Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESOs formannsskole – klasse 18

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESOs formannsskole – klasse 18"— Utskrift av presentasjonen:

1 NESOs formannsskole – klasse 18
Gjennomgang av utvalgte temaer fra skolen

2 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt
Kontrahering Anbudsregning Kontraktsforhandlinger

3 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.)
Produksjonsforberedelse Prosjektgjennomgang Organisering, ansvar- og oppgavedeling Fremdriftsplan Rigg- og utstyrsplan Driftsopplegg Kalkyler og budsjett Kontrakt underentreprenører/leverandører Kvalitetsplan, HMS-plan, Risikovurdering, Kontrollplan Innkjøpsplan Ansettelser Oppstartmøte

4 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.)
Produksjon Rigging Innkjøp Arbeidsledelse og tilrettelegging for produksjon Varemottak og fakturakontroll Ukeplan Driftsmøter Risikovurdering og stoffkartotek Byggemøter Varsling og endringsmelding Vedlikehold av maskiner og utstyr

5 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.)
Produksjonsoppfølging Oppfølging av utførelse og fremdrift Oppfølging av kontrollplan med dokumentasjon av utførelse og kvalitet Vernerunder og HMS-registreringer Registrering av medgåtte manntimer, maskintimer og materialer Dagbok Masseberegning Fakturaunderlag og fakturering Regnskap, lønninger og økonomistyring Rapportering og arkivering, prosjektmappe

6 Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.)
Overlevering, garanti Overlevering Byggdokumentasjon Sluttoppgjør Garantiarbeid

7 Aktuelle planer i et byggeprosjekt
Funksjonsplan Fremdriftsplan Bemanningsplan / ressursplan KS-plan HMS-plan Kontrollplan Innkjøpsplan Riggplan Budsjett Ukeplan Vernerundeplan Plan for risikovurdering

8 Oppgaver som dere som formenn og byggeplassledere / anleggsledere må ivareta
Hvilke av de oppgaver som vi nå har gjennomgått, må dere som formenn / byggeplassledere / anleggsledere, ivareta? Hva kan vi bruke av det vi har lært på formannsskolen til å ivareta disse oppgaver?

9 Samling 1 Entrepriseformer – ansvar
Generelt om lover, forskrifter, standarder og faser i et prosjekt Plan- og bygningsloven Kunden og hans krav AML og Overenskomsten til partene i BA-bransjen Presentasjonsteknikk Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring Organisering m/oppgave- og ansvarsfordeling Personlig planlegging Testoppgave

10 Samling 2 Økonomistyring Kontraktsforhandlinger
Kalkulasjon og oppfølging Kontraktsforhandlinger Planlegging som styringsverktøy – styringssløyfe Planleggingsteknikker – fremdriftsplan Jobbplanlegging/jobbstartmøte Aktuelle planer i et prosjekt – Riggplanlegging, ukeplan, innkjøpsplanlegging Testoppgave

11 Samling 3 NS 8400 Anbudskonkurranse
NS 8410 Anskaffelse ved konkurranse Lov om offentlige anskaffelser NS 8406 og 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS8416) Fristforlengelser Endringer og tillegg Vederlag og betaling Overtakelse og garantioppfølging NS 8407 Totalentrepriser - likheter og ulikheter (NS8417) NS8430 Overtagelse av bygg og anlegg. Prosedyrer NS 8409 Alm kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer Kvalitetssikring av bygge- og anleggsprosjekt Kvalitetsplan, HMS-plan, kontrollplan og sjekklister Administrasjon og dokumentstyring på byggeplasser Økonomistyring Planlegging og oppfølging av prosjekt Testoppgave

12 Samling 4 Ledelse og rollen som leder – atferd Motivasjon Møter
Kommunikasjon og konfliktløsning Bedriftskultur Presentasjonsteknikk Testoppgave

13 Samling 5 Kundebehandling og markedsføring
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg Oppbygging Generell del Bygg og anlegg Oppvarming og uttørking av bygg Rent Bygg – praktisk gjennomføring


Laste ned ppt "NESOs formannsskole – klasse 18"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google