Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk finansbarometer 2007 TNS Gallup & Finansnæringens Hovedorganisasjon Presentasjon FNH 07.02.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk finansbarometer 2007 TNS Gallup & Finansnæringens Hovedorganisasjon Presentasjon FNH 07.02.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk finansbarometer 2007 TNS Gallup & Finansnæringens Hovedorganisasjon Presentasjon FNH 07.02.07

2 Side 2 Finansbarometer 2007 - Fakta  Finansbarometeret 2007 omfatter 1139 intervju gjennomført i januar 2007 blant befolkningen 18 år +  FB 2007 omfatter markedene Bank, Skade og Liv  Tilsvarende undersøkelse ble første gang gjennomført innenfor bankmarkedet i 2004 og innenfor skadeforsikrings - og livsforsikringsmarkedet i 2006.  FB 2007 fokuserer på følgende hovedområder:  Kundens bruk av sin bank/sitt forsikringsselskap  Betjening av kunden  Evaluering av kunderelasjonen

3 Bank

4 Del 1 - Bankkundenes bruk av sin bank

5 Side 5 Hvor mange bruker flere banker ? % Antall banker som brukes Bank

6 Side 6 Hvor lenge blir en kunde hos sin hovedbank? % Bank

7 Side 7 Hvor mange bytter hovedbank? % Bank

8 Side 8 Hvordan foretrekker bankkunder å betale sine regninger? % Bank

9 Del 2 - Bankens betjening av kunden

10 Side 10 Hvor mange bankkunder er betjent av en fast kontaktperson? % Bank

11 Side 11 Hvor mange mottar rådgivning fra sin hovedbank og hva får de rådgivning om? % Siste 12 mnd Bank

12 Side 12 Hvor mange bankkunder er med i et kundeprogram? % Bank

13 Del 3 - Holdninger til bankmarkedet Bank

14 Side 14 Holdninger til bankmarkedet i 2007 % Indeks* * Differanse mellom helt eller delvis enig og helt eller delvis uenig, samtidig som verken enig eller uenig tillegges verdien 0 + 83 - 37 + 23 + 66 Bank (+ 1) (+ 7) (- 5)

15 Del 4 - Evaluering av kunderelasjonen Bank

16 Side 16 TRI*M Indeks er ett enkelt tall som måler styrken på kunderelasjonen. TRI*M Indeks TRI*M Typologi TRI*M Indeks TRI*M Grid Overordnet tilfredshet Sannsynlig- het for å anbefale Sannsynlig- het for gjen- kjøp Opplevd merverdi TRI*M Indeks 90 50 70 30

17 Side 17 Hva er en ”god” TRI*M Indeks? SÅRBAR TRI*M Indeks 10 - 40 TAPT TRI*M Indeks < 10 STERKE RELASJONER TRI*M Indeks 70 - 90 USEDVANLIG STERKE RELASJONER TRI*M Indeks > 90 MULIG SÅRBAR TRI*M Indeks 40 - 70  TRI*M Typologi TRI*M Indeks TRI*M Grid

18 Side 18 TRI*M Indeks Bankmarkedet totalt sett Høy Customer Retention Lav Customer Retention 90 70 50 30 68 Bankmarkedet 2006 %base 940 %base Vektet 965 Bank 71 Bankmarkedet 2007 864 892

19 Side 19 TRI*M Indeksens byggesteiner Bankmarkedet

20 Side 20 Uttalt viktighet – De fire viktigste faktorer % Bank % Uttalt viktighet i 2006 Uttalt viktighet i 2007

21 Side 21 Uttalt viktighet – De tre minst viktige faktorer % Bank Uttalt viktighet i 2006 Uttalt viktighet i 2007 %

22 Side 22 %base 864 %base 892 (Vektet) TRI*M Grid Bankmarkedet TRI*M Index 71 Effekt på Customer Retention Uttalt viktighet HøyLav Høy Motivatorer Skjulte muligheterPotensiale?/Innsparing? Hygienefaktorer Dyktighet Langt over gj.snittet Over gj.snittetLangt under gj.snittet Under gj.snittet Gjennomsnittet Attributter A01Konkurransedyktig utlånsrente A02Konkurransedyktig innskuddsrente A03Akseptabelt gebyrnivå A04Rådgivningskompetanse på utlån A05Rådgivningskompetanse på sparing A06Rådgivningskompetanse på forsikring A07Regelmessig oppfølging av deg som kunde A08God kundebehandling A09Brukervennlig nettbank A10En bankfilial i din nærhet A11Lett tilgjengelig kundeservice A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11

