Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Naturvernets utvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Naturvernets utvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Naturvernets utvikling
Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

2 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Dagens tema Utviklingen i vern Verneområder Vernebestemmelser Skjøtsel Utviklingen i naturforvaltning Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

3 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Forvaltningsnivå Nasjonalt med Storting, Regjering, Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning Regionalt med Fylkesmannens miljøvernavdeling (opprettet i 1982) Lokalt med Nasjonalparkstyret og kommunene Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

4 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Utviklingen i vern Børgefjell NP 9. august 1963 Vern av enkeltområder (1970-tallet) Tematiske verneplaner (1980 → ) Nasjonalparkplanen (1992) Fjellteksten åpnet opp muligheten for kommersiell virksomhet i vernede områder (2003) Naturmangfoldloven (2009) Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

5 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Utvikling i vern Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

6 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Vern i Nord-Trøndelag 3953,3 km2 vernet pr. dags dato Utgjør 17,6 % av Nord-Trøndelags areal Nasjonalparker (4 stykker) Landskapsvernområder (2 stykker) Naturreservater (129 stykker) Biotopvernområder (8 stykker) Marine verneområder (3 områder i verneplanprosess) Plante- og dyrelivsfredning (25 stykker) Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

7 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

8 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Verneområder Opprettes med hjemmel i Kap. V i naturmangfoldloven Områder som: Større sammenhengende områder (nasjonalpark) Inneholder truet, sjelden eller sårbar natur Bestemt type natur Særlig betydning for biologisk mangfold Spesiell geologisk forekomst Særskilt naturvitenskaplig verdi Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

9 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
©Inge Hafstad Oppsynskurs august 2006 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

10 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Forskrift Avgrensning Formål Vernebestemmelser Inngrep i landskapet Planteliv Dyreliv Ferdsel Motorferdsel Forurensning Generelle unntak Spesifiserte unntak (etter søknad) Generelle dispensasjonsbestemmelser Skjøtsel Forvaltningsplan Forvaltningsmyndighet Ikrafttredelse Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

11 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Verneområder Fri utvikling eller aktive gjenopprettingstiltak Verneverdiene angitt i formålet skal ikke forringes Kan også gi bestemmelser om vern av kulturminner Forvaltningsplaner og/eller skjøtselsplan Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

12 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

13 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
©Erlend Skutberg Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

14 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
©Erlend Skutberg Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

15 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
©Erlend Skutberg Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

16 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Kommunal forvaltning MiK-reformen i 1991 Overføring av miljøansvar til kommunene Styrke lokal miljøekspertise Tilbud om overføring av forvaltningsmyndighet til kommunene (oktober 1998) Overføring av forvaltningsmyndighet 9 kommuner i Nord-Trøndelag i desember 2002 Forsøk med lokal forvaltning av store verneområder (delegering av forvaltningsmyndighet januar 2006) Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

17 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

18 Ny forvaltningsmodell
Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

19 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

20 Ny forvaltningsmodell
Innføring av ny forvaltningsmodell Opprettelsen av Nasjonalparkstyret desember 2010 Nasjonalparkstyre Arbeidsutvalg Faglig rådgivende utvalg Administrativt utvalg Nasjonalparkforvalter Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

21 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012
Nasjonalparkstyret Interkommunalt politisk sammensatt Alle berørte kommuner, fylkeskommuner og Sametinget får tilbud om å delta Et flertall av berørte kommuner må være positiv Konsultasjoner mellom Sametinget og MD Nasjonalparkforvalteren sekretær Fylkesmannen frem til forvalteren er ansatt Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

22 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

23 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

24 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012

25 Forvaltning av fjellregionen - Heia 1. november 2012


Laste ned ppt "Naturvernets utvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google