Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutearket i Excel Et regneark består av en mengde ”celler” med innhold. Hver celle er plassert i en bestemt kolonne (her: C) og en bestemt rad (her: 5).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutearket i Excel Et regneark består av en mengde ”celler” med innhold. Hver celle er plassert i en bestemt kolonne (her: C) og en bestemt rad (her: 5)."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutearket i Excel Et regneark består av en mengde ”celler” med innhold. Hver celle er plassert i en bestemt kolonne (her: C) og en bestemt rad (her: 5). Når vi skal oppgi posisjonen til en celle i rutearket, angir vi kolonne først og deretter rad. Denne cellen har altså posisjon C5. Innholdet i en celle kan for eksempel være tekst (som her i C4) eller tall (som her i B5) eller det kan være en formel som beregner innholdet basert på andre celler. Mona Røsseland

2 En formel starter med = I formelen kan en legge inn faste tall eller referere til andre celler. Denne cellen (= B5 + B5 * $B$2) får beregnet innholdet som innkjøpspris (B5) pluss 10% avanse (B5 * $B$2). Her er det benyttet to forskjellige notasjoner: ”B5” og ”$B$2” for å referere til B5 og B2. Den første (B5) kaller vi relativ referanse. Den andre ($B$2) kaller vi absolutt referanse. (Vi ser nærmere på forskjellen på neste side). Formler og referanser Mona Røsseland

3 Relative og absolutte referanser
Her har vi kopiert cellen C5 til C6 (en rad ned). I formelen ser vi at referansen til B5 automatisk også har blitt flyttet en rad ned til B6. Dette skjer alltid med relative referanser. Referansen til $B$2 (avansen) er derimot urørt. Dette er fordi denne benytter en absolutt referanse (med dollar-tegn). Vi kopierer videre til neste rad også, som da automatisk får formel: = B7 + B7 * $B$2… Mona Røsseland

4 Relative og absolutte referanser
Vi kan nå endre avansen fra 10% til 20%... Mona Røsseland

5 Relative og absolutte referanser
Utprisen er automatisk utregnet til nye priser (20% avanse) på alle linjene. Mona Røsseland

6 Navngiving av faste celler
Når vi har ”faste” celler som blir brukt i mange formler (som avansen i B2 her), kan det være nyttig å navngi denne cellen slik at det blir lettere å forstå formlene. Vi navngir cellen med menyvalget: ”Sett inn->Navn->Definer…” og velger et fornuftig navn på cellen: Mona Røsseland

7 Navngiving av faste celler
”Avanse”. Dermed kan vi referere til denne cellen enten som $B$2 eller som ”Avanse”. Mona Røsseland

8 Navngiving av faste celler
Vi endrer formelen fra $B$2 til Avanse, og resultatet er det samme… Mona Røsseland

9 Navngiving av faste celler
Her ser vi at formelen refererer til ”Avanse”, men resultatet i utprisen er det samme. Mona Røsseland

10 Oppsummering av notasjon i formler
- Formler begynner alltid med = tegn. - Relative referanser er på formen B5. Dersom en kopierer en slik formel, blir referansen relativ til den nye cellen og forandrer seg automatisk i den nye formelen. - Absolutte referanser er på formen $B$5 eller med en navngitt celle. Disse referansene endrer seg ikke selv om en kopierer formelen til en annen celle. Mona Røsseland


Laste ned ppt "Rutearket i Excel Et regneark består av en mengde ”celler” med innhold. Hver celle er plassert i en bestemt kolonne (her: C) og en bestemt rad (her: 5)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google