Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 01. mars 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 01. mars 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 01. mars 2010
”Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak” Olav Bremnes, prosjektleder Mental Helse - Kommunene i Namdalen / KS – Helse Nord-Trøndelag - Helsedirektoratet

2 Bakgrunn Helsedirektoratet, jfr rapport IS-1554 Styringsdokumenter
”Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud” Styringsdokumenter Samarbeidsutvalget mellom kommunen i Nord-Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag Samhandlingsreformen

3 Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse
Leka Vikna Nærøy Bindal Bindal Røyrvik Namsskogan Grong Lierne Høylandet innb. Fosnes Flatanger Namdalseid Namsos Overhalla Verran Osen 5.101 innb. innb. Osen Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

4 Organisering av prosjektarbeidet
Prosjekt-gruppe Indre Namdal Ytre Namdal Midtre Namdal Sykehuset Namsos / DPS Kolvereid Mental Helse NAPHA HINT / EINA / Fylkesmannen /NAV Styringsgruppe Prosjektansvarlig Arbeids-grupper Ressurs-grupper Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

5 Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse
Prosjektgruppe Tilsetting 1. des.09 – Olav Bremnes 60% (Sykehuset Namsos / HNT) Bodil Hannsen 40% (Overhalla / Midtre Namdal) Aage Stenseth 40% (Grong / Indre Namdal) Bente Finnestrand 40% (DPS Kolvereid / Ytre Namdal) Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

6 Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse
Beslutningspunkt - BP Hvor er vi i dag? Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Idé BP1 Ja Forstudie BP2 Ja Forprosjekt BP3 Ja Hoved- prosjekt BP4 Ja Imple- mentering Nei Nei Nei Nei STOP Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

7 Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse
Målsetting Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak, for mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester innen psykisk helsefelt og rus. Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

8

9 Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse
Status framdriftsplan Framdriftsplan 2009 2010 Des Jan Feb Mars April Mai Juni Etablere prosjektgruppe / framdriftsplan/milepælsplan Delmål Kartlegging av målgruppen Delmål Beskrive behandlings- / samhandlings prosessen på individnivå Delmål Beskrive samhandlingsprosessen på systemnivå Delmål Utvikle en felles faglig forståelse for behandling og tilbud til mennesker med omfattende hjelpebehov Delmål 5 Prosjektet er forankret i 1.- og 2.linjetjeneste, og Mental Helse  Delmål 6 Kartlegging av eksisterende tilbud for målgruppen i 1.- og 2.linjetjenesten Delmål 7 Utvikle nye tiltak og samarbeidsmodeller i og mellom 1.- og 2.linjetjenesten Samhandlingsprosjekt - Samarbeidsutvalget HNT/KS/Mental Helse

10 Aktivitetsoversikt Regionsvise møter med kommunene
Interkommunale arbeidsgrupper Kontaktpersoner i hver kommune Kartlegging i kommuner og sykehus fra til 15. mars Møte med lokallag av Mental Helse Møter med referansegrupper i prosjektet: Møte med DPS Stjørdal, Stjørdal kommune og Mental Helse Stjørdal Møte med NAV – distriktskontorer i Namdalen Psykiatrisk klinikk Steinkjer / Levanger i april Fylkesmannen / NAPHA / HINT Planlegger møte med tilsvarende prosjekter vedrørende Samhandlingsreformen i Nord-Trøndelag

11 Avklaringer i styringsgruppa
Søknadsfrist for hovedprosjekt er Kan vi sende søknad på vegne av samarbeidsutvalget Rollen til prosjektansvarlig Tilbakemelding til styringsgruppa i mai på status for resultater av kartlegging, økonomi, framdriftsplan og videreføring av prosjektet

12 ….ambulant team….on the road
”Helsehuset……….” ….ambulant team….on the road


Laste ned ppt "Samhandlingsprosjekt psykisk helse Samarbeidsutvalget 01. mars 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google