Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

8A Bioteknologi og genteknologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "8A Bioteknologi og genteknologi"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 8A Bioteknologi og genteknologi
– levende organismer og DNA blir verktøy 8B Genmodifiserte organismer – resultat av at gener spleises 8C Embryoteknologi – kunstig befruktning og behandling av befruktede egg 8D Kloning – genetisk kopiering 8E DNA-testing og genterapi – medisinsk bruk av bioteknologi 8F Etikk – det handler om hvor grensene går

3 Spørsmål Hva gjør man egentlig når man genmodifiserer maten?
Hvilken stoffer er det som inngår i denne prosessen? Er noen av dem farlige? Hva kan genmodifisering gjøre med maten vår? Hvor stort er omfanget av hva som kan bli gjort? Vil genmodifisert mat bli mer brukt enn naturlig mat i fremtiden? Vil ikke genmodifisert mat true den allerede naturlige maten vår? Hvorfor er det farlig? Hva kan gå galt i en prosess? Hvorfor er genteknologi nødvendig? Er det i det hele tatt nødvendig? Har genmodifisert mat noen helsemessig negativ effekt på kroppen? Er genmodifisert mat sunnere eller mindre sundt enn normale tomater? - Fordi om tomaten er holdbar lengre, er den fremdeles like sund? Hva er genmodifisert mat? Hvordan lager man det? Hva er fordelene med det? Hva er genmodifisert mat? Hvordan lages det? Er det bedre for miljøet? Er det bedre for økonomien? Hva gjør man når man genmodifiserer maten? Blir noen farlige stoffer brukt i prossesen? Får det noen konsekvenser for miljø? Ødelegger det for andre planter? Kan det ha konsevekser for fremtidige avlinger?

4 Hva er bioteknologi? Bioteknologi omfatter tradisjonelt all bruk av levende organismer - planteceller, dyreceller og mikroorganismer - til å lage produkt som er nyttige og nødvendige for oss, - som for eksempel spekepølse og yoghurt. Selv om ordet bioteknologi er nytt, har menneskene i tusenvis av år bakt brød, syrne melk, brygge øl, lagt vin og ysta ost, - alt ved hjelp av ulike mikroorganismer.

5 Produkter laget ved bioteknologi
Penicillum sp. Brukt til å lage penicillin Produkter laget ved bioteknologi

6 Hva er moderne bioteknologi?
Moderne bioteknologi brukes ofte synonymt med genteknologi, som et felles omgrep på ulike nye bioteknologiske metoder. Genmodifisering av levende organismer, genterapi på menneske, gentester, stamcelleforskning, kunstig befruktning, kloning og xenotransplantasjon er alle eksempel på bruksområde innen moderne bioteknologi.

7 Hva er genteknologi? Genteknologi er teknologi basert på at man kan isolere, studere og endre arvestoffet. Ved hjelp av genteknologiske metoder er det mulig å overføre genetisk informasjon (DNA) mellom organismer, og mellom organismer som ikke naturlig utveksler genmateriale.

8 Genteknologi = moderne bioteknologi
DNA blir isolert og kartlagt (DNA-profiler og genkartlegging) Genspleising: DNA blir klippet ut og flyttet fra en organisme til en annen Genterapi Stamcelleforskning Kunstig befruktning Kloning

9 Hvorfor går det an å Genmodifisere
¤ Alle levende organismer innholder DNA. ¤ Nitrogenbasene i DNA-molekylen er identiske i alle levende organismer. ¤ Sammensetning av de varierer fra organisme til organisme. ¤ Siden den genetiske koden er universell, vil et gen produsere det samme proteinet uansett hva for organisme genet er i, være genet blir satt inn på riktig måte. ¤ Gen treng altså ikke komme fra en art som er i slekt med mottakeren for å virke, og derfor kan gen i prinsippet overføres mellom alle levende organismer.

10 GMO - genmodifiserte organismer
GMO er organismer som har fått forandret på genene sine eller som har fått satt inn nye gener Soyabønner med gener som gjør plantene motstandsdyktige mot ugrasmidler Griser med gener som gjør at immunsystemet vårt ikke vil avstøte griseorganer Bakterier med insulingener eller gener for et plantefargestoff (indigo)

11 I USA har mais som er tilsett gen frå en bakterie, ført til at 75 % av maisbøndene har redusert eller helt sluttet med å bruke insektmiddel.. Samstundes har avlingene vært større. Årsaken er at genet får maisen til å produsere et stoff som er giftig for de skadelige insekter.

12 Tomater kan få øke innhold av A-vitamin ved hjelp av gen fra gulrøter
Tomater kan få øke innhold av A-vitamin ved hjelp av gen fra gulrøter. Gulrøtene blir ekstra rik på A-vitamin

13 Planter som er motstandsdyktige mot insekt, virus og sykdommer, reduserer behovet for insektmiddel og gjør at avlingene øker. I Afrika dør opptil 80 % av potetavlingane dersom de ikke blir sprøyta mot et skadelig virus. Ved hjelp av genteknologi er det nå utviklet et genmodifisert potet som er motstandsfør mot dette viruset og gjør insektmidler overflødige.

14 Forskarane har greidd å modifisere gener i ris slik at risen har fått et større innhold av vitamin og mineral. Dette er viktig for de u-land som har ris som viktigste mat Kilde, og der innbyggerne ofte lider av underernæring. underernæring.

15

16 Overføring av gener mellom arter.

17 Hvordan kan man overføre gener?

18 Gener kan overføres på flere måter

19 Genspleising - et menneske- gen overføres med plasmider til bakterier

20 http://fag.utdanning.no/?q=node/13219 Plasmider er små og selvstendige
DNA-molekyler. - det finnes i bakteriecellene - har ofte noen få gener, som gir nyttige egenskaper. - motstandsdyktig mot antibiotika.

21 Eksempel : Produksjon av humant insulin.

22 Assistert befruktning – kunstig befruktning – IVF, in vitro fertilisering - prøverørsmetoden
Første barn født i England i 1978 og i Norge i 1984 med denne metoden

23 Eggtransplantasjon Eggtransplantasjon (eggdonasjon) og bruk av fostermødre er ikke tillatt brukt på mennesker i Norge


Laste ned ppt "8A Bioteknologi og genteknologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google