Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolehelsetjenesten Dekning av helsesøstre i skolen 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolehelsetjenesten Dekning av helsesøstre i skolen 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolehelsetjenesten Dekning av helsesøstre i skolen 2014
Presentasjon oppvekst og utdanningskomitè Virksomhetsleder: Siri Myhre Haug

2 Skolehelsetjenesten er en del av helsestasjonstjenesten og består av:
14 Barneskoler elever 6 Ungdomsskoler elever 2 Videregående skoler elever Frydenhaug Nøsted Private skoler Danvik Folkehøyskole HBV Introduksjonsenteret og enslige mindreårige Ungdommer uten skoletilhørighet

3 Hvem skal skolehelsetjenesten være for
Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester § 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

4 2,6 mill tilført avdeling Helsestasjon 2014
Helsestasjon stilling 100 % Skolehelsetjenesten 1 stilling 100 % Migrasjon stilling 100 % Kompetanseavdeling 1 stilling 100 % Kontortjenester 1 stilling 40 % - skolehelsetjenesten 1 stilling 20 % - helsestasjon I tilegg til dette, ble helsestasjonen forsterket med 100 % stilling av virksomhetens eget budsjett til Migra, noe som også avlaster skolehelsetjenesten med oppgaver.

5 Helsestasjon for ungdom
Fordeling av årsverk 2014 (lik fordeling av stillinger og samme avvik fra føringen på alle skolenivå) Nivå Antall elever Helsedirektoratets føringer føringer, anbefalte årsverk Årsverk i Drammen 2014 Barneskole 5354 300 pr årsverk 17,8 8 Ungdomsskole 2100 550 pr årsverk 3,8 2,2 Helsestasjon for ungdom (Videregående) 3200 800 pr årsverk 4,0 1,6 Totalt elever 10654 25,6 11,8 I Drammen har vi tidligere hatt bedre helsesøsterdekning i ungdomsskolen. Fra høsten 2014 følges føringene fra Helsedirektoratet noe som betyr en endring i ressursfordelingen. Barneskolene får økt helsesøsterdekning med 2,4 årsverk. Ungdomsskolene, videregående og HFU får redusert med 1,4 årsverk.

6 Fordeling helsesøstre - barneskolene

7 Fordeling av helsesøstre - ungdomsskolene

8 SEKUNDÆRFOREBYGGENDE
Risiko og utsatthet BV undersøker fatter vedtak iverksette tiltak HAB fatte vedtak iverksette tiltak PPT utreder sakkyndig vurdering oppfølging 2.linje- tjenesten/ samarbeids-aktører Tiltaks-avdelingen Helse- stasjonen PPT Eksempel: - Bupa Bufetat DPS Statped Ressurssenter Tilsyn Miljøterapi Ettervern Avlastning / støttekontakt Helsestasjonen PRIMÆRFOREBYGGENDE SEKUNDÆRFOREBYGGENDE TERTIÆRFOREBYGGENDE Universell oppfølging Ekstra oppfølging på indikasjon Oppfølging etter vedtak Oppfølgingsinstans

9 Tjenestedreining: Fra ”Barnevern til vern av barn”.
Fra ”Barnevern til vern av barn”. I tillegg til å jobbe på den universelle arena på skoler og helsestasjoner, vil helsesøstrene jobbe på indikasjon mot sårbare grupper og barn i risiko. Avdelingen helsestasjon skal styrke kompetansen ved å spesialisere og spisse arbeidet i kompetansegrupper for å sikre at barn får riktig hjelp til riktig tid. Avdeling helsestasjon skal delta på flere tverrfaglige arenaer for å styrke det tverrfaglige samarbeidet. Avdeling helsestasjon skal yte tjenester mot enkeltindivid, grupper (elever, foreldre) og samarbeidsaktører.

10 Helsetilbudet til ungdomsgruppen i Drammen i dag
- Helsesøstertjeneste på Ungdomskole - Helsesøstertjeneste i Videregående Helsestasjon for Ungdom Dekkes av 3,8 årsverk Vi må jobbe smartere

11 Smart utnyttelse av tjenestetilbudet
Fra høsten 2014 flytter deler av tjenestetilbud fra Åssiden og Drammen vgsk til HFU Skolehelsetjenesten skal være fast på skolene til gitte temaer og tider (årshjul ) Eks. VIP - veiledning psykisk helse, informasjon til russen om russ, rus og trafikk Utvidet åpningstid 4 dager i uka en dag forskyvet åpningstid frem til kl Alltid 2 på jobb Sentralt beliggenhet Anonymitet for ungdommen Flere fagpersoner tilstede i krevende saker (eks: selvmordsproblematikk) Kompetanse: sexologiske rådgivere, videreutdanning psykisk helse Større fleksibilitet i tjenestetilbudet Lik tjeneste til alle, også de som ikke går på skolen, elever fra private skoler, studenter og lærlinger Mer oversiktlig tjeneste Trygghet og fagmiljø for ansatte Resultat/Mål: Best mulig tilbud til flest mulig unge i Drammen

12 Hva tilbyr HFU Veiledning/ rådgivning
psykisk helse generell helse sosial helse Seksualitet Prevensjon Grupper med tema: seksualitet, seksuell helse, prevensjon og SOI unge enslige mindreårige flyktninger alle 10 klasser Introduksjonssenteret Forskrivning av prevensjon Testing av chlamydia, - oppfølging – behandling – smitte oppsporing Graviditetstest Gratis legetilbud Gratis lavterskel tilbud Mål: Økt handlings- og mestrings kompetanse gjennom kunnskap om seksualitet, seksuell identitet, seksuelle rettigheter, prevensjon, SOI 2013 – totalt 5081 kontakter hvorav 3180 konsultasjoner og 855 lab.prøver

13 Gruppetilbud


Laste ned ppt "Skolehelsetjenesten Dekning av helsesøstre i skolen 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google