Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne M Jervell Info fra ledelsen 14.05.05 Stikkord: •Styrket intern informasjon •Utlysing av faste forskerstillinger •Årsplan 2005 •Evaluering av SIFO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne M Jervell Info fra ledelsen 14.05.05 Stikkord: •Styrket intern informasjon •Utlysing av faste forskerstillinger •Årsplan 2005 •Evaluering av SIFO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne M Jervell Info fra ledelsen 14.05.05 Stikkord: •Styrket intern informasjon •Utlysing av faste forskerstillinger •Årsplan 2005 •Evaluering av SIFO •Resultater hittil i år !

2 Anne M Jervell Årsplan 2005 Hvilke tiltak skal prioriteres? Utgangspunkt: St prp. 1 2005 og ’Handlingsplan 2005’: -Bevisst bruk av grunnbevilgningen -Kvalitetssikring gjennom publisering -Alliansebygging -Internasjonalisering -Instituttevaluering Prioritere økt internasjonal publisering og andre tiltak som styrker SIFOs posisjon og evne til å konkurrere om forskningsmidler. Behandles i LG 23.05, styregodkjennes innen 1.06.

3 Anne M Jervell Økt internasjonal publisering Tiltak på årsplanen for økt oppmerksomhet internt: •Løpende oversikter over innsendte artikler på intranett. •Hylle med kopi/særtrykk av alle SIFOs tidsskriftartikler. •Sette mål for publiserte og innsendte artikler på institutt og gruppenivå. (Forslag: minimum 20 innsendte og 10 publiserte i 2005).

4 Anne M Jervell Økt internasjonal publisering Flere forslag til tiltak på årsplan 2005: •Bearbeide mer enn halvparten av internasjonalt presenterte papere videre til artikler innen 3 mnd etter presentasjon.  Avsette midler til språkvask (og etablere kontakt med gode språkkonsulenter).  Initiere nye doktorgradsopplegg basert på artikkelpublisering. •Oppfordre til sampublisering internt og eksternt. •Sørge for postdok finansiering for å utnytte og utvikle unge forskeres publiseringspotensiale.

5 Anne M Jervell Organisasjon og ledelse •Følge opp og bruke evalueringsarbeidet aktivt internt i den strategiske videreutviklingen av SIFO. •Starte en strategiprosess med bred involvering i organisasjonen og med sikte på en revidert strategiplan tidlig i 2006.

6 Anne M Jervell Organisasjon og ledelse •Planlegge og gjennomføre medarbeidersamtaler for alle i løpet av september-november 2005. •Styrke intern kommunikasjon fra arbeidet i ledelse og styre: - formidling via intranettet - bruk av interne møter (1-2 fredager i måneden) •Revidere personalhåndbok, bla mht bruk av midlertidige stillinger.


Laste ned ppt "Anne M Jervell Info fra ledelsen 14.05.05 Stikkord: •Styrket intern informasjon •Utlysing av faste forskerstillinger •Årsplan 2005 •Evaluering av SIFO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google