Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Potensialet for Opplevelsesturisme i Vefsnavassdraget Innlegg på Vern Vefsna’s vassdragstreffseminar i Mosjøen 13. august 2004 Audun Sandberg© DNT’s landsstyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Potensialet for Opplevelsesturisme i Vefsnavassdraget Innlegg på Vern Vefsna’s vassdragstreffseminar i Mosjøen 13. august 2004 Audun Sandberg© DNT’s landsstyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Potensialet for Opplevelsesturisme i Vefsnavassdraget Innlegg på Vern Vefsna’s vassdragstreffseminar i Mosjøen 13. august 2004 Audun Sandberg© DNT’s landsstyre

2 Nye typer prosesser ! •Fra sentralstyring til lokalt eierskap •Nye verneplanprosesser: Junkerdal, Visten/Lomsdal •Økte lokale næringsmuligheter i verneområder •Kraftutbyggingsplaner ”nedenfra” m/ medvirkning •”Muligheter Helgeland” som ” forsprangstenkning” •Hjemmekampenes økte betydning •Nye Prosessfeller – riktig spill, på riktig bane ? •Ikke bare ett spill på gang ?

3 Verneverdier og Friluftsliv •DNT’s idé-grunnlag:  Natur- og kulturlandskap er grunnlag for friluftsliv  Aktivt friluftsliv er grunnlag for vern av natur •Friske fjell, rennende elver og levende bygder  Uberørt natur har økende verdi for frilufts- og reiseliv  Er grunnlaget for ekte naturopplevelser  Opplevelser og kultur utgjør en økende del av reiselivet  Reiselivsnæringa= en stor og økende utmarksnæring

4 Vefsna-riket Et Flod- og Parksystem med stort potensiale for Opplevelsesturisme •Det siste store norske flodsystemet som ikke er utbygd eller vernet ! •Unik del av Helgeland, hvor de fleste vassdrag er regulert •4000 km 2 med 2 store Nasjonalparker (Børgefjell og Lomsdalen/Visten) •Et uberørt fjell, fjord, skog, øy, elv, vann og kulturlandskaps-område med store opplevelsesverdier ”Midt i Norge ”, i ”Midt- Norden” •Stort potensiale for utbygging av moderne opplevelsesturisme: –Padling, rafting, base camp, fottur, bading, øy-hopping, fiske i et villmarksrike –Stort potensiale for Laksefiske, småviltjakt, storviltjakt –Stort potensiale for utbygging av turistforeningsvirksomhet (Brurskanken) •Krever vern, men er nok forsømt i ”Felles Planprogram”

5 Levende bygder: En forutsetning for friluftsliv •Levende bygder og åpne kulturlandskap er fundamentalt for friluftslivet •Lokal mat og lokal kultur viktig for opplevelsen •Nye WTO-regler og bygdenes næringsgrunnlag:  Reiseliv/turisme i kombinasjon med landbruk/skogbruk  Turistforeningene vil samarbeide med bygdereiselivsnæringene  Mikro- og minikraftverk som bygdenæring?

6 Veien videre : Verneverdier og lokale tålegrenser •Departementet vil komme tilbake med forslag om vern av Vefsna i egen sak:  Mindre utbyggingsalternativer + miljøinteresser •Hva blir Stortingets føringer her ? •Lokale prosesser blir avgjørende:  Hvilke verneverdier er fundamentale for å realisere det fulle potensialet for opplevelsesturisme ?  Hvilke tålegrenser kan ikke overskrides, og hvor ?  Hvilke nye allianser er nødvendige ?


Laste ned ppt "Potensialet for Opplevelsesturisme i Vefsnavassdraget Innlegg på Vern Vefsna’s vassdragstreffseminar i Mosjøen 13. august 2004 Audun Sandberg© DNT’s landsstyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google