23 Side 23 TRI*M Index 71 ? positivenegative A08God kundebehandling A09Brukervennlig nettbank A11Lett tilgjengelig kundeservice A05Rådgivningskompetanse på sparing Bankmarkedet Sum av styrker

24 Side 24 TRI*M Index 71 ? positivenegative A01Konkurransedyktig utlånsrente A02Konkurransedyktig innskuddsrente A03Akseptabelt gebyrnivå A07Regelmessig oppfølging av deg som kunde Bankmarkedet Sum av svakheter

25 Skadeforsikring

26 Skade Del 1 – Skade- forsikringskundens bruk av sitt selskap

27 Side 27 Hvor mange bruker flere skadeforsikrings- selskap ? % Antall selskap som brukes Av de som har et kundeforhold Skade

28 Side 28 Hvor lenge blir en kunde hos sitt hovedselskap? % Skade

29 Side 29 Hvor mange bytter forsikringsselskap? % Skade

30 Side 30 Hvilke produkter og tjenester har en typisk forsikringskunde i sitt hovedselskap? % Skade

31 Side 31 Hvor mange har meldt ett eller flere forsikringstilfeller til et skadeforsikrings- selskap i løpet av siste 3 år? % Skade

32 Side 32 Hvor fornøyd er du med selskapets behandling av ditt siste forsikringstilfelle? % Skade

33 Side 33 Fikk du utbetalt erstatning? % Skade

34 Side 34 Synes du at erstatningen du fikk var passende? % Skade

35 Side 35 Har du fått avslag på å tegne forsikring i et skadeforsikringsselskap i løpet av de siste 3 årene? % Skade

36 Side 36 Synes du avslaget var godt begrunnet? % Skade

37 Side 37 Kjenner du til at du pr. 1 januar 2006 kan flytte dine skadeforsikringer med en måneds varsel? Tidligere måtte dette skje ved hovedforfall. % Skade

38 Side 38 Hvor sannsynlig er det at du vil si opp dine nåværende forsikringer på kort varsel dersom du får et godt tilbud fra et annet selskap? % Skade

39 Del 2 - Selskapets betjening av kunden

40 Side 40 Hvor mange forsikringskunder er betjent av en fast kontaktperson? % Skade

41 Del 3 - Holdninger til skadeforsikrings- markedet Skade

42 Side 42 Holdninger til forsikringsmarkedet i 2007 % Skade Indeks* * Differanse mellom helt eller delvis enig og helt eller delvis uenig, samtidig som verken enig eller uenig tillegges verdien 0 + 32 - 55 - 37 + 29 (+ 3) (+ 10) (- 5) (+ 3)

43 Del 4 - Evaluering av kunderelasjonen Bank Skade

44 Side 44 TRI*M Indeks Skadeforsikringsmarkedet totalt sett Høy Customer Retention Lav Customer Retention 90 70 50 30 58 Skadeforsikrings- markedet 2006 %base974 %base Vektet943 Skade 59 878 855 Skadeforsikrings- markedet 2007

45 Side 45 TRI*M Indeksens byggesteiner Skadeforsikringsmarkedet

46 Side 46 Uttalt viktighet – De fire viktigste faktorer % Skade % Uttalt viktighet i 2006 Uttalt viktighet i 2007

47 Side 47 Uttalt viktighet – De tre minst viktige faktorer % Skade Uttalt viktighet i 2006 Uttalt viktighet i 2007 %

48 Side 48 Base 878 Base 855 (weighted) TRI*M Index 59 Impact on Customer Retention Stated Importance HighLow High Motivators Hidden OpportunitiesPotentials?/Savers? Hygienics Performance Far above average Above averageFar below average Below average Average Attributter A01Konkurransedyktige priser/premier A02Bredt produktutvalg A03Gode vilkår (hva forsikringer dekker) A04Lett forståelig informasjon om forsikringsvilkår A05God rådgivningskompetanse på forsikring A06Regelmessig oppfølging av deg som kunde A07God kundebehandling A08Nærheten til et forsikringskontor A09Lett tilgjengelig kundeservice A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 Skadeforsikringsmarkedet TRI*M Grid

