Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge*

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge*"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge*
Oslo Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge* *Vedtatt (sak 33-04). Rådgiver Arild Vassenden

2 Kvalitetsstrategiens mål (ikke mål for kvaliteten)
Etablere rammeverk som gjør det lettere å kommunisere kvalitet Avklare ansvar og roller Bidra til etablere, drifte og koordinere hensiktsmessige systemer som understøtter kvalitetsstyring Etablere en levende kvalitetskultur i HMN som bygger på organisasjonens dyktige og motiverte medarbeidere, ledere og aktiv medvirkning fra brukere. 1 2 3 4

3 Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet

4 Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet

5 Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet
Metodevurdering (SMM) Ledelseskvalitet Akkreditering Faglig kvalitet ISO-sertifisering Kvalitetsledelse Simulatortrening Tilsyn Benchmarking Kvalitetsrevisjon ROS analyse Avviks- systemer Kval.dok.system EQS Prosessanalyser Kvalitets- register Meldesystem Kvalitets- indikatorer Kvalitetsstrategi Organisatorisk kvalitet kvalitetsledelse IK-system Kvalitets- strategi Kvalitetssikring Prosess- styring Forskning Kvalitets- forbedring Kontinuerlig forbedring Balansert målstyring Pasientopplevd kvalitet Audit (medisinsk revisjon) Pasient Prosess Redesign

6 En flerfasettert forståelse av kvalitet……
Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet En flerfasettert forståelse av kvalitet…… Hvorfor?….

7 Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet
Målsetting Krav satt i lov og forskrift: Etterleve lovkrav Ledelsesdefinerte krav fjerne korridorpasienter Kosteffektiv drift av senger Godt arbeidsmiljø Økonomi i balanse Faglig definerte krav Etterleve kunnsk.baserte standarder Pasientdefinerte krav Gode pasientopplevelser Eksempler

8 Forståelse av begrepet kvalitet, et grunnlag for å kommunisere kvalitet
Målsetting Krav satt i lov og forskrift: Etterleve lovkrav Ledelsesdefinerte krav fjerne korridorpasienter Kosteffektiv drift av senger Godt arbeidsmiljø Økonomi i balanse Faglig definerte krav Etterleve kunnsk.baserte standarder Pasientdefinerte krav Gode pasientopplevelser Krav til kvalitet ”30 dagers vurderingsfrist” ”en leder på hvert nivå” Alle epikriser innen 7 dager 0 pasienter i korridor Utnyttelsesgrad av senger 90 % Redusert sykefravær til under 3% Økonomi i balanse 80% etterlevelse av kunnskapsbaserte standarder, 90% av timeavtaler <10 min Informasjon om legemiddelbruk. Egenskap i prosessene 70% innfris 1 ledere i 95 % av avd 45 % innen 7 dager 23 i snitt pr dag 95 % 4,85 underskudd Prosessoppfyllelse 60% 100 % <10 minutt for sein Informasjon gitt Kvalitet Eksempler

9 Kvalitet oppstår ikke, det produseres…….
input Ledelse output effekt Helse-problem Helse Ressursinnsats Ca dyktige medarbeidere Bygninger og utstyr

10 Kvalitet oppstår ikke, det produseres i et komplekst system
Leveranse av journalarkivtjenester Leveranse av u-sterile forbruksvarer Prøvetaking Leveranse av mikrobiologiske prøvesvar Leveranse av serieprodusert mat Leveranse av sterile forbruksvarer Leveranse av elektive røntgensvar Leveranse av journalsøke- tjenester Leveranse av serieproduserte prøvesvar Leveranse av akutt feilretting Leveranse av dietter Leveranse av sterile flergangs- artikler Leveranse av ØH røntgensvar Leveranse av akutt feilretting MTU støtteprosesser Leveranse av ØH-produserte prøvesvar Leveranser av transport- koordinering Leveranse av vann, gass, varme, komunik.tjenester Leveranse av vedlikeholdte senger Leveranse av råvarer Leveranse av råd og kunnskap Leveranse av renhold Leveranse av intern transport- tjenester Leveranse av skylleromstjenester Radiologisk intervensjon Leveranser av blod Leveranse av ferdigproduserte legemidler Leveranse av ernæringsråd til pasient Leveranse av spesialproduserte legemidler ”helse” Helse-problem kontorstøtte pleie kirurgiferdighet Anestesilegekomp Legeassistanse Intensiv sykepleie Direkte kliniske prosesser Operasnjons- assistanse Anestesispl

11 Strategiens elementer
Gjør vi de riktige tingene? Pasient-mestringsprogram Medisinske ”metoder” Medisinsk prosedyre systemer, ferdigheter, ferdigheter Gjøres tingene riktig?

12 Strategiens elementer
Systemer for metodevalg og utvikling Systemverktøy Valg av metode (standardisering) Kvalitetsstyringssystem (inkl IK) Implementering Kvalitetsdokumentasjonssystem Evalueringsprogram Kvalitetsutvalg Metodeutvikling Avvikmeldesystem Revisjon Akkreditering Styringsdatasystemer Kompetansesystemer Tilretteleggerressurs (rådgivere) Kvalitetsindikatorer Helseakademi (teamtrening, simulatortrening,) Kvalitetsregistre Styringsdatasystem Utdanning/ opplæring Lederutvikling


Laste ned ppt "Strategi for kvalitetsutvikling i Helse Midt-Norge*"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google