Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gener og deres virkemåte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gener og deres virkemåte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gener og deres virkemåte
Chapter 15 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

2 Celler anvender RNA for å lage protein Den genetiske kode
Innhold Celler anvender RNA for å lage protein Den genetiske kode Transkripsjon Translasjon Intron og Exon Bakterielt og Eukaryot genuttrykk Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

3 Celler anvender RNA for å lage Protein
Ved polypeptidsyntese foregår polypeptid sammenkobling i ribosomal RNA (rRNA). Transfer RNA (tRNA) transporterer og posisjonerer aminosyrer. Messenger (budbringer) RNA (mRNA) dirigerer hvilke aminosyrer som går sammen til polypeptidkjeder. Centrale Dogme DNA  RNA Protein Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

4 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

6 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

7 DNA sekvens er transkribert til RNA sekvens.
Genuttrykk Transkripsjon DNA sekvens er transkribert til RNA sekvens. Initieres når RNA polymerase binder til promoter sekvens. Beveger seg langs DNA tråden og tilfører korresponderende komplementær RNA nukleotid. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

8 Forflyttes langs 3 nukleotider av gangen.
Genuttrykk Translasjon Nukleotidsekvens i mRNA transkript oversettes i aminosyre rekkefølge i et polypeptid. rRNA molekyl i ribosomet gjenkjenner og binder til startsekvens i mRNA. Forflyttes langs 3 nukleotider av gangen. Kompleks går i oppløsning ved stopp signal sekvens. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10 Den genetiske kode består av serier av informasjonsblokker kalt codon.
Leseramme er sammensatt av tre nukleotid blokker (Triplett). Hvert koder for en aminosyre. Den Genetiske Kode er universell i nesten alle organismer. Mitokondrier Kloroplaster Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

11 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

13 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

14 Syntesen foregår i 5’3’ retning.
Transkripsjon RNA Polymerase Bare en av to DNA tråder (template eller antisense tråd) transkriberes. Ikke-transkribert tråd kalles coding strand (kodende tråd) eller sense tråd. I både bakterier og eukaryoter adderer polymerase ribonukleotider til den voksende 3’ enden av RNA kjeden. Syntesen foregår i 5’3’ retning. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

15 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

16 Andre eukaryote faktorer binder, danner et transkripsjonskompleks.
Promoter Transkripsjonen starter ved RNA polymerase binder cription starts at RNA polymerase bindingssteder kalt promoter på DNA templattråden. Initiering Andre eukaryote faktorer binder, danner et transkripsjonskompleks. RNA polymerase starter med å tvinne opp DNA spiralen. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

17 Transkripsjon Elongering
Transkripsjonsbobla beveger seg langs DNA i en viss fart med den voksende RNA tråden hengende ut av bobla. Terminering Stoppsekvenser i enden av et gen forårsaker stopp i forsfodiesterdannelsen, transkripsjonsbobla dissosierer, og RNA polymerase frigjør seg fra DNA. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

18 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

19 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

20 Noen tRNA molekyler gjenkjenner mer enn ett kodon.
Translasjon Starter når initiell del av mRNA molekylet binder til rRNA i et ribosom. tRNA molekylet med komplementære antikodon binder til eksponerte kodon på mRNA. Noen tRNA molekyler gjenkjenner mer enn ett kodon. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

21 Translasjon Aktiverende enzymer
tRNA molekyler fetser til spesifikke aminosyrer via aktiverende enzymer (aminoactyl-tRNA syntheases). Må korrespondere med spesifikt antikodon sekvens på et tRNA molekyl så vel som spesifikk aminosyre. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

23 Start og Stopp Signaler Start signal kodes av AUG kodon.
Translasjon Start og Stopp Signaler Start signal kodes av AUG kodon. Stopp signal kodes av en av tre nonsense kodon: UAA - UAG - UGA. Initiering Polypeptidsyntesen starter med dannelsen av et initieringskompleks. Initieringsfaktorer Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

24 Dannelse av Initieringskompleks
Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

25 Translasjon Elongering
Etter dannelse av initieringskompleks, binder stor ribosomenhet, eksponerer mRNA kodon ved siden av initieringskodon slik at det kan vekselvirke med et annet aminosyre-bærende tRNA molekyl. Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

26 Ribosomet beveger nukleotider langs mRNA molekylet.
Translasjon Translokering Ribosomet beveger nukleotider langs mRNA molekylet. Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

27 Translasjon Terminering
Nonsense kodoner gjenkjennes av frigjøringsfaktorer som frigjør det nydannede polypeptidet fra ribosomet. Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies


Laste ned ppt "Gener og deres virkemåte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google