Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles innsats mot mobbing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles innsats mot mobbing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles innsats mot mobbing
Margaret Torbjørnsen spesialrådgiver Etat for barn og familie, Bergen kommune

2 Oppfølging av mobbeofre og familien
samhandling mellom skolen og skolehelsetjenesten felles rutine

3 Skolehelsetjenestens oppgaver
Gir tilbud om oppfølging i «alvorlige saker» (saker der skolen har fattet enkeltvedtak, konkludert med at det foregår mobbing og iverksatt tiltak)

4 Skolehelsetjenestens oppgaver
Tilbud om kontakt med skolehelsetjenesten er en del av enkeltvedtaket Dersom foresatte takker nei til tilbudet, dokumenteres det Skolen informerer skolehelsetjenesten om vedtaket og samtidig opplyser om andre tjenester allerede er involvert, for eksempel PPt

5 Skolehelsetjenestens oppgaver
Tilbud til eleven Tilbud til familien Koordinering av tiltak Behov for langvarig oppfølging Systemarbeid

6 Tilbud til eleven Eleven får tilbud om konsultasjon med helsesøster innen 2 uker etter at helsesøster er informert om vedtaket Helsesøster gjennomfører «målrettet helseundersøkelse» Evt funn følges opp, henvisning til fastlege, BUP vurderes Helsesøster tilbyr støttesamtaler. Hvis eleven har fortsatt behov for oppfølging etter 3 samtaler skal saken drøftes med annen fagperson

7 Tilbud til familien Ungdomsskoler: hs tar kontakt med foresatte, innen en uke etter at undersøkelsen er gjennomført og tilbyr konsultasjon eller hjemmebesøk Barneskoler: foresatte innkalles sammen med barnet til «målrettet undersøkelse» Kartlegging av familien: er søsken ivaretatt? Er det problemstillinger som skal tas opp med skolen? Har foresatte behov for veiledning? Hs samarbeider med andre i hjelpeapparatet der dette er naturlig

8 Behov for langvarig oppfølging?
I saker der eleven er henvist fastlegen eller 2. linje, skal helsesøster kontakte eleven og foresatte minst 2 ganger årlig for å sjekke ut om det er behov for videre hjelp

9 Koordinering av tiltak
Dersom skolehelsetjenesten ut fra sitt ansvarsområde/oppgaver vurderer at det er behov for koordinering og evaluering av tiltak meldes dette inn til skoleledelsen som kaller inn til tverrfaglig møte

10 Systemarbeid Både skolen og skolehelsetjenesten har et ansvar for å bidra til at lokale rutiner for samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten fungerer. Rutinene for oppfølging av mobbeofre drøftes på første tverrfaglige møte i hvert semester


Laste ned ppt "Felles innsats mot mobbing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google