Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANATOMI OG FYSIOLOGI Sykepleierutdanningen i Oslo Høsten 2003

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANATOMI OG FYSIOLOGI Sykepleierutdanningen i Oslo Høsten 2003"— Utskrift av presentasjonen:

1 ANATOMI OG FYSIOLOGI Sykepleierutdanningen i Oslo Høsten 2003
Thor Andreas Moe Slinning Espen Hope Nygaard

2 Temaoversikt høsten 2003 Celler, vev og organer (1,14) TAM
Muskler og skjelett (5,6) EHN Det endokrine system (4) TAM Sirkulasjon (7,8) EHN Respirasjon (9) TAM Fordøyelsen (10) EHN Nervesystemet (2) EHN Nyrer, urinveier og reproduksjon (12,13) TAM Sanseorganer (3) EHN

3 Disposisjon Celleteorien Organisering av cellen Celleorganellene
Cytoskjelettet Cellemembranen Kjemiske reaksjoner og enzymer DNA og den genetiske koden RNA og proteinsyntese Celledeling Vev og organer Kommunikasjon mellom celler

4 1. Celleteorien Alle frittlevende organismer er komponert av celler og deres produkter Celler har lik grunnleggende kjemisk oppbygning Nye celler dannes av eksisterende celler En organismes aktiviteter er summen av alle aktivitetene og interaksjonene i cella

5 2. Organisering av cellen
A.    Cellemembran B.    Cytoplasma   1) Cytosol 2) Celleorganeller 3) Cytoskjelettet

6 En helt vanlig celle

7 3. Celleorganellene A. Kjernen - nucleus (5-8 mikrometer)
  - DNA (1,5-2m) - Kromosomer (DNA + prot.) 22par + kjønnskromosomer (=46krom.) - Kromatin       B.    Endoplasmatisk Reticulum (ER)   1) Ru ER (RER) - Kanalsystem - Kontakt m/kjernen - Ribosomer – sete for proteinsyntese 2) Glatt ER - Høyt utv. i noen celler - Lipider og steroidhormoner, lagrer Ca2+

8 3. Celleorganellene C. Frie ribosomer - proteinsyntese
D.    Golgiapparatet   - Stabler av flate vesikler - Mottar, modifiserer merker og transporterer produkter fra ER

9 3. Celleorganellene E. Mitokondrier F. Lysosymer
- Indre og ytre membran, crista og matrix - Sete for sitronsyresyklusen og oksydativ fosforylering dvs. syntese av ATP - Organer rike på mitokondrier ( eks. lever, brunt fett)  F. Lysosymer Vesikler fra ER og Golgiaparatet som inneholder fordøyelses enzymer

10 4. Cytoskjelettet A. Bygd opp av 2 typer proteinfilamenter
1) Mikrotubuli - Tynne rør, stive 2) Mikrofilamenter - Trådformet

11 4. Cytoskjelettet B. Funksjoner 1) Opprettholdelse av form og volum
1) Opprettholdelse av form og volum 2) Delinger (eks. centrosom) 3) Bevegelse (eks. flageller) 4)  Intracellulær transport 5)  Endring av form (eks. kontraksjon av muskelceller) 6)  Respons til miljøet utenfor (eks. cilier)

12 5. Cellemembranen A. Oppbygning
 1) Dobbelt fosfolipidlag av amfipatiske molekyler  2) Kolesterol                  3) Membranproteiner : Typer: - Integrale - Perifere Funksjon: - Transport - Forbindelsesledd - Reseptorer - Enzymer

13

14 5. Cellemembranen B. Membran transport 1) Membranens permeabilitet
1)     Membranens permeabilitet   - Små, hydrofobe molekyler (O2, CO2, N2) - Små, uladde molekyler (H2O, etanol) - Store, uladde molekyler (aminosyrer, glucose) - Ioner (H, Na, K, Ca, Cl, Mg, HCO3)

15 5. Cellemembranen B. Membran transport
2) Passiv transport – krever ikke ATP a)   Diffusjon. Avhengig av graden av konsentrasjongrad, ladning, fettløselighet, membranens viskøsitet og tykkelse, molekylstørrelsen og molekylstrukturen.   b)   Osmose, osmotisk trykk og osmotisk aktive stoffer. Ultrafiltrasjon.   c)   Bærer transport (eks. Glukose). d) Kanal-(pore-)transport. Selektiv. Små molekyler og ioner.   

