Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra nukleinsyre til protein

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra nukleinsyre til protein"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra nukleinsyre til protein
Kapittel Y Fra nukleinsyre til protein

2 Nukleinsyrer Det er to typer nukleinsyrer:
- DNA (deoksyribonukleinsyre) - RNA (ribonukleinsyre)

3 Begge er bygd opp av Ett molekyl sukker (deoksyribose i DNA, ribose i RNA). Ett molekyl fosforsyre En organisk, ringformet base, som er adenin (A), guanin (G), cytosin (C) + tymin (T) i DNA eller uracil (U) i RNA.

4 Ett molekyl av hver av disse er bundet sammen til et nukleotid.
Mange nukleotider bindes sammen til en lang kjede – et polynukleotid.

5 DNA består av to polynukleotidkjeder, som er bundet sammen med hydrogenbindinger mellom basene.
A og T hører sammen, og G og C hører sammen i et basepar.

6 De to kjedene i DNA er foldet sammen i en dobbeltspiral.
RNA er enkeltkjedet. I RNA baseparer A med U istedenfor T. DNA er ca. 2 m langt per cellekjerne!!

7 DNA-molekylet deles på langs under celledelingen ved at de to kjedene skiller lag.
Det settes inn nye nukleotider som baseparer med hver sin kjede. Vi ender da opp med to helt like kopier av det gamle DNA.

8 Baserekkefølgen i DNA (et gen) gir oss rekkefølgen på aminosyrene i et protein.
Når et protein skal lages, åpnes DNA i genet. Baserekkefølgen i genet ”skrives av” i form av et m-RNA-molekyl. Dette m-RNA beveger seg ut av kjerna og bort til ribosomene, der proteinene lages.

9 Rekkefølgen av 3 og 3 av basene på m-RNA kalles koden
Rekkefølgen av 3 og 3 av basene på m-RNA kalles koden. 3 baser i rekkefølge koder for en spesiell aminosyre. Aminosyrene hentes nå av bæremolekylet t-RNA, som frakter dem til ribosomene. Nederst på t-RNA sitter antikoden, som baseparer med koden på m-RNA.

10 De tre basene leses av, og aminosyrene settes inn i riktig rekkefølge.
Dersom det skjer noe galt med en base på DNA, vil dette være en mutasjon.


Laste ned ppt "Fra nukleinsyre til protein"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google