Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap.12. Organisk kjemi Karbonforbindelser Rettlinjede Forgrenede

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap.12. Organisk kjemi Karbonforbindelser Rettlinjede Forgrenede"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap.12. Organisk kjemi Karbonforbindelser Rettlinjede Forgrenede
Organisk kjemi er karbonforbindelsenes kjemi, med unntak av karbonsyre og blåsyre, saltene av disse syrene og i tillegg karbonoksidene. Karbonforbindelser Rettlinjede Forgrenede Ringer Med dobbelt og trippelbinding

2 Hydrokarboner -er forbindelser som bare inneholder hydrogen og karbon. Vi deler hydrokarboner i flere grupper: Alkaner har bare enkeltbindinger i kjeden. Den generelle formelen er CnH2n+2 Metan, etan, propan, butan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan Navneregler IUPAC (Union of Pure and Applied Chemistry) alkylgrupper

3 Hydrokarboner, fortsatt
Alkener har en eller flere dobbeltbindinger i kjeden. Alkener med en dobbeltbinding har den generelle formelen CnH2n Eten, propen, buten, osv strukturisomeri, cis/trans Alkyner har en eller flere trippelbindinger i kjeden. Alkyner med en trippelbinding har den generelle formelen CnH2n-2 Etyn, propyn, butyn, osv

4 Hydrokarboner, fortsatt
Sykloalkaner er ringformede alkaner som består av minst tre karbonatomer. Aromatiske hydrokarboner inneholder minst en benzenring. Navnsettingen av hydrokarboner følger denne regelen:. (IUPAC) Den lengste sammenhengende karbonkjeden i molekylet gir stammen i navnet. Karbonatomene blir nummerert fra 1 og oppover, med start i den enden som er nærmest en forgreining. Substituentene blir nummerert på de karbonatomene som de er knyttet til.

5 I en addisjonsreaksjon binder et lite molekyl seg til et annet molekyl.
eks. Halogener og alkener gir halogenerte hydrokarboner. I en substitusjonsreaksjon blir et atom eller en atomgruppe i et molekyl byttet ut med et annet atom eller atomgruppe. eks. Halogenering av aromater.

6 Med funksjonelle grupper mener vi atomgrupper som karakteriserer de ulike stoffgruppene i organisk kjemi. Alkoholer inneholder den funksjonelle gruppen OH, og de har alle endingen –ol. I enverdige alkoholer er det en OH-gruppe , mens flerverdige alkoholer har to eller flere OH-grupper. Vi kaller alkoholene primære, sekundære eller tertiære, alt etter om karbonatomet som OH-gruppen sitter på, er bundet til ett, to eller tre andre karbonatomer.

7 Aldehyder inneholder den funksjonelle gruppen CHO, og de har alle endingen –al.
Aldehydene blir dannet ved oksidasjon av en primær alkohol. Ketoner inneholder den funksjonelle gruppen CO, og de har alle endingen-on etter hydrokarbonets navn. Ketonene blir dannet ved oksidasjon av en sekundær alkohol. Karboksylsyrer har den funksjonelle gruppen COOH. De blir dannet ved oksidasjon av et aldehyd. Fettsyrer er karboksylsyrer med mer enn tre C-atomer i kjeden.

8 Aminer er avledet av ammoniakk ved at ett eller flere hydrogenatomer er erstattet med alkylgrupper.
Aminosyrer inneholder både en NH2-gruppe og en COOH-gruppe. Aminosyrene knytter seg sammen i lange kjeder og danner proteiner. Det finns tyve forskjellige aminosyrer, ni av dem er essensielle. Plast er et polymert materiale der polymeren er sammensatt av en rekke monomerer. Vi deler plasttypene inn i termoplast, herdeplast og gummi (elastomerer)


Laste ned ppt "Kap.12. Organisk kjemi Karbonforbindelser Rettlinjede Forgrenede"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google