16 6. Kjemiske reaksjoner Omdannelse av utgangsstoff til produkt
Reaksjonshastighet Likevekt Kjemisk energi Spontane reaksjoner Aktiviseringsenergi Aktivert kompleks Enzymer   

17 7. DNA og den genetiske koden
A. Oppbygningen av DNA-molekylet 1) Deoksyribose 2) Fosfat 3) Ringformet Nitrogenholdig base: Adenin Thymin Guanin Cytosin Komplementære basepar: AT og GC   

18 7. DNA og den genetiske koden
B. Dobbel helix av polynukleotider C. Den genetiske koden: Rekkefølgen av baser Tripletter (kodon) koder for aminosyrer   

19 DNA

20 7. DNA og den genetiske koden
D. DNA-replikasjon 1) Helicase 2) Stabiliserings-proteiner 3) DNA-polymerase 4) Okazakifragmenter og DNA-ligase 5) Semikonservativ 6) Daglig reparasjon   

21 Replikasjon

22 8. RNA og proteinsyntese A. ”Ett gen – ett polypeptid” (1909)
B. Den genetiske koden – kodon (61+3) til ribosomer C. Oppbygning av RNA: En polypeptidkjede Uracil for thymin Ribose for deoks.rib. D. Tre typer RNA: mRNA – Bringer info fra DNA tRNA – Bringer a.s. til ribosomet rRNA – Bestanddel av ribosomet   

23 8. RNA og proteinsyntese E. Ribosomene: 2 enheter 3 seter: mRNA
p-setet a-setet   

24 8. RNA og proteinsyntese F. Proteinsyntesen i 4 faser
1) Transkripsjonen; Fra DNA til mRNA RNA-polymerase TATA-boks; Startsted Transkripsjon av et gen Terminering - AATAAA   

25 8. RNA og proteinsyntese F. Proteinsyntesen i 4 faser 2) Modifisering
Exon – koder for ”rekke” av aminosyrer Intron – unyttig informasjon Spleisosomer   

26 8. RNA og proteinsyntese F. Proteinsyntesen i 4 faser
3) Initiering på ribosomene mRNA mellom ribosomenheter Startkodon i p-setet tRNA, aminosyre og antikodon Startkompleks   

27 8. RNA og proteinsyntese F. Proteinsyntesen i 4 faser
4) Translasjonen og terminering Nytt tRNA i a-setet Dannelse av et dipeptid Polypeptid Stoppkodon og avsluttning   

28 8. RNA og proteinsyntese G. Flere ribosomer på samme mRNA
H. Etterbehandling av proteinet   

29

30 9. Celledeling A. Cellesyklus S – DNA-syntese; replikasjon
G1 – hvilefase M – mitose G2 – hvilefase B. Mitose – vekstdeling; 4 faser: 1) Profase - Kondensasjon - Spindel 2) Metafase - Nedbrytning av cellekjernemb. - Kromosomer i midtplanet 3) Anafase - Kromatidene skiller lag 4) Telofasen - Ny kjernemembran; to celler (5) Interfase - Vekst og funksjon   

31

32 9. Celledeling C. Meiose – reduksjonsdeling D. Mutasjoner   

33 10. Vev og organer A. Nervevev B. Muskelvev
C. Støttevev – Kollagene fibre, elastin og grunnsubstans 1) Bindevev; Løst og fast - Fibroblaster 2) Fettvev; Gult og brunt - Adipocytter 3) Beinvev - Osteocytter 4) Bruskvev - Kondrocytter D. Flytende vev; Blod og plasma   

34 10. Vev og organer E. Epitelvev Kjertelepitel Overflateepitel
Dekker alle indre og ytre overflater: * Mage-tarm, lunge, uro-genital * Hjertepose, lungesekk, bukhinne * Blod-, og lymfeårer (endotel) Funksjoner: * Barriere; Mekanisk og immunologisk * Sanseepitel * Absorpsjon, diffusjon, ultrafiltrasjon * Sekresjon * Bevegelse   

35 10. Vev og organer E. Epitelvev Prinsipiell oppbygning: Epitel
   Epitel Basalmembran Bindevev Blodårer

36 10. Vev og organer E. Epitelvev - typer
1) Enlaget: Plateepitel (årer og lunger) Kubisk epitel (kjertler) Sylinderepitel (sekresjon og abs.) Pseuodolagdelt (luftveier, cilier) 2) Flerlaget Plateepitel (hud og slimhinner) Kubisk epitel (utførselsganger) Sylinderepitel Overgangsepitel (urinveier)   

37 10. Vev og organer F. Organer Består av flere vevstyper   

38 11. Kommunikasjon mellom celler
A. Neurale signaler – Rask, presis B. Hormoner - Treg, uspesikfikk C. Parakrine signaler – Diffusjon lokalt, uspesifikk D. Kontaktavhengige signaler – Direkte kontakt   


Laste ned ppt "ANATOMI OG FYSIOLOGI Sykepleierutdanningen i Oslo Høsten 2003"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google