Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen! Til Konferanse Tema: Kommunesektoren:Barne og ungdomsarbeiderfaget, barnehagelærer og lærerutdanninga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen! Til Konferanse Tema: Kommunesektoren:Barne og ungdomsarbeiderfaget, barnehagelærer og lærerutdanninga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen! Til Konferanse Tema: Kommunesektoren:Barne og ungdomsarbeiderfaget, barnehagelærer og lærerutdanninga

2 Program TidEmneForeleser/ansvar 9-9.30Ankomst Kaffe/rundstykkerBuen catering 9.30Innledning til konferansen.Kirsti Solvang Salvesen - VAF 9.45-10.15 KS. Regionalt/ Lokalt arbeidsliv. Kommunesektorens behov for barne- og ungdomsarbeidere og barnehagelærere og lærere i grunnskole og videregående skole. Eva Margrethe Kvalvaag KS - 10.15-10.45 Videregående opplæring. -Søkere til VG1.Vg2 - Søker de rette? -Fordeling vg3: yrkesutdanning/ påbygg. - formidling til lære. I lære - antall fagbrev Ole Kristian Eivindson VAF Hilde Strømme VAF 10.45-11.00Pause 11.00-11.15 Flere gutter i barnehagen. Et "Fritt valg" prosjekt i Kristiansand. Bente Hansson Kristiansand Kommune 11.15-11.45 Den nye barnehagelærerutdanninga.Birte Simonsen UIA 11.45-12.30LunsjBuen Catering 12.30- 14.00 Den nye lærerutdanninga. 1. Grunnskole lærerutdanningene 1-7 og 5-10. 2. Lærerutdanning: 8-13 (Omfatter lektorutdanningen, P PU for allmennfag, PPU for yrkesfag, faglærerutdanning i drama og musikk)- Kristian Andersen UiA Sissel Undheim UiA 14.00-14.15Kaffe – fruktBuen Catering. 14.15-15.00 Karriereveiledning som prosess. Karriereveiledning og bruk av Min utviklingsplan. Trenger vi et refleksjonsverktøy? Nye funksjoner i Min utviklingsplan fra høsten 2013. Sveinung Røyland – Pedlex 15.00– 15.30Evaluering og diskusjon om bruk av refleksjonsverktøy i karriereveiledninga. Konferanse slutt kl. 15.30 Kss/Alle

3 Fra årsberetninga i VAF 2012: « Videregående opplæring handler om elever og lærlinger, om deres muligheter og utfordringer, og om deres drømmer. Noen har sterke og klare fremtidsdrømmer, mens andre er mer usikre på veien videre. Det er mange og viktige valg som skal gjøres, og det er mange yrker å velge mellom. Uansett veivalg er målet for de fleste å få en god jobb og finne seg til rette i familie og samfunn.»

4 Per Fugelli sier: «Det viktigste for et menneskes psykiske helse er : verdighet, meningsfullhet og tilhørighet. Alt dette gir det å ha et yrke, en jobb. Derfor er det å være karriereveileder å være en helse arbeider.» Vi er kolleger til Per Fugelli. Den kjente professoren i samfunnsmedisin. Vi jobber med folkehelsa

5 OM RÅDGIVING Forskrift til Opplæringsloven §22. § 22-1 generelt om retten til rådgiving § 22-2 Sosialpedagogisk ådgiving § 22-3 Utdannings- og yrkesrådgiving § 22-4 Ansvar. «Skoleeigar er ansvarleg for å oppfylle elevane sine rettar etter § 22-1 til 22-3 jf. Opplæringslova §13-10. Ansvaret inneber mellom anna at begge formene for rådgiving skal utførast av personale med relevant kompetanse for dei to områda. Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgvingstilbudet blir tilfredsstillande.»

6 Relevant kompetanse Gjennom ansettelse Gjennom videreutdanning Jfr. UiA Kursplan for Erfaringsbasert mastergrad i ledelse med spesialisering arbeidsliv i endring og karriereveiledning (2014) Gjennom etterutdanning. VAF er regionalkoordinator - 3 årlige bransjekonferanser - 2 metodekonferanser

7 Etterutdannings Årshjulet inneholder fast : Høst: (okt./nov) 1. Bransjekonferanse for karriereveiledere Innenfor tjenesteytende yrker ( VAF-NHO) Vår : (april/mai) 2. Bransjekonferanse for karriereveiledere Innenfor yrker i kommunesektoren.(VAF-KS) 3. Bransjekonferanse for karriereveiledere Innenfor Teknologibransjen (VAF-NHO)

8 I dag: HovedTema: Barne-og ungdomsarbeider Barnehagelærer og lærer. Tilleggstema: Karriereveiledning som prosess. Jfr. Forskrift § 22-3 ----- Frå 8-13 trinn skal rådgivinga legges opp som en prosess-------


Laste ned ppt "Velkommen! Til Konferanse Tema: Kommunesektoren:Barne og ungdomsarbeiderfaget, barnehagelærer og lærerutdanninga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google