Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akkreditering KA110 - Accreditation of youth volunteering organisations.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akkreditering KA110 - Accreditation of youth volunteering organisations."— Utskrift av presentasjonen:

1 Akkreditering KA110 - Accreditation of youth volunteering organisations

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Søknad KA105 - Youth mobility

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Prosjektene vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: • Prosjektets relevans (maksimalt 30 poeng) • Kvaliteten på prosjektets utforming og gjennomføring (maksimalt 40 poeng) • Resultater og ringvirkninger (maksimalt 30 poeng)

27 Prosjektets relevans (maksimalt 30 poeng) § Hvor relevant er søknaden i forhold til: - mål og prioriteringer for mobilitetsprosjekt (se "What are the aims of a mobility project" side 33 i PG)? - behovene og målsetningene til de deltakende organisasjoner og/eller individuelle deltakere? § I hvilken grad vil prosjektet kunne: - tilby deltakerne læringsutbytte av høy kvalitet? - styrke organisasjonene som deltar, spesielt den internasjonale delen av virksomheten? § I hvilken grad involverer prosjektet ungdom med færre muligheter?

28 Kvaliteten på prosjektets utforming og gjennomføring (maksimalt 40 poeng) § Er alle faser av prosjektet omtalt klart og forståelig, beskrevet fullstendig og har god kvalitet (forberedelsesfase, gjennomføring av mobilitetsaktivitetene og oppfølgingsfase)? § Er det samsvar mellom målene for prosjektet og aktivitetene som er beskrevet? § Hvordan er kvaliteten på de praktiske elementene, prosjektstyringen og støttefunksjonene i prosjektet? § Hvordan er kvaliteten på forberedelsene av deltakerne? § Hvordan er kvaliteten på metodene som skal brukes i prosjektet? Er de basert på ikke-formelle og deltakende læringsmetoder? Medvirker ungdommene aktivt i alle faser av prosjektet? § Er det lagt hensiktsmessige planer for hvordan det skal jobbes med å anerkjenne læringen som skjer i prosjektet og hvordan man skal bruke Youthpass? § Er det valgt hensiktsmessige tiltak for å velge ut/involvere deltakere til/i prosjektet? · Hvordan er kvaliteten på samarbeidet og kommunikasjonen mellom partnerne (og evt. andre involverte)?

29 Resultater og ringvirkninger (maksimalt 30 poeng) § Er det valgt gode tiltak for å evaluere resultatene av prosjektet? § Hva slags påvirkning kan prosjektet potensielt få på: - deltakere og organisasjoner (i løpet av og etter prosjektets varighet)? - samfunnet ellers (lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller på europeisk nivå)? § Er det valgt hensiktsmessige tiltak for å spre resultatene av prosjektet internt og eksternt?

30 En søknad må få minst 60 av 100 poeng totalt for å kunne innvilges støtte. I tillegg må den oppnå minst halvparten av mulige poeng i hver av kategoriene (f.eks. minst 15 poeng i kategorien «Prosjektets relevans»). Dersom man får over 60 poeng totalt, men under halvparten i en av kategoriene vil søknaden avslås.


Laste ned ppt "Akkreditering KA110 - Accreditation of youth volunteering organisations."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google