Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7. Fysisk arbeidsmiljø 1 3.1 Jeg er fornøyd med den ergonomiske utformingen av arbeidsplassen min 2 3.2 Jeg er fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7. Fysisk arbeidsmiljø 1 3.1 Jeg er fornøyd med den ergonomiske utformingen av arbeidsplassen min 2 3.2 Jeg er fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen."— Utskrift av presentasjonen:

1 7. Fysisk arbeidsmiljø 1 3.1 Jeg er fornøyd med den ergonomiske utformingen av arbeidsplassen min 2 3.2 Jeg er fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen min 3 3.3 Jeg er fornøyd med lysforholdene på arbeidsplassen min 4 3.4 Lydnivået på min arbeidsplass er akseptabelt 5 3.5 Jeg har tilgang på utstyr/tekniske løsninger som fungerer tilfredsstillende 6 3.6 Alt i alt er jeg fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben min N 3.1 Jeg er fornøyd med den ergonomiske utformingen av arbeidsplassen min 182 3.2 Jeg er fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen min 3.3 Jeg er fornøyd med lysforholdene på arbeidsplassen min 3.4 Lydnivået på min arbeidsplass er akseptabelt 3.5 Jeg har tilgang på utstyr/tekniske løsninger som fungerer tilfredsstillende 3.6 Alt i alt er jeg fornøyd med de fysiske arbeidsforholdene i jobben min :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

2 8. Organisering av arbeidet
1 4.1 Jeg er kjent med hva som er de viktigste satsningsområdene på min skole/enhet/klinikk 2 4.2 Jeg har mulighet til å delta i planlegging av satsningsområdene på min skole/enhet/klinikk 3 4.3 Jeg har mulighet til å påvirke planlegging og fordeling av oppgaver i mitt arbeidsfellesskap 4 4.4 Jeg har nok tid til å utføre arbeidet 5 4.5 Jeg har tilstrekkelig ro i min arbeidssituasjon 6 4.6 Jeg er fornøyd med organiseringen og arbeidsdelingen på vår arbeidsplass 7 4.7 Vi bruker ofte team/grupper som arbeidsform N 4.1 Jeg er kjent med hva som er de viktigste satsningsområdene på min skole/enhet/klinikk 182 4.2 Jeg har mulighet til å delta i planlegging av satsningsområdene på min skole/enhet/klinikk 4.3 Jeg har mulighet til å påvirke planlegging og fordeling av oppgaver i mitt arbeidsfellesskap 4.4 Jeg har nok tid til å utføre arbeidet 4.5 Jeg har tilstrekkelig ro i min arbeidssituasjon 4.6 Jeg er fornøyd med organiseringen og arbeidsdelingen på vår arbeidsplass 4.7 Vi bruker ofte team/grupper som arbeidsform :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

3 9. Motivasjon og mestring
1 5.1 Jeg har nok kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver 2 5.2 Jeg mestrer jobben utifra forventningene som stilles til meg 3 5.3 Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 4 5.4 Jeg opplever at min innsats er nyttig for våre brukere 5 5.5 Jeg deltar aktivt i å tenke ut nye løsninger 6 5.6 Den jobben jeg gjør blir sett og verdsatt 7 5.7 Jeg får brukt mine talenter og gode egenskaper på jobben N 5.1 Jeg har nok kompetanse til å utføre mine arbeidsoppgaver 182 5.2 Jeg mestrer jobben utifra forventningene som stilles til meg 5.3 Jeg vet hva som forventes av meg i jobben 5.4 Jeg opplever at min innsats er nyttig for våre brukere 5.5 Jeg deltar aktivt i å tenke ut nye løsninger 5.6 Den jobben jeg gjør blir sett og verdsatt 5.7 Jeg får brukt mine talenter og gode egenskaper på jobben :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

4 10. Kompetanseutvikling/læring
6.1 Arbeidsgiver legger til rette for faglig samarbeid og erfaringsutveksling internt 2 6.2 Jeg får den kompetansetilførsel som er nødvendig for å mestre jobben min 3 6.3 Jeg opplever mitt arbeidsmiljø som utviklende 4 6.4 Jeg er opptatt av å utvikle nye arbeidsformer for å møte arbeidsplassens utfordringer 5 6.5 Jeg bidrar aktivt til kompetansedeling og læring på arbeidsplassen 6 6.6 Vi er flinke til å se og bruke mulighetene ved min arbeidsplass 7 6.7 Alt i alt er jeg fornøyd med muligheter for læring i jobben N 6.1 Arbeidsgiver legger til rette for faglig samarbeid og erfaringsutveksling internt 182 6.2 Jeg får den kompetansetilførsel som er nødvendig for å mestre jobben min 6.3 Jeg opplever mitt arbeidsmiljø som utviklende 6.4 Jeg er opptatt av å utvikle nye arbeidsformer for å møte arbeidsplassens utfordringer 6.5 Jeg bidrar aktivt til kompetansedeling og læring på arbeidsplassen 6.6 Vi er flinke til å se og bruke mulighetene ved min arbeidsplass 6.7 Alt i alt er jeg fornøyd med muligheter for læring i jobben :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

