Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Litt bedre i dag enn i går”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Litt bedre i dag enn i går”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Litt bedre i dag enn i går”
Kvalitetskultur ”Litt bedre i dag enn i går” Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge Vedtakspunkt 14 Styret for Helse Midt-Norge RHF ber administrerende direktør legge fram egen sak som viser hvordan kvalitetsmål skal nås. Hovedeffekten vi ønsker å få ut av vårt kvalitetskulturarbeide er at alle i Helse-Midt Norge gjør sine ting litt bedre i dag enn i går

2 Målsetting for temamøtet
Ledergruppenes eierskap til prosessen og egen rolle i kvalitetskulturarbeidet Dialog om utvalgte tema

3

4 Prosjektets resultatmål
Hovedleveranse fase 1: En kvalitetsstrategi for Helse Midt- Norge Lederforankring på nivå 1 og nivå 2 Hovedleveranse fase 2: Foreslå metodikk for: Forankre kvalitetsstrategi i resterende ledernivå Implementering Noen hovedutsagn: Litt bedre i dag enn i går Alt vi sier og alt vi gjør som påvirker kvalitet Ledere må opptre og snakke som kvalitetsbevisste ledere, ikke som kassapparat. Jmf alt vi sier og alt vi gjør som påvirker kvalitet Risiko – lederkunnskap i hele org. Lederutviklingsprogram parallelt

5 Hovedpunkter for vellykket kvalitetsstrategi
Forankring i styrer og hos ledere Enkel strategi med konkret handlingsplan som er lett å bruke Språk som fagfolk forstår og problemstillinger de identifiserer seg med Dette har vært gjort før, strategien for 2003 – Ikke mye er implementert, hvorfor. Verktøykasse for ansatte og ledere. La meg ta ett eksempel, pasientene sier til oss at de ikke får en ordentlig forklaring på hvorfor noe har gått galt med deres eller pårørendes behandling. Ett verktøy blir da å utarbeide veiledning for hvordan slike samtaler bør gjennomføres, av hvem og hvor, og hva innholde bør være. Et langt løp, med masse læring. STOP

6 Hva er kvalitet? Kvalitet
”I hvilken grad helsetjenestens aktiviteter og tiltak øker sannsynligheten for at enkeltmennesker og grupper i samfunnet får en ønsket helserelatert velferd og tjenestene utøves i tråd med dagens profesjonelle kunnskap” (Kunnskapssenteret nr Forslag til nasjonalt rammeverk for utvikling av kvalitetsindikatorer) Skal vi utarbeide en egen definisjon på hva vi legger i kvalitet? Dersom vi skal bruke kunnskapssenteret sin definisjon må

7 Hvor og hvordan måles kvalitet?
Vår kvalitet vises i møte med den enkelte pasient Men den måles sjelden der Kvalitet skapes som resultatet av mange faktorer som gjerne virker sammen med hverandre Vi ønsker altså hovedfokus på hvor kvalitet skapes og hvor og hvordan den måles. I dag måles episkrisetid, korridorpasienter, strykninger og fristbrudd. Viktige nok, men sier de noe egentlig om hvordan kvalitet skapes? Ledes ovenifra men bygges nedenfra. Fagfolks entusiasme, fagnettverk, oppleves faglig relevant, styringsinfo som gir svar på ledelsens oppdrag, FoU brukerkunnskap, god ledelse. Inkludering og ansvarliggjøring Stopp Er vi alene om denne utfordringen?

8 Utfordringen 30-45% do not get treatment of proven effectiveness 20-25% of treatment are not needed and potential harmful

9 Hva som skaper kvalitet?
Grunnutdanning Etterutdanning Kunnskapsgrunnlag Standardisering der mulig Trening Verifikasjon av kompetanse Læring Menneskelige ytelser og begrensinger Prioritering Ledelse Andre bransjer, andre sykehus, kunnskap om tilstanden i egen virksomhet, rappporteringsssystemer

10 Kvalitetskultur Kvalitetskultur omfatter alt vi sier og alt vi gjør som påvirker kvalitet En kvalitetskultur bygges gjennom systematisk kvalitetsarbeid basert på felles verdier, holdninger og normer som oppfattes som felleseie Utvikling av kvalitetskultur må ledes ovenfra, men bygges nedenfra De som er kommet lengst på disse områdene er tydelige på at det er helt nødvendig å arbeide mye med kulturen, og deretter systematisk kvalitetsarbeid Kvalitet innebærer at tjenestene er Virkningsfulle Har god utnyttelse av ressursene Er tilgjengelig og rettferdig fordelt Involverer brukerne og gir dem innflytelse Er samordnet og preget av kontinuitet Er trygge og sikre

11 Hvordan skal vi som ledere følge opp ” alt vi sier og alt vi gjør..”?
Til diskusjon Hvordan skal vi som ledere følge opp ” alt vi sier og alt vi gjør..”? Hvordan skal ledergruppen arbeide for at dere skal implementere en felles kvalitetskultur for ledere på alle nivå i organisasjonen? Hvordan skal dere som ledergruppe ”få frem” de viktigste elementene som skaper god kvalitet Hvilke verktøy/prosesser/måleparametre/indikatorer trenger dere for å måle det som virkelig betyr noe for kvalitet? Hvordan bli en bedre lærende organisasjon? Har vi gode eksempler, resten av organisasjonen kan lære av?


Laste ned ppt "”Litt bedre i dag enn i går”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google