Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DNA/RNA http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk5iS1f0.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DNA/RNA http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk5iS1f0."— Utskrift av presentasjonen:

1 DNA/RNA

2 DNA-strukturen ble publisert i tidsskriftet Nature i 1953
DNA-strukturen ble publisert i tidsskriftet Nature i Watson og Crick fikk nobelprisen i 1962

3 Hva er DNA? Arvestoffet vårt DNA Består av 4 baser: A- Adenin
T- Thymin G- Guanin C- Cytosin I tillegg finner vi sukker og en fosfatgruppe.

4 DNA er bygget opp av kjeder av 4 forskjellige nukleotider som hver består av et sukker-molekyl som det er festet en baser og et fosfatmolekyl til.

5

6 Det Genetiske kode DNA har koder for alle proteiner men de er skrevet med bare 4 nitrogenbaser (A-T-G-C) Proteiner består av aminosyrer og finnes bare 20. Hver aminosyre består av 3 bokstaver (GCU- Arginin) Nitrogenbasene leses i grupper på tre (tripletter-kodon), så det er 64 mulige måter vi kan sette den sammen (43), AAT, CCG, TCG, AGT, osv. De tre bokstavene leses som et ord og fungerer som en kode. EVA SER NÅR OLE SYR

7

8 Proteinsyntese

9 DNA-syntese Alle DNA-molekylene blir kopiert før en celle deler seg Her kan en feil oppstå. Bytte en base f.eks en A med en G

10 RNA RNA er en halvdel av DNA.
Den inneholder 4 baser: A-Adenin, G-Guanin, C-Cytosin og U-Uracil Her erstattes sukker Deoksiribose med Ribose!

11 Proteinsyntese DNA RNA Protein ”egenskap”

12 3 og 3 nitrogenbaser er kode for en aminosyre

13 Proteinsyntese

14 Hva vet dere om arvematerialet?
Oppgaver

15 Kromosommutasjoner (deler av kromosomer bytter plass eller faller av eller
antall kromosomer forandrer seg) gir forandringer i mange gener

16 Mutasjoner Hvordan kan en forandring i bare en nitrogenbase føre til at det blir stor feil i protein? EVA SER NÅR OLE SYR byttes S for L i Ser blir EVA LER NÅR OLE SYR eller Faller bort en bokstav (nitrogenbase) EVA ERN ÅRO LES YR

17 Mutasjon Mutasjon er endringer i DNA-sekvensen. Dersom kun ett nukleotid endres, kalles dette en punktmutasjon. Når en A endres til en U, kalles dette en A>U-mutasjon. Mutasjonen fører til at mRNA koder for «feil» aminosyre. Proteinet som dannes, kan ha mistet evnen til å utføre sin oppgave i cellen.

18 Typer av mutasjoner Nukleotidet C i posisjon 266 er byttet ut med en A slik at dette kodon nå koder for en Methionin C266 er deletert. Konsekvensen er at leserammen endres og det blir et stopp-kodon (TGA). - En ekstra T er kommet inn etter C266. Her endres også leserammen og proteinet får en annen sekvens etter denne posisjonen

19

20

21

22 Planteforedling - kunstig utvalg

23 Hva er et gen?

24 Hva er det som gjør at en hudcelle er forskjellig fra en nervecelle?

25 Hvilke oppgaver har proteinene som gjør at de er det viktigste?


Laste ned ppt "DNA/RNA http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk5iS1f0."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google