Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI"— Utskrift av presentasjonen:

1 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Miljøvernavdelingen Birasgáhttenossodat Forvaltning av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde

2 Nasjonalparkstyret=forvaltnings- myndighet for ØPN med LV-område
FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Miljøvernavdelingen Birasgáhttenossodat Nasjonalparkstyret=forvaltnings- myndighet for ØPN med LV-område MÅL: Lokal forvaltning - ivareta nasjonale interesser Oppnevnt av Miljøverndepartementet Konstituert 29. april 2011. 4 medlemmer; 2 fra SVK, 1 fra FFK og 1 fra Sametinget Nasjonalparkforvalteren er ansatt hos Fylkesmannen Er underlagt nasjonalparkstyret i alle saker som angår forvaltningen av verneområdene Vedkjøring: FeFo + brukerne av Oksvannskoia

3 Nasjonalparkforvalter ØPN (november 2011-kontor Svanhovd)
FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Miljøvernavdelingen Birasgáhttenossodat Nasjonalparkforvalter ØPN (november 2011-kontor Svanhovd) Nasjonalparkforvalterens hovedfunksjon er å være sekretariat for nasjonalparkstyret Fremme innstillinger for styret Bidra gjennom saksbehandlingen til at styret forvalter områdene i samsvar med nasjonalparkforskriften og naturmangfoldloven Sammen med styret sørge for enhetlig og helhetlig forvaltning Vedkjøring: FeFo + brukerne av Oksvannskoia

4 Pasvik – Inari trilateral park

5 Nasjonalparkstyret - SNO
NATUROPPSYN Kontroll/tilsyn Faglig bidrag til plan Informasjon/skilting Økologisk skjøtsel Kanalisering/tilrettelegging Registrering/overvåking Rapportering til forvaltningsmyndighet FORVALTNINGSMYNDIGHET Forvalte verneforskriften - Enkeltvedtak Forvaltningsplan Forvaltningstiltak - Informasjon/skilting Økologisk skjøtsel Kanalisering/tilrettelegging Registrering/overvåking Rapportering til overordnet myndighet BESTEMMER UTFØRER

6 Statens naturoppsyn i

7 SNO I ØVRE PASVIK NASJONALPARK
SNO Kirkenes: Jørn Monsen, nasjonalparkseksjonen Magne Asheim, rovviltseksjonen Deltidsoppsyn: Arnstein Kalliainen

8 Tilsyn og kontroller Vernebestemmelsene Motorferdselloven
Friluftsloven Kulturminneloven Viltloven Laks- og innlandsfiskeloven Deler av forurensningsloven Dette er skal - oppgaver for SNO, men nasjonalparkstyret kan komme med innspill og ønsker om prioriteringer til satsingsområder.

9 Hovedprioriteringer i oppsynet
Informere og rettlede brukere og besøkende. Holde oppsyn med naturtilstanden i området. Holde oppsyn med veier, stier og konstruksjoner. Holde oppsyn med og vedlikeholde åpne hytter i området. Holde oversikt over utvikling i bruk av området. Kontrollere, rapportere og reagere på brudd på verneforskrift og annet regelverk.

10 Eksempler på tiltak Eksempler på tiltak

11 bålring

12 Vedlikehold tavler

13 Klopplegging

14 Bruer og klopper

15 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Miljøvernavdelingen Birasgáhttenossodat Forvaltningsplan Enkel forvaltningsplan fra 1990 Behov for ny ved utvidelse av NP og opprettelse av LVO i 2003 Oppstart av arbeid i 2005 Godkjent av DN 2009

16 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Miljøvernavdelingen Birasgáhttenossodat Ny Forvaltningsplan Revisjon; oppstart nå Skriftlige innspill Utkast på bred høring vinter 2013 -møter med brukere, - referansegruppa Plan godkjennes av DN

17 Utfordringer 3.1 Overordna målsetning
3.2 Strategi for forvaltninga av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde 3.3 Forholdet til annet lovverk 3.4 Retningslinjer for bruk av verneforskriftene 6. Litteraturliste 35 Vedlegg 1. Oversikt over planlagte tiltak 36 Vedlegg 2. Kart: Tilrettelegging og informasjon 37 Vedlegg 3. Kart: Bygninger, inngrep etc. 38 Vedlegg 4. Verneforskrift for Øvre Pasvik nasjonalpark 39 Vedlegg 5. Verneforskrift for Øvre Pasvik landskapsvernområde 43

18 Utfordringer 3.1 Overordna målsetning
3.2 Strategi for forvaltninga av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde 3.3 Forholdet til annet lovverk 3.4 Retningslinjer for bruk av verneforskriftene 6. Litteraturliste 35 Vedlegg 1. Oversikt over planlagte tiltak 36 Vedlegg 2. Kart: Tilrettelegging og informasjon 37 Vedlegg 3. Kart: Bygninger, inngrep etc. 38 Vedlegg 4. Verneforskrift for Øvre Pasvik nasjonalpark 39 Vedlegg 5. Verneforskrift for Øvre Pasvik landskapsvernområde 43

19 Utfordringer 3.1 Overordna målsetning
3.2 Strategi for forvaltninga av Øvre Pasvik nasjonalpark og Øvre Pasvik landskapsvernområde 3.3 Forholdet til annet lovverk 3.4 Retningslinjer for bruk av verneforskriftene 6. Litteraturliste 35 Vedlegg 1. Oversikt over planlagte tiltak 36 Vedlegg 2. Kart: Tilrettelegging og informasjon 37 Vedlegg 3. Kart: Bygninger, inngrep etc. 38 Vedlegg 4. Verneforskrift for Øvre Pasvik nasjonalpark 39 Vedlegg 5. Verneforskrift for Øvre Pasvik landskapsvernområde 43

20 Takk for oppmerksomheten
FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Miljøvernavdelingen Birasgáhttenossodat Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google