere av fagskoleutdanning innen helse- og sosialfag. Nasjonalt fagskoleråd Danne grunnlag for anbefalninger, utviklings- og kvalitetsarbeid.

9 Dataleveringssystemet Laste opp filer i DBH-Dimp Kvalitetssikre dataene Godkjenne dataene Dataene publiseres på nett

10 Høsten 2012: Totalt 15852 studenter Kan fordeles på kjønn, offentlig versus privat etc.

11 Bergen tekniske fagskole: sortert på aktive studenter

12 Tilgjengelig tjeneste

13 Fagskoledataene brukes i en rekke sammenhenger Statsbudsjettet: Stortingsmelding : Tilstandsrapporten: Kandidatundersøkelsen :  NOKUT, SSB, Lånekassen, Helsedirektoratet

14 Fra høstens rapportering: -115 fagskoler rapporterte til DBH, 46 offentlige og 69 private -Totalt gikk 15852 studenter på disse skolene. - 43 prosent gikk ved en offentlig fagskole

15 Kjønnsfordeling innen to av de største fagfeltene i fagskolesektoren. Kilde: NSD/DBH

16 Mannlige studenter fordelt på alder

17 Andre tjenester Månedens statistikk

18 Andre tjenester Kurs

19 Fagskoleseminar om DBH- rapportering - Bergen 13. Mai 2013


Laste ned ppt "Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskoledata - RFF årskonferanse, Bergen 6.-8. mai 2013 Maren Saxe, rådgiver DBH-F."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google