5 11. Trivsel i arbeidsfellesskapet
7.1 Jeg trives i det sosiale miljøet på jobben 2 7.2 Jeg blir respektert og verdsatt for den jeg er 3 7.3 Vi har kultur for ros og konstruktive tilbakemeldinger 4 7.4 Jeg gir ofte ros og konstruktive tilbakemeldinger til mine kolleger 5 7.5 Hos oss er det rom for å prøve og feile 6 7.6 Vårt arbeidsmiljø er preget av omsorg og omtanke for hverandre 7 7.7 Vi har god lagfølelse i vårt arbeidsfellesskap N 7.1 Jeg trives i det sosiale miljøet på jobben 182 7.2 Jeg blir respektert og verdsatt for den jeg er 7.3 Vi har kultur for ros og konstruktive tilbakemeldinger 7.4 Jeg gir ofte ros og konstruktive tilbakemeldinger til mine kolleger 7.5 Hos oss er det rom for å prøve og feile 7.6 Vårt arbeidsmiljø er preget av omsorg og omtanke for hverandre 7.7 Vi har god lagfølelse i vårt arbeidsfellesskap :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

6 12. Mobbing og trakassering
8.1 Det er et mobbefritt miljø på min arbeidsplass 2 8.2 Det er takhøyde for å si fra om mobbing/trakassering ved min arbeidsplass 3 8.3 Eventuell varsling om mobbing/trakassering ved min arbeidsplass vil bli håndtert i tråd med fylkeskommunens rutiner N 8.1 Det er et mobbefritt miljø på min arbeidsplass 182 8.2 Det er takhøyde for å si fra om mobbing/trakassering ved min arbeidsplass 8.3 Eventuell varsling om mobbing/trakassering ved min arbeidsplass vil bli håndtert i tråd med fylkeskommunens rutiner :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

7 13. Nærmeste leder 1 9.1 Jeg oppfatter tydelig de forventninger og krav som stilles til meg i jobben 2 9.2 Jeg får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben jeg gjør 3 9.3 Jeg blir verdsatt av min leder 4 9.4 Jeg har en god dialog med min leder 5 9.5 Min leder har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale 6 9.6 Jeg har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale 7 9.7 Alt i alt er jeg fornøyd med min nærmeste leder N 9.1 Jeg oppfatter tydelig de forventninger og krav som stilles til meg i jobben 182 9.2 Jeg får tilstrekkelig tilbakemelding på jobben jeg gjør 9.3 Jeg blir verdsatt av min leder 9.4 Jeg har en god dialog med min leder 9.5 Min leder har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale 9.6 Jeg har fulgt opp det vi ble enige om i siste medarbeidersamtale 9.7 Alt i alt er jeg fornøyd med min nærmeste leder :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

8 14. Har du gjennomført medarbeidersamtale med din nærmeste leder i løpet av de siste 12mnd?
Ja 2 Nei N Denne undersøkelsen 182 :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

9 15. Jeg opplever at sykefraværsrutinene iht IA-avtalen blir fulgt opp i praksis
Ja 2 Nei 3 Vet ikke N Denne undersøkelsen 182 :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

10 16. Arbeidsplassens omdømme
12.1 Jeg tror brukerne våre er fornøyd med våre tjenester 2 12.2 Jeg vil anbefale andre å søke jobb på min arbeidsplass 3 12.3 Jeg er en god ambassadør for min arbeidsplass N 12.1 Jeg tror brukerne våre er fornøyd med våre tjenester 182 12.2 Jeg vil anbefale andre å søke jobb på min arbeidsplass 12.3 Jeg er en god ambassadør for min arbeidsplass :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

11 17. Jeg vet at jeg kan finne informasjon om OFKs organisasjonspolitikk og rutiner og retningslinjer for HMS-arbeid på Ansattportalen. 1 Ja 2 Nei N Denne undersøkelsen 182 :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011

12 18. Alt i alt er jeg godt fornøyd med min arbeidssituasjon
1 - helt uenig 2 3 4 5 6 6 - helt enig N Denne undersøkelsen 182 :30 Arbeidsmiljøundersøkelse Oppland fylkeskommune Sentraladministrasjonen 2011


Laste ned ppt "7. Fysisk arbeidsmiljø 1 3.1 Jeg er fornøyd med den ergonomiske utformingen av arbeidsplassen min 2 3.2 Jeg er fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google