49 Side 49 TRI*M Index 59 ? positivenegative A03Gode vilkår (hva forsikringer dekker) A07God kundebehandling A09Lett tilgjengelig kundeservice Skadeforsikringsmarkedet Sum av styrker

50 Side 50 TRI*M Index 59 ? positivenegative A04Lett forståelig informasjon om forsikringsvilkår A01Konkurransedyktige priser/premier A05God rådgivningskompetanse på forsikring Skadeforsikringsmarkedet Sum av svakheter

51 Privat livs- og pensjonsforsikring

52 Liv Del 1 – Livs- forsikringskundenes bruk av sitt selskap

53 Side 53 Hvor mange bruker flere livselskap? % Antall selskap som brukes Av de som har et kundeforhold Liv

54 Side 54 Hvor lenge blir en kunde hos sitt hovedselskap? % Liv

55 Side 55 Hvor mange bytter livselskap? % Liv

56 Side 56 Hvilke produkter og tjenester har en typisk livkunde? % Liv

57 Del 2 - Selskapets betjening av kunden

58 Side 58 De siste par årene har det vært mye diskusjon om ny folketrygd og obligatorisk tjenestepensjon. Har denne diskusjonen bidratt til at du har tegnet eller planlegger å tegne privat pensjonsforsikring ? % Liv

59 Del 3 - Holdninger til livsforsikrings- markedet Liv

60 Side 60 Holdninger til livmarkedet i 2007 % Liv Indeks* * Differanse mellom helt eller delvis enig og helt eller delvis uenig, samtidig som verken enig eller uenig tillegges verdien 0 + 9 - 45 - 13 - 14 (0) (+ 1) (+ 4) (- 5)

61 Del 4 - Evaluering av kunderelasjonen Bank Liv

62 Side 62 TRI*M Indeks Overall Høy Customer Retention Lav Customer Retention 90 70 50 30 47 Livsforsikrings markedet 2006 %base554 %base Vektet556 46 Livsforsikrings markedet 2007 518 502 Liv

63 Side 63 TRI*M Indeksens byggesteiner Livsforsikringsmarkedet

64 Side 64 Uttalt viktighet – De fire viktigste faktorer % Liv Uttalt viktighet i 2006 Uttalt viktighet i 2007 %

65 Side 65 Uttalt viktighet – De tre minst viktige faktorer % Liv Uttalt viktighet i 2006 Uttalt viktighet i 2007 %

66 Side 66 Base 518 Base 502 (weighted) TRI*M Index 46 Impact on Customer Retention Stated Importance HighLow High Motivators Hidden OpportunitiesPotentials?/Savers? Hygienics Performance Far above average Above averageFar below average Below average Average Attributter A01Konkurransedyktige priser/premier A02Bredt produktutvalg A03Rådgivningskompetanse på forsikring innen liv og pensjon A04Regelmessig oppfølging av deg som kunde A05God kundebehandling A06Et forsikringskontor i din nærhet A07Lett tilgjengelig kundeservice A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 Livsforsikringsmarkedet TRI*M Grid

67 Side 67 TRI*M Index 46 ? positivenegative A05God kundebehandling A07Lett tilgjengelig kundeservice Livsforsikringsmarkedet Sum av styrker

68 Side 68 TRI*M Index 46 ? positivenegative A01Konkurransedyktige priser/premier A03Rådgivningskompetanse på forsikring innen liv og pensjon Livsforsikringsmarkedet Sum av svakheter

69 Side 69 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? %

70


Laste ned ppt "Norsk finansbarometer 2007 TNS Gallup & Finansnæringens Hovedorganisasjon Presentasjon FNH 07.02.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google