Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og utfordringer Presentasjon for UHR-B 25. februar 2008 NORA v/prosjektleder Jan Erik Frantsvåg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og utfordringer Presentasjon for UHR-B 25. februar 2008 NORA v/prosjektleder Jan Erik Frantsvåg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og utfordringer Presentasjon for UHR-B 25. februar 2008 NORA v/prosjektleder Jan Erik Frantsvåg

2 25. februar 2008NORA - status og fremtid2 Hvem er med? Per i dag –14 609 dokumenter –15 arkiver 6 universiteter 1 handelshøyskole 3 høyskoler 4 forskningsinstitutter 1 direktorat Ca. 30 universiteter og høyskoler «på vei inn» (2008) gjennom BIBSYS Brage

3 25. februar 2008NORA - status og fremtid3 Hvem vil vi ha inn? UH-sektoren vil stort sett være på plass i løpet av 2008 Forskningsinstituttene mangler stort sett –En stor andel av norsk forskning foregår i instituttsektoren –Mange institusjoner har publikasjonsserier –Forskerne publiserer også i tidsskrifter HeRA – helsesektorens digitale arkiv – planlegger å være på lufta ultimo mars

4 25. februar 2008NORA - status og fremtid4 Hva slags innhold har vi? Masteroppgaver 6242 Studentoppgaver 1812 Rapporter 2343 Arbeidsnotater 1269 Doktoravhandlinger 1049 Tidsskriftartikler 1109 (herav 355 fagfellevurderte) «Ymist anna» 170

5 25. februar 2008NORA - status og fremtid5 Hva skjer fremover Automatisk vekst i antallet masteroppgaver –Stadig flere institusjoner har på plass krav og rutiner Vekst i doktoravhandlinger –Bedre rutiner og krav om innlevering Brukbar datafangst også mht. annet gråmateriale

6 25. februar 2008NORA - status og fremtid6 Utfordringen Artikler –Liten andel arkiveres frivillig I 2006 ble det i UH-sektoren publisert 9800 artikler Av disse finnes 194 i NORA –FRIDA-integrering viktig, men ingen suksess ennå Antall artikler levert via FRIDA så langt: –UiO66 –NTNU21 –UiB28 –UiT14

7 25. februar 2008NORA - status og fremtid7 Hva gjør vi med FRIDA-løsningen? Markedsfører bedre –Manglende integrasjon med arkivene har gjort at markedsføringen har vært nedtonet –Må nå den enkelte forsker Gjør løsningen enklere –Forskeren må slippe å ta ansvar for annet enn seg selv og medforfattere Men viktigst av alt: Noen må stille krav –Forskningsinstitusjonene –Finansiørene

8 25. februar 2008NORA - status og fremtid8 Andre utfordringer Open Access-publisering –Det dukker opp prosjekter her og der –Viktig å samle kompetanse og dele ressurser NORA kan være et samarbeidsorgan og gi muligheter for å initiere samarbeidsprosjekter Open Access til forskningsdata –Internasjonal trend som er i ferd med å nå Norge

9 25. februar 2008NORA - status og fremtid9 Organisering NORA er i dag organisert som et prosjekt Må organiseres som en driftsorganisasjon Må forankres et sted – UHR? I dag styrt av UHR-institusjoner – men det må skapes plass for instituttsektoren også i styringen –Kan UHR ivareta dette – eller KD?

10 25. februar 2008NORA - status og fremtid10 Økonomi 2005–2007 finansiert som prosjekt av ABM-U 2008 finansiert av KD 2009–? ingen løfter fra KD KD mest naturlig finansieringskilde en tid fremover Forskningrådet kanskje mer naturlig over tid –NORA utvikler seg ut av KDs primære ansvarsområde gjennom instituttsektoren

11 25. februar 2008NORA - status og fremtid11 Langsiktighet NORA trenger finansiering på 3–5 års sikt Kortsiktig finansiering betyr at mye av ressursene brukes til arbeid med finansieringen Kortsiktig finansiering øker risikoen for at kompetanse som bygges opp, blir borte Kortsiktig finansiering gjør prosjektplanlegging vanskelig

12 25. februar 2008NORA - status og fremtid12 Planen NORA arbeider med et innspill til KD om finansiering for 2009–2011 Vil deretter forsøke å gå i dialog med Forskningsrådet om finansiering, både ut over 2011 og som back-up om KD ikke gir noen finansiering for perioden Ønsker støtte både fra UHR og ABM-U i dette arbeidet

13 Spørsmål? Kontakt Jan Erik Frantsvåg tlf 77 64 49 50 e-post: janerik.frantsvag@ub.uit.nojanerik.frantsvag@ub.uit.no vev: http://www.ub.uio.no/nora/http://www.ub.uio.no/nora/ http://www.openaccess.no/


Laste ned ppt "Status og utfordringer Presentasjon for UHR-B 25. februar 2008 NORA v/prosjektleder Jan Erik Frantsvåg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google