Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er NDLA? Initiativ fra fylkeskommunene Hensikt:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er NDLA? Initiativ fra fylkeskommunene Hensikt:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva er NDLA? Initiativ fra fylkeskommunene Hensikt:
Etablere fritt tilgjengelige, fulllverdige og dynamiske fagnettsteder for alle fag i videregående opplæring Foreløpig: norsk, naturfag og helse- og sosialfag, alle vg1 Kommer- fag = det som er vedtatt november 07 Økonomiske bevilgninger fra dep., revidert statsbudsjett 2006: mill, oppstart + no og nat, + 15 mill til tilgangsprosjektet

3 Helse- og sosialfag i NDLA – 1
Eget delprosjekt, HS Vg1 prosjektansvar: Norsk eLæring 3,2 millioner bevilget etter egen søknad Egen fagredaksjon Arbeider innenfor samme rammer som NDLA

4 Helse- og sosialfag i NDLA – 2
Fra høsten 2008 starter utiklingen av Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 helsearbeiderfag

5 Norsk eLæring Avdeling ved Ytre Namdal videregående skole, Nord-Trøndelag fylkeskommune Digitale læringsressurser siden 1998 (utvikling, produksjon og salg) Innen HS: vk1omsorgsfag, vk1 og vk2 hjelpepleier, vk1 barne- og ungdomsarbeider, fagskole (kreftomsorg, eldreomsorg, psykisk helsearbeid) Allmennfag, maritime fag, nettpedagogikk m.m

6 Fagredaksjonen for helse- og sosialfag 2007 – 2008
Agnes Brønstad, fagredaktør Ingvild Skjetne (2007) Guri Bente Hårberg Trine Merethe Paulsen Agnes: sykepleier, geriatri Faglærer HS (alle nivåer) Lærebokforfatter Samarbeidet med norsk e-læring om utvikling av digitale læremidler/nettbasert opplæring Jobber i Vestfold fylkeskommune/Holmestrand vgs, fagskolen i Vestfold Ingvild: Sykepleier, videreutdanning i arbeidsliv, historie og samfunn og sosialpedagogikk Lang fartstid som faglærer i vgs Organisasjonsarbeid Redaktør på helseogsosialfag.no Forlagsredaktør i Pedlex skoleiformasjon, helse Guri Bente Faglærer i kosthold og helse Hovedfag i yrkespedagogikk Seksjonsleder/lærer på Verdal videregående skole (vg1 HS og vg2 BUA) Trine Merethe Paulsen Biolog, videreutdanning i yrkespedagogikk Prosjektleder for læreplanarbeidet i naturbruk kunnskapsløftet Lang erfaring fra nettpedagogikk

7 Tenkning… Relevans i yrkesopplæringa:
Yrkesutdanning som møter samfunnets behov Elevene skal oppleve at det de lærer er nødvendig kompetanse i det framtidige yrket sitt

8 Tenkning… breddekompetanse sammenheng i det tre-/fire- årige løpet
tilgjengelige læremidler under hele opplæringen oppdatert lærestoff brukermedvirkning interaktivitet

9 Tenkning… Tilrettelegge for lokal tilpasning varierte læringsarenaer
tilpasset opplæring Metodefrihet Læreren er den som leder læringsarbeidet Ikke gradering fra vår side –denne differensieringen må læreren avklare med elevene. Oppgavene gjør det mulig å svare på ulike nivå Ulik grad av måloppnåelse Vi legger ikke opp til delkompetanse, med uproblematisk å plukke ut bestemte kompetansemål

10 Mange bidrar Leverandører av fagstoff Faglig kvalitetssikring
Høgskolen i Bergen Gyldendal Nrk Faglig kvalitetssikring HiAk Samarbeid med skoler om utprøving Flere… du? Leverandører av fagstoff bestemt etter anbudsrunde

11 Helse- og sosialfag – resultatet
bygd opp rundt yrkesutøvelse utgangspunkt i yrkessituasjoner fra alle ni yrkene oppgavesett til hver yrkessituasjon viser tilknytning til kompetansemål tilgang på ressurser og tips

12 Praktisk bruk utfordringer og muligheter? i klasserommet Lokalt
Regionalt Samarbeid skole - yrkesliv

13 Kommer: 3 likeverdige innganger Fra startsiden for HS vil det bli tre likeverdige innganger: Yrkessituasjoner Tema Læreplan

14 3 innganger – yrkessituasjon

15 3 innganger – tema

16 3 innganger – læreplan

17 Aktivt publiserende elever og lærere…
Innhold distribueres gjennom to åpne ”lag” Lag 1: Fagredaksjonelt, kvalitetssikret innhold (kjøpt, tilpasset og/eller utviklet) Lag 2: Fag Wiki som er knyttet opp til fagnettstedet, - dynamisk og i stadig utvikling. Her kan lærere og elever publisere fritt. Fagredaksjonene kan hente innhold fra Fag Wikien til lag 1.

18 Diskusjon – lag 2 - muligheter
Hvordan kan HS bruke lag 2? Valgfrihet Hvilke muligheter ser du – diskuter med sidemann/-kvinne

19 Oppgave I grupper: Lag et konkret forslag til hvordan dere kan bruke dette i undervisningen Oppsummering i plenum


Laste ned ppt "Hva er NDLA? Initiativ fra fylkeskommunene Hensikt:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google